ผู้ช่วยเภสัชกรประจำร้านยา SAVE DRUG - ตลาดชุกโดน กาญจนบุรี

 • เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 13:15:13 GMT
*Job Summary* @ วิธีการรับสมัคร @ 1. กรอกใบสมัคร ที่ร้านยา SAVE DRUG - ถ่ายรูปใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ส่งมาทางไลน์นี้ - ผู้สมัครเก็บใบสมัครกับตัวเอง 2....
Job Details
ร้านยา SAVE DRUG (ในเครือรพ.กรุงเทพ)

พนักงานควบคุมคุณภาพการผลิต

 • เลาขวัญ, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 09:13:26 GMT
- ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 12,000 คุณสมบัติผู้สมัคร...
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ฟู้ดแอนด์เซอร์วิส จำกัด

พนักงานพัสดุ

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 03:13:26 GMT
-ตรวจรับการส่งมอบรายการสินค้า โดยตรวจสอบความถูกต้องตามรายการสั่งซื้อและใบสงมอบสินค้า -ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกพัสดุและประสานงานในขั้นตอนการเบิก-จ่ายพัสดุ -ต...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด

หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 03:13:22 GMT
1.วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบท...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด

หัวหน้าส่วนวิศวกรรม

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 03:13:23 GMT
1.บริหารความคืบหน้างานโครงการให้เป็นไปตาม Master Plan 2.บริหารคุณภาพงานโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานงานวิซกรรม 3.บริหารงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4.บร...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด

PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า/หลอดไฟ

 • เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 03:12:53 GMT
เสนอขายสินค้า,แนะนำสินค้า (อยู่ประจำบริษัท) - เครื่องใช้ไฟฟ้า Samsung 2 ตำแหน่ง - อุปกรณ์ไฟฟ้า/หลอดไฟ Racer 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสาขาวังสารภี...
Job Details
YONGGROUP Co., Ltd.

หัวหน้างานฝ่ายผลิต

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Thu, 23 Nov 2017 09:37:01 GMT
พนักงานประจำ ประเภทงาน : ผลิต ควบคุม - ประกันคุณภาพ โรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี , ท่าม่วง เงินเดือน(บาท) : ตาม ประสบการณ์ : มากกว่า1ปีขี้นไป หน้าที...
Job Details
บริษัท เคมัช อินดัสตรี จำกัด

หัวหน้าหน่วยผลิต /production ประจำโรงงานไก่ปรุงสุก จังหวัดกาญจนบุรี

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Thu, 23 Nov 2017 18:06:41 GMT
- ควบคุมดูแลการผลิตไก่ปรุงสุกให้สามารถผลิตได้ตามปริมาณและคุณภาพ - ควบคุมอัตรากำลังคน การบริหารจัดการอัตรากำลังคนให่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - อบรม พัฒนา ท...
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการโรงแรม

 • ไทรโยค, กาญจนบุรี
 • Posted on: Wed, 22 Nov 2017 15:12:31 GMT
- มีรถ บริษัทจะให้ค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมัน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 ในช่วงทดลองงาน เดือนละ 25,000บาท เป...
Job Details
Chaophraya International (Thailand) Co,.Ltd.

พนักงานแนะนำบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า การ์ด สาขา กาญจนบุรี

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Tue, 21 Nov 2017 03:39:37 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี (ท่าม่วง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
Ayudhya Capital Services Company Limited

Digital Marketer

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Tue, 21 Nov 2017 15:13:00 GMT
• บริหาร campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Website, App, Google Adwords, Facebook Ads, Instagram, Bloggers • ม...
Job Details
บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด

หัวหน้าช่างไฟฟ้า

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Tue, 21 Nov 2017 09:12:47 GMT
งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดคุม โรงงานกระดาษ (วังศาลา-กาญจนบุรี/บ้านโป่ง-ราชบุรี) (สัญญาจ้าง 2 ปี) หน้าที่รับผิดชอบ 1.มีความสามารถในเรื่องการบร...
Job Details
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess / Cute Press ประจำสาขาจังหวัดกาญจนบุรี

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Tue, 21 Nov 2017 03:37:52 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน...
Job Details
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - สายการผลิตสุรา (จ.กาญจนบุรี)

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 20 Nov 2017 08:05:46 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ - จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำปี - ควบคุม ดูแล กิจกรรมด้านการส่งเสริมความปลอดภัยฯ และติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนการอบรมให...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ช่างเทคนิคโยธาสถาปัตย์

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 20 Nov 2017 09:36:06 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 18,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน...
Job Details
บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด

เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 20 Nov 2017 03:12:41 GMT
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ Thaiaust - สนับสนุน Prototype ผลิตภัณฑ์ ใหม่ - สนับสนุนงานทดสอบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเม...
Job Details
บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด

พนักงานกิจกรรม

 • ไทรโยค, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 20 Nov 2017 09:12:58 GMT
1.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและการตลาด 2.ต้อนรับลูกค้า จัดฐานกิจกรรมและสันธนาการต่างๆ entertain ลูกค้า 3.จัดกิจกรรม และ ร่วมสืบสานประเพณีในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามฤด...
Job Details
บริษัท ศรีชงโค จำกัด

เจ้าหน้าที่สต๊อก ประจำ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

 • ไทรโยค, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 20 Nov 2017 09:12:57 GMT
- เช็คสต๊อคสินค้า - จัดทำเอกสาร - ช่วยงานบุคคล - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อ...
Job Details
บริษัท ศรีชงโค จำกัด

Sou Chef ซูเชฟทำอาหารไทย

 • ไทรโยค, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 20 Nov 2017 09:13:23 GMT
ทำอาหารไทย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 20,000-25,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 25-40 ปี วุฒิ ม...
Job Details
บริษัท ศรีชงโค จำกัด

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 20 Nov 2017 09:14:18 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงให้แก่ช่างไฟฟ้า ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหว...
Job Details
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements