เจ้าหน้าที่เขียนแบบ จ.นครนายก

 • นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 18:50:18 GMT
1. ออกแบบเบื้องต้นด้านสถาปัตยกรรมหลัก และออกแบบตกแต่งภายใน 2. ออกแบบรายละเอียด (Shop Draw) 3. มีความรู้ด้านวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและวัสดุที่ใช้ในงานสถาปัตย
Job Details
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

โฟร์แมนโครงสร้าง/งานสถาปัตย์/ช่างสำรวจ จ.นครนายก

 • นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 18:50:24 GMT
- ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง - ควบคุมแรงงานในชุดของตนให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ - ควบคุมขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบให้ได้คุณภาพ - ดูแบบและเข
Job Details
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

วิศวกรระบบ M & E

 • นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 18:49:20 GMT
1. ควบคุม งานติดตั้ง งานระบบ สุขาภิบาล สื่อสาร และงานปรับอากาศ 2. ทดสอบระบบ ให้เป็นไปตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ตามแผนงานให้อยู่ใน Budget และควบคุมผู้ร
Job Details
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดนครนายก-ฉะเชิงเทรา

 • นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 06:57:13 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครนายก (ทุกอำเภอ),ฉะเชิงเทรา (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
Job Details
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

พนักงานขับรถ (มีบัตรขับขี่ประเภท 2) ประจำภาคกลาง

 • นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 09:32:28 GMT
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒนฯ) จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคคุณภาพ ในห้างสรรพสินค้า Discount Store, Hypermarket, Tesco Lotus
Job Details
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒนฯ)

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 06:56:05 GMT
1. ดำเนินการด้านเอกสาร รับ-ส่ง คัดกรอง ร่างและพิมพ์จดหมาย 2. บันทึกรายการรับ – ส่งเอกสาร จัดเก็บ รวบรวม ติดตามงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. รับเรื่อง ประสานงาน ต
Job Details
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ฝ่ายบัญชี

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 06:34:20 GMT
คุณสมบัติของนักบัญชี - นักบัญชีต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ และเก็บรักษาความลับได้ดี เพราะนักบัญชีเป็นผู้ที่รู้ความเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัทอยู่ตลอดเวลา
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

Sale ภาคเหนือ/ กลาง

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 06:34:20 GMT
ฐานเงินเดือน15,000 - ค่าคอม % -ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าพี่พัก/ ค่าเดินทาง -โทรศัพท์ -ค่าโทร + โปร -ยูนิฟอม -หากใช้รถขนตนเองมีค่าเสื่อม + ค่าน้ำมัน - รวมรายได้ 30
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

ช่างโยธา

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 06:33:55 GMT
1. ช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลงานโยธาและงานก่อสร้าง อาทิเช่น งานออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ให้คำปรึกษา ก่อสร้างหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ในด้านงานโยธาและโครงสร้างพื
Job Details
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พนักงานขับรถส่งสินค้า

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 02:34:49 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 25-40 ปี มีใบขับขี่ ไปส่งสินค้าต่างจังหวัดได้ ต้องมีความอดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา สนใจที่จะเรียนรู้ 20
Job Details

พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 02:34:49 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 25-40 ปี มีใบขับขี่ ไปส่งสินค้าต่างจังหวัดได้ ต้องมีความอดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา สนใจที่จะเรียนรู้ 20
Job Details

พนักงานฝ่ายผลิต

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 02:34:47 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 25-40 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ต้องมีความอดทน ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ 20/7/2560 ว
Job Details

สมัครพนักงานขาย(Area Ower)ประจำพื้นที่จังหวัดนครนายก 5

 • นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 09:15:16 GMT
1. อายุไม่เกิน 35 ปี 2. รับวุฒิม.6 ปวช. ปวส.- ปริญญาตรีทุกสาขา ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่กำลังปิดภาคเรียน สามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า 3 เดือน 3. บุคลิกภาพดี ร
Job Details
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าทีมขาย ออกบูท หัวหน้า Event และ Staff ทำงานจังหวัดนครนายก

 • นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 09:15:11 GMT
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป -อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป -สำหรับตำแหน่งหัวหน้าทีม (ต้องมีใบขับขี่ของกรมการขนส่ง) -สามารถเดินทางไปต่างอำเภอได้ -ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน/๋หยุด
Job Details
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วิศวกรไฟฟ้า

 • นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 09:27:29 GMT
บริษัท วิน ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาติดตั้งวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าสื่อสาร,ระบบสุขาภิบาล-ดับเพลิง,ระบบปรับอากาศ
Job Details
บริษัท วิน ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

พนักงานแคชเชียร์/บริการ/ครัว

 • นครนายก
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 00:53:20 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครนายก (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 9,500+ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร
Job Details
บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บุคคล

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 06:30:43 GMT
-ดูแลงานด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัทอยู่ก่อนถึงแยกสามสาม ตรงข
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 06:29:48 GMT
1. ปฏิบัติการซ่อมบำรุงตามเนื้องานที่ได้รับตามเอกสารรายการการซ่อมบำรุง (work order) 2. ดำเนินการซ่อมบำรุงหรือตรวจเช็คอากาศยานตามคู่มือการซ่อมบำรุง (Service
Job Details
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (โรงเรียนการบินกรุงเทพ)

โฟร์แมน / หัวหน้าช่าง

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 06:30:42 GMT
- ดูแลงานก่อสร้างประจำหน่วยงานก่อสร้าง - ควบควมคนงานให้ทำงานตามแผนที่กำหนด - ประสานงานก็วิศวกรโครงการ - ควบคุมค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์หน้างาน สถานที่ปฏิบัต
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพัชร ก่อสร้าง

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 06:30:23 GMT
1.วิเคาระห์และวางแผน อัตรากำลังคน การสรรหาว่าจ้าง 2.จัดทำแผนฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการขององค์กร 3.ตรวจสอบทบทวนเอกสารการทำจ่ายเงินเดือนของพน
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements