QC Supervisor

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 16:22:50 GMT
1. ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและเจ้าหน้าที่ Hygiene ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2. จัดตารางเวลาทำงานของเจ้าหน้าที
Job Details
บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด

Purchasing leader

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 16:22:49 GMT
1. จัดทำทะเบียนผู้ขายที่ผ่านการคัดเลือก เก็บรักษา และปรังปรุงรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน 2. ทำการประเมินผู้ขาย 3. ติดต่อกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอีียดเกี่ยวก
Job Details
บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด

Production Supervisor

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 16:22:50 GMT
1. ควบคุม ดูแล แลตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. บริหารกำลังคนใต้บังคับบัญชา ให้เก
Job Details
บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด

พนักงานขาย

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 10:23:20 GMT
- เสนอขายผลิตภัณฑ์รถยนต์ให้แก่ลูกค้า - การดูแลลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 5 9
Job Details
บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำกัด

หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ (QC)

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 07:19:11 GMT
คุณสมบัติ เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25-35 ปี ระดับการศึกษา : ปวส.ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง(หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน) ประสบการณ์(ปี) : ทำงานด้าน QC
Job Details
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

Export Manager

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 07:19:11 GMT
คุณสมบัติ เพศ : หญิง / ชาย อายุ(ปี) : 29 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไปในการทำงานด้านการขนส่ง
Job Details
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 07:19:11 GMT
คุณสมบัติ เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์(ปี) : ทำงานด้าน QA ในโรงงาน อย่างน้อย 1-2 ปีขึ
Job Details
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

พนักงานขับรถ ประจำภาคอิสาน-ตอนล่าง

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Sat, 23 Sep 2017 10:48:07 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ (ทุกอำเภอ),นครราชสีมา (ทุกอำเภอ),บึงกาฬ (ทุกอำเภอ),มหาสารคาม (ทุกอำเภอ),มุกดาหาร (ทุกอำเภอ),ยโสธร (ทุกอำเภอ),ร
Job Details
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

ผู้จัดการโรงงาน

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Sat, 23 Sep 2017 10:49:21 GMT
พนักงานประจำ ประเภทงาน : ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี , ท่าม่วง เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ : กำหนดนโยบาย
Job Details
บริษัท เคมัช อินดัสตรี จำกัด

ออฟฟิศเมท รับสมัคร ผู้จัดการสาขาโรบินสันกาญจนบุรี ติดต่อ 092-2465158 คุณดุ๊ก

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Sat, 23 Sep 2017 04:19:19 GMT
บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) OfficeMate B2S Central.co.th MEB และ Cenergy คือกลุ่มธุรกิจในบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) เครือเซ็นทรัล กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้นำธุรก
Job Details
บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ - สำนักงานการผลิต จ.กาญจนบุรี

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 03:13:20 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ - การดำเนินงานด้านสารบรรณ และการรวบรวมจัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆให้ถูกต้อง - งานบริการจัดซื้อ / พัสดุ / อุปกรณ์สำนักงาน - จัดเก
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 16:21:49 GMT
ควบคุมการผลิตให้เป็นตามแผนการผลิต และมีคุณภาพสินค้าตามที่กำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา
Job Details
บริษัท ปั้นคำหอม เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

 • ศรีสวัสดิ์, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 10:22:31 GMT
1.รับผิดชอบงานบริหารจัดการ และ การปฎิบัติหน้าที่ในการบริการอาหาร เครื่องดื่ม ของแผนกให้พร้อมเสมอ 2.รับผิดชอบ และ ควบคุมคุณภาพ,รายการอาหารและการให้บริการร่วมก
Job Details
บริษัท ศรีชงโค จำกัด

พนักงานขับรถ 22 ล้อ - จ.กาญจนบุรี

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 15:13:24 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ขนโมลาสจากโรงงานน้ำตาล หรือท่าเรือส่งถึงโรงงานผลิตสุราให้ได้ตามแผนการขน และดูแลรับผิดชอบคุณภาพของโมลาสระหว่างการขนส่ง - ใช้เส
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

หัวหน้ากะปรับปรุงสภาพน้ำดี - สำนักงานการผลิต จ.กาญจนบุรี

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 09:15:38 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ - สามารถผลิตน้ำส่งให้โรงงานสาขา เพื่อใช้ในระบบการผลิต ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - กำกับดูแลและติดตามการรับน้ำดิบ มาผลิตน้ำให
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ - สำนักงานการผลิต จ.กาญจนบุรี

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 09:15:37 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ - วิเคราะห์ค่า Parameter ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมระบบได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการวิเคราะห์ - จัดทำรายงานการวิเคราะห์และบันท
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าแผนกปรับปรุงสภาพน้ำ - สำนักงานการผลิต จ.กาญจนบุรี

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 09:15:37 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ควบคุม , ดูแล ติดตาม การผลิต – จ่าย น้ำประปา , น้ำอ่อน , น้ำบริสุทธิ์ ให้มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอการใช้งาน และมีความปลอดภ
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

หัวหน้ากะปรับปรุงสภาพน้ำเสีย - สำนักงานการผลิต จ.กาญจนบุรี

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 09:15:37 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ - สามารถบำบัดน้ำเสีย ให้โรงงานสาขา ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - กำกับดูแลและติดตามการรับน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย ให้โรงงานสาขาได
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าแผนก Evaporation - สำนักงานการผลิต จ.กาญจนบุรี

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 09:15:37 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ - จัดทำงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่ายของสาขาให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ - ประสานงานกับโรงงานสุราฯ ในการจัดทำแผนการผลิตเชื้อเพลิงช
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

พนักงานช่าง - สำนักงานการผลิต จ.กาญจนบุรี

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 09:15:37 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ควบคุมและตรวจสอบระบบเครื่องจักร / อุปกรณ์ การผลิตฯให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามคู่มือการใช้งาน - ร่วมจัดทำแผนงานบำรุงร
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements