เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ชาย/หญิง

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:33:17 GMT
รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ต
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-หน่วยสนับสนุน เพศชาย

 • เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:33:40 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

พนักงานบังคับคดีภาคสนาม

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:52:01 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000 + ค่าคอมมิชชั่น ลักษณะการทำงาน -เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ -ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า -ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคด
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป

 • อู่ทอง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:33:44 GMT
1. วางแผนงานเพื่อให้การบรรจุ การจัดเก็บ การจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 2. ดำเนินการปฏิบัติงานต่อเนื่องของแผนที
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

 • อู่ทอง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:33:20 GMT
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล การรักษาดูแลเครื่องจักรโรงงานอาหารสัตว์ - วางแผนการดูแลรักษาเครื่องจักร ทั้งระยะสั้นและระยาว เพื่อให้เครื่องจักรสามารถ ดำเนินการได
Job Details
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ประจำบู๊ท

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Wed, 19 Jul 2017 18:51:27 GMT
ระดับเงินเดือน 12,000 - 15,000 ลักษณะการทำงาน - พูดคุยให้ข้อมูลลูกค้าและดูแลสินค้าภายในบู๊ท - ปฏิบัติงานตามบูทต่างๆที่ทางบริษัทกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.
Job Details
TJ GOAL ADVERTISING CO.,LTD

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Wed, 19 Jul 2017 18:51:14 GMT
ระดับเงินเดือน 12,000,15,000 ลักษณะการทำงาน - งานด้านการติดต่อประสานงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร - จัดทำโปรโมชั่น จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด คุณสมบัติผู
Job Details
TJ GOAL ADVERTISING CO.,LTD

Equipment Operator / พนักงานควบคุมเครื่องจักร

 • อู่ทอง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 06:34:20 GMT
• ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรหน้างาน ให้เป็นไปตามแผนการทำงาน • ดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์และเครื่องจักร ก่อนและหลังการใช้งาน • ช่วยเหลือ สนับสน
Job Details
SGS (Thailand) Limited.

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต และผู้ควบคุมคุณภาพ

 • สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 06:37:00 GMT
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก สถานที่ปฏิบัติงาน ทุกตำแหน่งสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ พุทธมณฑลสาย 4 ปฎิบัติงานที่
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ยึดรถ ประจำสาขาสุพรรรณบุรี

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 09:15:56 GMT
1. เพศชายเท่านั้น อายุ 20-40 ปี 2. วุฒิม.3 - ปริญญาตรี 3. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง 4. มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ 5. สามารถขับมอเตอร์ไซค์ และรถยนต
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ธุรการ (ฝ่ายโรงงาน)

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 09:28:41 GMT
บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด เป็นธุรกิจเกี่ยวกับแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ(ซีเรียล) ได้ดำเนินกิจการมา แล้วกว่า 13 ปี บริษัท ได้รับมาตราฐานระบบ GMP &HACCP จ
Job Details
บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล (สัญญาจ้าง) _สุพรรณบุรี

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 09:37:10 GMT
บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด เป็นผู้ชำนาญการทางด้านการสำรวจและนำเข้าข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีลูกค้าทั้งภาคราชการและบริษ
Job Details
บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายขาย

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 18:42:33 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย รายงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบบริหารยอดขายให้ทะลุเป้าหมายที่วางไว้ หน้าที่หลักๆดังนี้ 1. สื
Job Details
บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด

พนักงานขาย Paint & Pump & Plumbing

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 07:07:38 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว
Job Details
ไทวัสดุ

พนักงานขาย Door Material

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 07:07:37 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว
Job Details
ไทวัสดุ

พนักงานขาย Hardware & Door Hardware

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 07:06:44 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว
Job Details
ไทวัสดุ

ช่างยนต์ ประจำสาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 09:34:21 GMT
บริษัท บี - ควิก จำกัด บี-ควิก ศูนย์บริการรถยนต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ ยาง ซ่อมบำรุงระบบเบรก แบตเตอรี่ โช้คอัพ ระบบช่วงล่าง ระบบแอร์รถยนต์ และเปลี่ยนถ
Job Details
บริษัท บี - ควิก จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 13:04:46 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี (ทุกอำเภอ),ราชบุรี (ทุกอำเภอ),สมุทรสงคราม (ทุกอำเภอ),สมุทรสาคร (ทุกอำเภอ),นครปฐม (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท)
Job Details
บริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

Field Marketing Coordinator

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 13:08:10 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื
Job Details
บริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด

 • สุพรรณบุรี
 • Posted on: Sat, 15 Jul 2017 07:28:37 GMT
ลักษณะงาน รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา ตามเป้าหมายของบริษัทฯ วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารท
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements