หัวหน้าช่าง CCTV

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 23:37:40 GMT
ระดับเงินเดือน 13,000-16,000 ลักษณะการทำงาน ดูแลรับผิดชอบงานติดตั้งระบบทุกระบบ เช่น กล้องวงจรปิด ซึ่งจะมีการเทรนให้ ดูแลการทำงานของทีมงานติดตั้งให้เป็นไปยังเป...
Job Details
บริษัท เดอะไนน์ บิส จำกัด

Staff ฝ่ายการผลิต

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 11:58:45 GMT
- ฝ่ายควบคุมระบบการผลิต - ฝ่ายควบคุมระบบคุณภาพในการผลิด - วิศวกรsupport Line - Japanese Interpreter สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี...
Job Details
Sumitomo Electric Wiring Systems (T) Co., Ltd.

พนักงานงานผลิตภัณฑ์ไม้และอบอัดนํ้ายาไม้

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 05:22:04 GMT
มีหน้าที่รับผิดซอบ ดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ไม้ การให้บริการอบไม้ ไสไม้และอัดนํ้ายาไม้ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์และการบริการให้เบีนไปตามแผนและเบีวหมายที...
Job Details
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ สายงานธุรกิจรีสอร์ท

 • ศรีสวัสดิ์, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:06:02 GMT
- บริหารงานแผนกทรัพยากรบุคคล ในส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคล และ ส่วนพัฒนาบุคลากรทำงานกับ บ.ศรีชงโค จก. สถานที่ปฏิบัติงาน บ.ศรีชงโค จก. ตำบลท่ากระดาน อำเภอศร...
Job Details
บริษัท ศรีชงโค จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:06:52 GMT
จัดซื้อ, เปรียบเทียบราคาสินค้า วัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน เพื่อมาจำหน่าย ,ติดต่อประสานงานผู้แทนขาย สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาวังสารภี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหว...
Job Details
YONGGROUP Co., Ltd.

พนักงานจัดเลี้ยงและห้องอาหาร ฺBanquet

 • ศรีสวัสดิ์, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:06:01 GMT
1.ตรวจเช็คฟังก์ชั่นวันที่มีงาน จำนวนลูกค้า ประสานงานแผนกครัว แม่บ้าน และกืจกรรม 2.จัดเตรียมงานเลี้ยง /ห้องประชุม จัดเตรียมเครื่องดื่ม จัดเตรียมอาหารลงโต๊ะ จ...
Job Details
บริษัท ศรีชงโค จำกัด

Production Supervisor

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:07:35 GMT
1. ควบคุม ดูแล แลตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. จัดทำ balance line 4. บริหารกำล...
Job Details
บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด

Production Leader

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:07:28 GMT
Production Leader 1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. เป็นพี...
Job Details
บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน

 • เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:06:56 GMT
- ตรวจสอบสาขาต่างๆในเครือ , ตรวจสอบงานบัญชี , ตรวจนับ stock สินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด (สาขาวังสารภี) ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหว...
Job Details
YONGGROUP Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:06:01 GMT
-วางแผน ควบคุม สอบทาน การบันทึกรายรับ-รายจ่ายเงินของบริษัท -ประสานงานฝ่ายต่างๆในบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน โรงแปรรูปไก่ ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหว...
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:07:33 GMT
1. รับผิดชอบการวางแผน และควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบและการบริหารระบบคุณภาพ 2. ตรวจสอบเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพ 3. ควบคุมดูแลให...
Job Details
บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด

หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:06:25 GMT
1) ควบคุมดูแลขั้นตอนการจัดจ่ายสินค้าแช่แข็ง 2) ควบคุมขั้นตอนการนับ Stock สินค้า 3) ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาทั้งหมด สถานที่ปฏิบัติงาน ห...
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Mister Donut ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน สาขา บิ๊กซีกาญจนบุรี

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 09:16:28 GMT
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป - มีใจรักงานบริการ รับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัยในการทำงาน - มีความกล้าแสดงออก กระตือรือร้น ชอบทำงานเป็นทีม - สามารถทำงานเป็นกะได...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้จัดการสาขา (กาญจนบุรี)

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 09:14:53 GMT
- เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - ปริญญาตรี/ โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในงานด้านการบริหารสาขา (สินเชื่อส่วนบุคคล, บัตรกดเงินเง...
Job Details
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน โรงงงานแปรรูปไก่

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:06:07 GMT
- บริงานด้านบัญชีต้นทุนของโรงงาน - ตรวจสอบยอดผลผลิตประจำวัน และบันทึกข้อมูล - ตรวจสอบรายงานสต็อก การโอน การเบิก สินค้าประจำวัน กลุ่มวัตถุดิบ,กลุ่มบรรจุภัณฑ์,กล...
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:06:01 GMT
- วางแผนและจัดคิวรถขนส่งสินค้าจากโรงงานไปส่งลูกค้าตามช่องทางต่างๆ - จัดทำเอกสารทางต่างๆเพื่อรองรับการทำงานของทีม - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื...
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:06:01 GMT
1) ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบบริษัท 2) เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการและงานต่างๆ เช่น ฌาปนกิจ ตรวจเยี่ยมชุมชน 3) ประสานงานกับทุกหน...
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิศวกรโยธา

 • ทองผาภูมิ, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:07:47 GMT
• ควบคุมดูแลงานที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมโยธา/งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย/งานก่อสร้างอาคาร/ถนนลำลอง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย • กำกับดูแลบุคลากรที่รับผ...
Job Details
Better World Green Public Co., Ltd.

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด กาญจนบุรี

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 02:34:57 GMT
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์กระจายสินค้าเขตภาคกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ตั้งแต่ จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดสมุทรสาคร, จ...
Job Details
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด

พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ P&G สมุทรสาคร

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 02:34:36 GMT
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์กระจายสินค้าเขตภาคกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ตั้งแต่ จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดสมุทรสาคร, จ...
Job Details
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements