Account cum admin executive

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 05:57:11 GMT
Maintaining full set of accounts using Express accounting software • Ensure sufficient cash-flow is available for office operations & planing of funds...
Job Details
บริษัท ไอเจเค พรีซีชั่น จำกัด

Japanese Interpreter N2

 • อุทัย, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 05:34:38 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา (อุทัย) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น...
Job Details
SURE MANAGEMENT Co., Ltd.

Transport Officer วังน้อย จ.อยุธยา

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 05:57:11 GMT
1. จัดเตรียมรถขนส่งสินค้าให้เพียงพอสำหรับงานของลูกค้า 2. ตรวจสอบเอกสารการขนส่งของรถขนส่งสินค้าก่อนออกจากคลังสินค้า 3. ประสานกับทางลูกค้าและพนักงานขับรถส่งสินค...
Job Details
บริษัท ดีเอชแอล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

Marketing Executive

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 05:57:35 GMT
วางแผนและคิดกลยุทธ์ สรรหาช่องการโฆษณาต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างสรรค์คอนเทนท์เกี...
Job Details
บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด

Accountant

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 05:57:12 GMT
1. วางแผนงานด้านการจัดการระบบการเงิน และการบัญชี ภายในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามข้อกำหนดที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ 2. บริหารงานด้านบัญชี-การเงิน...
Job Details
Techman Electronics (Thailand) Co., Ltd.

Sales Engineer / Technical Engineer

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 05:57:12 GMT
-Follow and Maintain customer -Search for new customer -Forecasting and document control -Other สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา ตำบลอุทัย...
Job Details
JMAX RECRUITMENT Co., Ltd.

Assistant Accounting Manager

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 05:57:11 GMT
Supervision Accounting for the company, manage the company to have the accounting report, manage and execute financial plan. • Maintain and improvement...
Job Details
บริษัท ไอเจเค พรีซีชั่น จำกัด

Graphic Design

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 05:57:36 GMT
1.รับผิดชอบงานออกแบบArtwork ในสื่อสิ่งพิมพ์ Website หรือสื่ออื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนงานสื่อสารการตลาด 2.ควบคุมดูแลการออกแบบและส่งเสริมภาพลักษณ์ให...
Job Details
บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด

Senior BOI Officer

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 05:57:11 GMT
Submit all application of the BOI privileges, follow up and get the BOI approval • Coordinating with BOI for BOI activities and consultation for solving that...
Job Details
บริษัท ไอเจเค พรีซีชั่น จำกัด

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 23:57:20 GMT
- ทดสอบคุณภาพสินค้าและปรับเปลี่ยนสูตร - ออกตลาดและวิเคราะห์คุณภาพสินค้า/ตัวอย่างข้าว - สร้างนวัตกรรมทั้งด้านกระบวนการ, ระบบ และสินค้า - อบรมให้ความรู้และสนับสน...
Job Details
CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์

นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 17:57:21 GMT
- ตรวจสอบสถิติการขาดลา มาสายประจำวัน - จัดเก็บเอกสารแฟ้มประวัติพนักงาน - ตรวจสอบเอกสารการจ้างงานแรงงานต่างด้าว - Update บอร์ดสื่อสารประชาสัมพันธ์ - งานอื่นๆ...
Job Details
บริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จำกัด

Material QC

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:59:10 GMT
- Supplier Audit - Claim and Improve Supplier - Quality of Material's Line process audit - Material sampling for outside laboratory - Check Quality of raw...
Job Details
Thai Nippon Food Co., Ltd.

QC.

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:58:21 GMT
- วิเคราะห์และตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต - ชี้แจง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบระบบคุณภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -...
Job Details
Nidec Precision (Thailand) Co., Ltd.

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ลาดบัวหวง พระนครศรีอยุธยา

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:59:08 GMT
1. กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายดำเนินงานของบริษัท การดำเนินงานของบริษัท 2. กำหนด มาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ...
Job Details
บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด

พนักงานขับรถ

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:59:09 GMT
- ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย - ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย - ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำศูนย...
Job Details
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

พนักงานขับรถเทรลเลอร์

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:58:22 GMT
ขับรถเทรลเลอร์ขนส่งสินค้า (ตู้คอนเทรนเนอร์,คุมผ้าใบ) สถานที่ปฏิบัติงาน อ.วังน้อย กม.58 จ.พระนครศรีอยุธยา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัตรา เงินเด...
Job Details
บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)

พนักงานขนส่งสินค้า

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:58:21 GMT
1.รับผิดชอบด้านการขนส่งสินค้าตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 2.เช็คและตรวจสอบความพร้อมของระบบเครื่องยนต์ และ เครื่องทำความเย็นทุกๆวัน 3.รักษาความสะอาดรถบรรทุกตามที...
Job Details
บริษัท เบสท์ โคลด์ เชน จำกัด

Production Control

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:59:08 GMT
Production Control 1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตทั้งหมด 2. ควบคุมดูแลพนักงานในฝ่ายผลิตทั้งหมด 3. ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 4. ติดต่อประสานงานกับล...
Job Details
บริษัท ฟอร์มพลาส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Accounting Officer

 • นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ไฮเทค
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:59:09 GMT
- A/R control - Confirmation balance with customer - Issue tax invoice, debit note, receipt -Plan AR for cashflow - Check sale invoice and sale data - Fixed...
Job Details
บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด

PE Branch Officer

 • พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:59:08 GMT
รับผิดชอบงานในด้านความเป็นเลิศในการดำเนินการ(Performance Excellence Division)ของสาขา ซึ่งรวมความถึง การดำเนินการที่สนับสนุนความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของสาขา...
Job Details
Ricoh (Thailand) Ltd.


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements