เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:58:23 GMT
- ควบคุมสินค้าในคลังสินค้า - บริหารคลังสินค้า และวัตถุดิบให้ถูกต้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก อัตรา เงินเดือน 1 อ
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

พนักงานขับรถบรรทุก

 • นครนายก
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 15:14:12 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครนายก (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร
Job Details
บริษัท คอร์เดีย จำกัด

หัวหน้าส่วนพืชไร่

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:01:31 GMT
1.ดูแลและวางแผนการปลูกเมล่อนให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 2.วางแผนการเตรียมโรงเรือน 3.วางแผนกำหนดเก็บเกี่ยว 4.ดูแลป้องกันศัตรูพืช 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที
Job Details
บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด

สัตวบาลฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่ / สุกร

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:58:04 GMT
- รับผิดชอบการผลิตทุกขั้นตอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย - สัตวบาลไก่ไข่ ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา ควบคุมการผลิต ไก่รุ่นและไก่ไข่ ในฟาร์มปิดมาตรฐานสากล - ส
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

วิศวกรเครื่องกล

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:58:05 GMT
- บำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนของเครื่องจักร - ตรวจสอบ และทำแผน PM เครื่องจักร - พัฒนาระบบเครื่องจักรให้ทันสมัย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเม
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:57:50 GMT
- บำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนของระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบและทำแผน PM เครื่องจักร - พัฒนาระบบเครื่องจักรให้ทันสมัย - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

เลขานุการ

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:58:05 GMT
1.จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3.บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลป่าขะ อำเภอบ
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

Sale ภาคกลาง

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:59:53 GMT
ตำแหน่ง : Sale ภาคกลาง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อัตรา เงินเดือน 1 15,000 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

QC Supervisor

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:58:03 GMT
1.ควบคุมงานคุณภาพในสายการผลิต 2.บริหารจัดการงานระบบคุณภาพ ISO 22000 ให้สอดคล้องเป็นไปตามระบบ 3.ออกแบบวิธีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิต 4.บริหารจัดการคน(ผู้ใต้บ
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:58:05 GMT
1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต 2.จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้ 3.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

เจ้าหน้าที่บุคคล

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:58:23 GMT
-ดูแลงานด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม และงานที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหว
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

ช่างติดตั้ง GPS, กล้องวงจรปิด , จานดาวเทียม , เครื่องเสียง ประจำภาคตะวันออก

 • นครนายก
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:00:22 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นครนายก (ทุกอำเภอ),ปราจีนบุรี (ทุกอำเภอ),ชลบุรี (ทุกอำเภอ),ระยอง (ทุกอำเภอ),ฉะเชิงเทรา (ทุกอำเภอ),จันทบุรี (ทุกอำเภอ)
Job Details
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Sat, 22 Apr 2017 04:12:01 GMT
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

ทีมขาย ประจำพื้นที่(Area Owner) งานขายและงานบริการ จังหวัดนครนายก

 • นครนายก
 • Posted on: Sat, 22 Apr 2017 16:08:45 GMT
คุณสมบัติ 1.วุฒิการศึกษา ม.6- ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา 2.มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มีใจรักงานขาย งานบริการ 3.ออกปฎิบัติงานพื้นที่ข้างนอก อาทิเช
Job Details
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าแผนกบัญชี

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Apr 2017 04:04:49 GMT
ดูแลเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม,การหัก ณ ที่จ่าย , และจัดทำรายงานยื่นสรรพกร,ปิดบัญชีรายเดือนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก
Job Details
บริษัท ภูไอยรา จำกัด

QA Manager

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Thu, 20 Apr 2017 04:06:17 GMT
-ควบคุมดูแลพนักงานในหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ดำเนินการประชุมและวิเคราะห์หาสาเหตุแนวทางแก้ใขปัญหากรณีที่ลูกค้าร้อง เรียนเกี่ยวกับด้านค
Job Details
บริษัท สานิต แอนด์ ซันส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการด้าน supply chain

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Tue, 18 Apr 2017 10:01:14 GMT
1.รวบรวมข้อมูลการผลิต,การขาย,การวางแผนการผลิตจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานงานติดตาม ปรพสิทธิ์ภาพการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานต่อผู้บังคับบ
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

 • นครนายก
 • Posted on: Fri, 14 Apr 2017 16:42:31 GMT
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เป็นบริษัท ดำเนินการธุรกิจด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทุกประเภท ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักทั่วประเทศ ภายใต้ โลโก้ " ศรีสวัสดิ์
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Lab Admin

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 18 Apr 2017 10:01:14 GMT
1. รับผิดชอบในกระบวนการการจัดการตัวอย่าง 2. จัดพิมพ์ใบรายงานผลการทดสอบ และเอกสารทั่วไป 3. ควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 4. รับผิดชอบในการเปิด
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

หัวหน้าทีมขาย ออกบูท หัวหน้า Event และ Staff ทำงานจังหวัดนครนายก

 • นครนายก
 • Posted on: Mon, 17 Apr 2017 09:53:47 GMT
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป -อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป -สำหรับตำแหน่งหัวหน้าทีม (ต้องมีใบขับขี่ของกรมการขนส่ง) -สามารถเดินทางไปต่างอำเภอได้ -ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน/๋หยุด
Job Details
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements