พนักงานฝ่ายผลิต

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 06:25:01 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 25-40 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ต้องมีความอดทน ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ 24/9/2560 ว
Job Details
บริษัท เคที สยามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 06:25:05 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 25-40 ปี มีใบขับขี่ ไปส่งสินค้าต่างจังหวัดได้ ต้องมีความอดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา สนใจที่จะเรียนรู้ 24
Job Details
บริษัท เคที สยามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

พนักงานขับรถส่งสินค้า

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 06:25:04 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 25-40 ปี มีใบขับขี่ ไปส่งสินค้าต่างจังหวัดได้ ต้องมีความอดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา สนใจที่จะเรียนรู้ 24
Job Details
บริษัท เคที สยามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

พนักงานขับรถ (มีบัตรขับขี่ประเภท 2) ประจำภาคกลาง

 • นครนายก
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 04:19:34 GMT
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒนฯ) จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคคุณภาพ ในห้างสรรพสินค้า Discount Store, Hypermarket, Tesco Lotus
Job Details
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒนฯ)

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 04:22:41 GMT
- จัดทำแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการขององค์กร - จัดทำแผนการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร - จัดทำแผนการฝึกอบรม วิเคาระห
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 04:23:34 GMT
1.ควบคุมด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2. จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับการผลิต 3. ตรวจสอบและเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 4. สร
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กรและฝึกอบรม

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 04:23:33 GMT
1. ประสานงานอบรมภายในองค์ และ ประสานงานกับหน่วยงาน/สถาบันฝึกอบรมภายนอกองค์กร 2. จัดเตรียมเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อขอเสนออนุมัติ 3. จ
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

การตลาด / ขาย modern tread

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 04:24:05 GMT
1. ศึกษาตลาด 2. ช่วยวางแผนการตลาด 3. ติดต่อประสานงานขายสินค้าทั้งตลาดล่าง และ modern trade 4. ช่วยพัฒนาสินค้า ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาด 5. รู้เรื่องระบบ
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

Administrative Assistant

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 04:24:03 GMT
Essential Duties and Responsibilities: Assist the manager in providing administrative support by creating reports, presentations and documents related to
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

R & D Supervisor

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 04:24:01 GMT
1. Responsible in ensuring the implementation of R & D goals and objectives for customer satisfaction and company’s wellbeing. 2. Closely works with the Asian
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

Sale ภาคเหนือ

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 04:23:32 GMT
ฐานเงินเดือน15,000 - ค่าคอม % -ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าพี่พัก/ ค่าเดินทาง -โทรศัพท์ -ค่าโทร + โปร -ยูนิฟอม -หากใช้รถขนตนเองมีค่าเสื่อม + ค่าน้ำมัน - รวมรายได้ 30
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ช่างไฟฟ้า,ช่างดูแลระบบทำความเย็น,

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 04:23:18 GMT
1. P.M. (Preventive Maintenance , M/C ) 2. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น (Refrigeration system) 3. ควบคุมระบบ (Utility system, Air Compressor, Boiler) 4. ควบค
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพซ่อมบำรุงอากาศยาน

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 21 Sep 2017 10:21:32 GMT
1. ช่วยงานทางด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนกประกันคุณภาพการซ่อมบำรุงอากาศยาน 2. ตรวจสอบและบันทึกประวัติและการฝึกอบรมนายช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน 3.
Job Details
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (โรงเรียนการบินกรุงเทพ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดนครนายก-ฉะเชิงเทรา

 • นครนายก
 • Posted on: Tue, 19 Sep 2017 04:36:48 GMT
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพ
Job Details
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.บ้านนา จ.นครนายก

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 16:21:51 GMT
บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งส่วนงานขาย งานบริการลูกค้า การบริหารพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชา 60-70 คน ดูแลและซ
Job Details
บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีประจำสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.บ้านนา จ.นครนายก

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 16:21:45 GMT
- จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป - จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - ดูแลและจัดทำบัญชีเงินสดย่อย - จำแนกเอกสารต่าง ๆ ทางการเงิน - งานการเงินวางบิล และอื่น ๆ ที่เกี
Job Details
บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด

Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)

 • นครนายก
 • Posted on: Fri, 15 Sep 2017 03:54:27 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Nakhon Nayok นครนายก Education : การศึกษา
Job Details
Dusit International

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Tue, 12 Sep 2017 06:19:53 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและวิศวกรรม

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Sat, 16 Sep 2017 04:19:33 GMT
- รับผิดชอบการบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และบริหารงานวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน 50/1
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

พ่อครัว/แม่ครัว

 • ปากพลี, นครนายก
 • Posted on: Tue, 12 Sep 2017 12:53:37 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครนายก (ปากพลี) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ
Job Details
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements