รับสมัครพนักงานเก็บข้อมูลData Collector, Child Protection Assessment

  • Salary: ตามสัญญา
  • Other
  • Posted on: 22/07/17 20:02
  • 0 Applications
องค์กร: Coram International (คอลัม อินเตอร์เนชั่นแนล) ตำแหน่ง: พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม ประเภทสัญญาจ้างงาน: สัญญาตามระยะเวลากำหนด กำหนดการรับสมัครถึงวันที่: 30 กรกฎาคม 2560 ข้อมูลเบื้องต้น คอลัมอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นองค์กรจากประเทศอังกฤษได้ทำการดำเนินงานการประเมินขั้นต้นสำหรับตัวชี้วัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบการคุ้มครองเด็กของประเทศไทยสำหรับองค์กรUNICEF ซึ่งการประเมินนี้มีพื้นที่เป้าหมายจำนวน95ตำบลใน21จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้แก่ พะเยา เชียงใหม่ กำแพงเพชร พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี นครปฐม สิงห์บุรี ชลบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ตรัง ระนอง ชุมพร สงขลา พังงา และนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ของการประเมินข้อมูลขั้นต้นเพื่อเก็บข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบคุ้มครองเด็กรวมถึงการประสานงานของการให้บริการต่างๆในเรื่องคุ้มครองเด็กของประเทศไทย การเก็บข้อมูลจะเป็นการเก็บตัวเลขตัวชี้วัดเฉพาะซึ่งสามารถช่วยให้การทำข้อมูลเบื้องต้นสามารถเป็นพื้นฐานในการทำงานขั้นต่อไปได้ ซึ่งตัวชี้วัดเฉพาะมีดังนี้: 1.      จำนวนเปอร์เซ็นต์ของเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือ เกี่ยวข้องกับความรุนแรง(ในปีก่อนหน้านี้) ซึ่งได้เข้ารับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก 2.      จำนวนเปอร์เซ็นต์ของจังหวัดที่ได้รับมาตรฐานการดำเนินงานด้านการจัดการในกรณีของเด็ก 3.      จำนวนเปอร์เซ็นต์ของคณะกรรมการระดับจังหวัดด้านงานคุ้มครองเด็กซึ่งมี การวางแผนรายปีในเรื่องการคุ้มครองเด็ก และมีระบบเก็บข้อมูลเรื่องการคุ้มครองเด็ก ในปีที่ผ่านมา ขอบเขตของงานพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้: ·       ...

Apply for this JobJob Details.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements