หัวหน้าหน่วยผลิต , QC , สุขศาสตร์

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:33:15 GMT
1.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชานำมาปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย 2.จัดวางอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 3.ควบคุมการตัดแต่งสินค้าให้มีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัตวบาลฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:33:12 GMT
- วางแผน ดูแล และควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ - ดูแลควบคุมคนงานที่รับผิดชอบ **มีที่พัก + อาหาร 3 มื้อ ตำแหน่งนี้รับสมัคร และสัมภาษณ์ (สำน
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:33:19 GMT
- รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงานชำแหละไก่ กาญจนบุรี - กำหนดและควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือระเบียบข้อบังคับ - บริหารจัดการการทำงานของท
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างสอบเทียบเครื่องมือ

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:33:16 GMT
ซ่อมบำรุง - เครียมเครื่องจักร - Set-up เครื่องจักร - ดูแลและซ่อมตามแผน P.M - ปรับปรุงเครื่องจักรให้สอดคล้องกับ GMP สอบเทียบเครื่องมือ - Update แผนสอบเทียบ -
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าหน่วยผลิตสินค้าพิเศษ

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:33:16 GMT
1.วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับอัตรากำลังและทวนสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละจุดงานให้ปฎิบัติตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมดูแลกระบวน การผลิตให้เป
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:33:12 GMT
- วางแผนงานโครงการและมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน - กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฏระเบียบคำสั่งหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิศวกรไฟฟ้า

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:33:19 GMT
- ศึกษา กำหนดรายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมและแก้ไขเชิงป้องกัน ผ่านโปรแกรม PM - จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงแก้ไขปรับปรุงและเชิงป้องก
Job Details
บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด

หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ / หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:33:15 GMT
1. ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและเจ้าหน้าที่ Hygiene ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2. จัดตารางเวลาทำงานของเจ้าหน้าที
Job Details
บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด

Production Supervisor

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:33:12 GMT
1. ควบคุม ดูแล แลตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. บริหารกำลังคนใต้บังคับบัญชา ให้เก
Job Details
บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด

นักวิชาการส่งเสริมการขาย

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 06:35:13 GMT
- มีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขาย - บริหารทีมขายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า - เพิ่มยอดขายตามเป้าหมายให้กับบริษัท - พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ
Job Details
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 06:35:46 GMT
1.บันทึกใบเบิกวัตถุดิบไปผลิต 2.บันทึกเบิกวัตถุดิบอะไหล่ 3.บันทึกเบิกวัสดุเครื่องเขียนเเบบพิมพพ์ 4.บันทึกเบิกวัสดุ PPEเเละ เซฟตี้ทุกชนิด 5.สรุปรายงานการเบ
Job Details
บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด

ผู้จัดการแผนกออกแบบและตกแต่ง

 • เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 06:35:37 GMT
- ดูแลรับผิดชอบบริหารงานแผนกออกแบบและตกแต่ง, ออกแบบ Artwork inkjet/ สิ่งพิมพ์/ งานสื่อตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกแบบและจัดสถานที่กรณี บริษัทมีจัดงานต่าง ๆ - ด
Job Details
YONGGROUP Co., Ltd.

ช่างไฟฟ้า

 • ศรีสวัสดิ์, กาญจนบุรี
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 06:30:20 GMT
-ซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ ประปา ไฟฟ้า -ทำงานเอกสาร เช่นใบแจ้งซ่อม หรือ เปิดใบ PR. ทำใบเบิกจ่ายอุปกรณ์ -ทำรายการเบิกใช้อุปกรณ์ประจำวัน -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
Job Details
บริษัท ศรีชงโค จำกัด

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

 • ศรีสวัสดิ์, กาญจนบุรี
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 06:30:19 GMT
- ซ่อมแอร์ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ที่เกิดการขัดข้องเสียหาย - ดูแลรักษาอุปกรณ์ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำ รับที่ละ 1 คน 1. เลคเฮเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสว
Job Details
บริษัท ศรีชงโค จำกัด

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

 • ไทรโยค, กาญจนบุรี
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 06:30:20 GMT
วางแผนงานซ่อมบำรุง ก่อสร้าง และพัฒนารีสอร์ท ดูแลรับผิดชอบงานระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศและอื่นๆภายในรีสอร์ท งานติดตั้ง ดูแล ซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ประปา ในรีสอร์ท ติดต
Job Details
บริษัท ศรีชงโค จำกัด

ช่างยนต์

 • ท่าม่วง, กาญจนบุรี
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 06:30:45 GMT
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ โดยเฉพาะ รถสิบล้อ, รถแบคโฮ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงาน - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จ
Job Details
บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติงานธุรกิจสาขา

 • ท่ามะกา, กาญจนบุรี
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 00:28:55 GMT
-บริหารงานในแบรนด์ ปั้น คำ หอม ขนมไทยและเบเกอรี่ -วางระบบงานในการบริหารสาขา และทำคู่มือมาตรฐานในการปฎิบัติงานระดับสาขา -วางแผนงานเพื่อรองรับการขยายสาขาให้เป
Job Details
บริษัท ปั้นคำหอม เทรดดิ้ง จำกัด

ช่างไฟฟ้า

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 18:43:24 GMT
- ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ - เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงาน และควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน - ตรวจเช็ค ซ่อมแซ่ม และติดตั้งเครื่องจักร ทางไฟฟ้า
Job Details
บริษัท บ่อพลอยฟู้ด อินดัสทรี จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 18:43:12 GMT
1. ควบคุมดูแลให้การดำเนินงานด้านการควบคุมคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนต่างๆ 3. กำหนด spec สินค้าและทบทวนให้สอดคล้องกับข
Job Details
บริษัท บ่อพลอยฟู้ด อินดัสทรี จำกัด

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

 • กาญจนบุรี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 09:31:28 GMT
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด เปิดดำเนินกิจการมานานกว่า 23 ปี ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผักผลไม้ เพ
Job Details
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements