เจ้าหน้าที่บัญชี

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:58:15 GMT
1. บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2. ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก อัตรา เง...
Job Details
บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด

พนักงานธุรการ

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 03:54:46 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน 1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี 2. จบการศึกษาปวช-ปวส/ด้านบัญชี 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 1 ปี 4. มีความสามารถในการใช...
Job Details

QA Supervisor

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 11:57:56 GMT
1. ประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 2. วางแผนการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในแผนก ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต Daily และ...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

พนักงานขับรถยนต์ส่งสินค้า

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 03:54:48 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ๑. ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป ๒. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และยังใช...
Job Details

วิศวกรสำนักงาน

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 05:57:24 GMT
- วางแผนงานหลักรวมถึงแผนงานประจำเดือนและแผนประจำสัปดาห์ เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการโครงการตรวจสอบ - จัดทำ Monthly Report เพื่อเสนอต่อผู้จัดการโครงการเพื่อต...
Job Details
บริษัท ซีเอ็ม โปรเฟรสชั่นแนล จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 06:00:49 GMT
1. รับ-ส่งเอกสาร 2. จัดเก็บเอกสารทางด้านธุรการ 3. ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป 4. ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 5. พิมพ์เอกสารต่างๆ 6. งานอื...
Job Details
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 06:00:49 GMT
1.ติดต่อประสานงาน 2.จดบันทึก รายงานการประชุม 3.งานตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้าง...
Job Details
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.บ้านนา จ.นครนายก

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 06:01:16 GMT
บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งส่วนงานขาย งานบริการลูกค้า การบริหารพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชา 60-70 คน ดูแลและซ...
Job Details
บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด

อาจารย์ประจำ

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 06:01:16 GMT
สอนวิชาด้าน โลจิสติก ศึกษาศาสตร์ บัญชี พยาบาล สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อัตรา เงินเดือน 7 ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร...
Job Details
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

Purchasing Manager

 • นครนายก
 • Posted on: Sat, 14 Jul 2018 10:45:11 GMT
Head up a purchasing team whose role is to buy all necessary materials are that required across the company's business units Develop business relationships...
Job Details
Synesis

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 05:57:41 GMT
- รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย - สรุปและจัดทำรายงานขาย - ดูแลข้อมูลประวัติลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สนับสนุนการขายให้ม...
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

Senior Cost Accountant

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 11:58:07 GMT
1. ประมาณการและสรุปการขาย, ต้นทุนการผลิต สำหรับสินค้าแต่ละชนิดเพื่อใช้ในการจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุนประจำสัปดาห์ 2. จัดเตรียมรายงาน และวิเคราะห์ความแตกต...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

แคชเชียร์ร้านแมกมาร์ท (ประจำปั้มน้ำมันพีที สาขาคลองสามวา ใกล้ตลาดพระยาสุเรนทร์)

 • นครนายก
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 09:15:11 GMT
1) ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 35 ปี 2) วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป 3) ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ 4) สามารถใช้เครื่องแคชเชียร์ได้ บริษัทฯสอนให้ 5) มีที่พักใกล้สาขาที่เปิด 6)...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ/จัดซื้อ

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Wed, 11 Jul 2018 11:57:38 GMT
1.รับผิดชอบในการจัดทำแผนการสรรหา และคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ 2.การเจรจาต่อรอง 3.ดำเนินการจัดซื้อเพื่อให้ทันต่อการส่งมอบสินค้าภายในโรงงาน 4.จัดซื้อวัตถุดิบในประเทศ...
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

หัวหน้าคลังสินค้า

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 05 Jul 2018 05:58:08 GMT
1.ดูแลและควบคุมตัวเลขในสต๊อกคงคลัง และการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง..ตามระบบที่วางไว้FIFO 2.มีการวางแผนงานและการกระจายสินค้าให้เหมาะสมกับพื้นที...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

พนักงานขายประจำจังหวัดนครนายก

 • นครนายก
 • Posted on: Wed, 11 Jul 2018 05:57:35 GMT
- เข้าพบลูกค้าและนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ Ocha ของบริษัท - ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือลูกค้าในการในการใช้งาน OCHA - เเก้ไขปัญหาหน้างานต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
Job Details
Garena Online (Thailand) Co., Ltd.

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

 • นครนายก
 • Posted on: Tue, 10 Jul 2018 11:57:34 GMT
- ซ่อมบำรุงทั่วไป ดูแล ตรวจสอบอาคารสถานที่ ความพร้อมสภาพสายไฟฟ้า ความพร้อมไฟฉุกเฉิน ระบบน้ำ เครื่องปรับอากาศ ดำเนินการบำรุงรักษาตามแผน และซ่อมบำรุงทั่วไปจากหน...
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

Vendor Control Supervisor

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Wed, 11 Jul 2018 05:58:17 GMT
1.To work with Technical team for manage and develop the specification of materials. 2.To work closely with VC Manager to achieve the Vendor Control Program. 3...
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

พนักงานขายซิมและมือถือ PC ประจำ 7-ELEVEN สาขา ตลาดนัดบ้านพริก จ.นครนายก (outsource) รับ

 • นครนายก
 • Posted on: Sun, 08 Jul 2018 09:15:33 GMT
รับสมัครพนักงานขายซิมและมือถือ PC ประจำ 7-ELEVEN สาขา ตลาดนัดบ้านพริก จ.นครนายก (outsource) รับด่วน ตำแหน่งที่รับสมัคร -ผู้จัดการสาขา 1 คน (ต้องมีประสบการณ...
Job Details
บริษัท กู๊ดดี้ ออแกไนซ์ จำกัด

โฟร์แมนวิศวกรโยธาด้านงานก่อสร้าง

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Wed, 11 Jul 2018 04:48:47 GMT
ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาวิศวกรรม ศึกษา โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และควบคุมการก่อสร้างในโครงการของภาครัฐและเอกชน โดยวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ...
Job Details
หจก.อิทธิวัฒน์คอนสตรัคชั่น


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements