พนักงานขับรถสิบล้อ / เทรลเลอร์ ประจำคลังน้ำมันชุมพร ( ลงโฆษณาที่เพชรบุรี)

 • เพชรบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 13:28:14 GMT
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง
Job Details
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

Hostesses

 • ชะอำ, เพชรบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 11:47:18 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Chaam ชะอำ Education : การศึกษา
Job Details
Golden Beach Cha-am Hotel

Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)

 • ชะอำ, เพชรบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 11:47:13 GMT
Salary : เงินเดือน 0 - 10,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Chaam ชะอำ Education : การศึกษา High
Job Details
Golden Beach Cha-am Hotel

Area Field Marketing Manager (ประจำเพชรบุรี)

 • เพชรบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 08:56:58 GMT
- Bachelor Degree - Minimum 3 years, with 2 years in managerial and supervisory position. Familiarity with local market trade structure and consumer behavior
Job Details
เจทีไอ ไทยแลนด์

สถาปนิก

 • เพชรบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 04:27:09 GMT
สถานที่ทำงาน: ห้วยขวาง เงินเดือน: 16000-25000 หน้าที่รับผิดชอบ 1. สร้างสรรค์งานออกแบบที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. ประสานงาน ติดตามงานกับหน
Job Details
บริษัท จาร์เค็น จำกัด

Draftman

 • เพชรบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 04:26:53 GMT
สถานที่ทำงาน: ห้วยขวาง เงินเดือน: 18000-30000 ขึ้นอยู่กับความสามรถและประสบการณ์ ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ 1.เขียนแบบตามคำมอบหมายและหลักวิชาชีพ 2. ติดต
Job Details
บริษัท จาร์เค็น จำกัด

FF&E /เจ้าหน้าที่กำหนดสเปควัสดุ อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์

 • เพชรบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 04:27:10 GMT
สถานที่ทำงาน: ห้วยขวาง เงินเดือน: 18000-30000 ขึ้นอยู่กับความสามรถและประสบการณ์ ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ 1. เลือกวัสดุตกแต่งภายในตามแบบหรือตามความต
Job Details
บริษัท จาร์เค็น จำกัด

พนักงานขายบัตรเครดิตประจำเคาน์เตอร์ โรบินสัน

 • เพชรบุรี
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 18:13:02 GMT
รับผิดชอบการขายบัตร และบริการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 1.สร้างยอดสมัครบัตรเครดิต 2.ประสานงานกับพนักงานห้าง 3.บริการลูกค้าที่มาติดต่อ 4.ติดต่อประสานงานกับพน
Job Details
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารพร้อมเริ่มงานได้ทันที

 • เขาย้อย, เพชรบุรี
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:15:27 GMT
1. ควบคุม แก้ไข จัดทำ และแจกจ่ายเอกสารขึ้นทะเบียน ISO 2. จัดหมวดหมู่บัญชีรายการเอกสารของบริษัท 3. ปรับปรุงและพัฒนาเอกสารที่ใช้ในระบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องก
Job Details
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • เขาย้อย, เพชรบุรี
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:14:57 GMT
1.จัดทำใบสั่งซื้อและดำเนินการสั่งซื้อ 2.ตรวจสอบการสั่งซื้อให้ตรงต่อเวลาและถูกต้อง 3.ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ 4.จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อ 5.งานอื่นๆที่ได้ร
Job Details
บริษัท ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่นิติกร / นิติกรรมสัญญา ประจำ กทม./ชะอำ

 • ชะอำ, เพชรบุรี
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:15:26 GMT
เจ้าหน้าที่นิติกร (ฝ่ายกฎหมาย) ประจำ สนง.กทม. 1. ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น - ขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด - ขอออกโฉนดที่ดิน - ขออนุญาตใช้น้ำประปา ,ขอมิเตอร์เพิ่ม
Job Details
บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • เขาย้อย, เพชรบุรี
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 00:11:42 GMT
รายรับ รายจ่าย การเงิน บัญชีต้นทุน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 15,000 บาท ขึ้นไป คุณสมบัติผ
Job Details
บริษัท มอนดิ ทีเอสพี จำกัด

สมุห์บัญชี

 • เพชรบุรี
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:16:24 GMT
- ดูแลงานระบบบัญชี ในสำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเพชรบุรี อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ป
Job Details
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (สาขาเพชรบุรี)

 • เพชรบุรี
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 13:28:14 GMT
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มซีไอเอ็มบี ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์
Job Details
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Foreman

 • เพชรบุรี
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 10:28:14 GMT
สถานที่ทำงาน: ห้วยขวาง เงินเดือน: 18000-30000 ขึ้นอยู่กับความสามรถและประสบการณ์ หน้าที่รับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบงานก่อสร้าง/โครงสร้างอาหาร ควบค
Job Details
บริษัท จาร์เค็น จำกัด

PR, Marketing

 • เพชรบุรี
 • Posted on: Wed, 24 May 2017 15:41:15 GMT
ชื่อตำแหน่ง :: PR, Marketing ลักษณะงาน : หน้าที่ : -ติดต่อหาลูกค้าและต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติ -ตอบ จดหมาย และนัดหมายลูกค้าชาวต่างชาติ คุณสมบัติของผู้สม
Job Details
บ้านโคโลเนียล

เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

 • เพชรบุรี
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:20:48 GMT
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และช่วยแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภทของธนาคารและบริษ
Job Details
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

วิศวกรไฟฟ้า

 • เขาย้อย, เพชรบุรี
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:14:56 GMT
1.ดูแลรับผิดชอบการซ่อมบำรุง ติดตั้ง แก้ไขงานไฟฟ้ากำลัง 2.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหว
Job Details
บริษัท ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

PC ขายโทรศัพท์ sony สาขาRobinson เพชรบุรี รายได้ประมาณ 9,300 30,000/เดือน

 • เพชรบุรี
 • Posted on: Wed, 24 May 2017 08:57:59 GMT
รับสมัคร PC ขายโทรศัพท์ sony สาขาRobinson เพชรบุรี หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.แนะนำและเสนอขายโทรศัพท์ sony คุณสมบัติ 1. เพศชาย , หญิง อายุ 22 -35 ปี จบวุฒิ ม
Job Details
ISS Support Services Co.,Ltd.

ผู้จัดการโครงการ

 • ชะอำ, เพชรบุรี
 • Posted on: Wed, 24 May 2017 06:13:34 GMT
1.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบ งานก่อสร้างคอนโดมิเนียมของบริษัท ลูกค้า ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินการความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจ 2. วางแผน
Job Details
A.D.Houses Co., Ltd.


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements