พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 02:14:32 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 25-40 ปี มีใบขับขี่ ไปส่งสินค้าต่างจังหวัดได้ ต้องมีความอดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา สนใจที่จะเรียนรู้ 26
Job Details

พนักงานขับรถส่งสินค้า

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 02:14:32 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 25-40 ปี มีใบขับขี่ ไปส่งสินค้าต่างจังหวัดได้ ต้องมีความอดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา สนใจที่จะเรียนรู้ 26
Job Details

พนักงานฝ่ายผลิต

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 02:14:32 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 25-40 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ต้องมีความอดทน ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ 26/5/2560 ว
Job Details

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:15:24 GMT
- ควบคุมสินค้าในคลังสินค้า - บริหารคลังสินค้า และวัตถุดิบให้ถูกต้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก อัตรา เงินเดือน 1 อ
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

QC Supervisor

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:15:28 GMT
1.ควบคุมงานคุณภาพในสายการผลิต 2.บริหารจัดการงานระบบคุณภาพ ISO 22000 ให้สอดคล้องเป็นไปตามระบบ 3.ออกแบบวิธีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิต 4.บริหารจัดการคน(ผู้ใต้บ
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:15:55 GMT
1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต 2.จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้ 3.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

เจ้าหน้าที่ DCC

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:15:27 GMT
-รับผิดชอบการจัดทำ แจกจ่าย ขึ้นทะเบียน ยกเลิก ทบทวน ทำลายเอกสารและบันทึก เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

พนักงานส่งอาหารร้าน KFC สาขา โลตัสรังสิตนครนายก

 • นครนายก
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:16:24 GMT
• เตรียมความพร้อม/ตรวจเช็คยานพาหนะของตนเองให้พร้อมก่อนส่งอาหาร • สนับสนุนงานบริการส่งอาหารให้ลูกค้าตามพื้นที่ที่กำหนด และส่งถึงลูกค้าภายในเวลาที
Job Details
Yum Restaurants International (TH) Co., Ltd.

เลขานุการ

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:15:56 GMT
1.จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3.บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลป่าขะ อำเภอบ
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

สัตวบาลฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่ / สุกร

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:15:55 GMT
- รับผิดชอบการผลิตทุกขั้นตอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย - สัตวบาลไก่ไข่ ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา ควบคุมการผลิต ไก่รุ่นและไก่ไข่ ในฟาร์มปิดมาตรฐานสากล - ส
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

ผู้จัดการส่วนสนับสนุน

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:14:33 GMT
- กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในส่วนสนับสนุน ตามโครงสร้างการบริหาร (Organization Chart) คือแผนกโภชนาการ, แผนกทำความสะอาด, แผนกสถานที่, แผนกบุคคลและธุรการ - กลั่นกรองผ
Job Details
บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

PC โกลบอลเฮ้าส์ นครนายก

 • นครนายก
 • Posted on: Wed, 24 May 2017 18:23:00 GMT
• แนะนำสินค้าและปิดการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ • ตรวจนับสต๊อกสินค้าประจำเดือน/ปี • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย-หญิง 2. อายุ 18 - 35 ปี 3. วุฒ
Job Details
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด

วิศวกรเครื่องกล

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:15:27 GMT
- บำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนของเครื่องจักร - ตรวจสอบ และทำแผน PM เครื่องจักร - พัฒนาระบบเครื่องจักรให้ทันสมัย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเม
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:15:26 GMT
- บำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนของระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบและทำแผน PM เครื่องจักร - พัฒนาระบบเครื่องจักรให้ทันสมัย - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

ช่างเทคนิค

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 23 May 2017 12:12:25 GMT
ดูแลและควบคุมความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานก่อสร้าง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อัตรา เงินเดือน 2 ตามตกลง คุณสมบัติผู
Job Details
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด

Telemarketing-ประจำกรุงเทพฯ

 • นครนายก
 • Posted on: Tue, 23 May 2017 08:55:28 GMT
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญา.ตรี ขึ้นไป มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร, น้ำเสียงน่าฟัง สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ทำงาน วันจันทร์ ศุกร์ หย
Job Details
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Tue, 23 May 2017 06:12:06 GMT
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

ทีมขาย ประจำพื้นที่(Area Owner) งานขายและงานบริการ จังหวัดนครนายก

 • นครนายก
 • Posted on: Tue, 23 May 2017 08:54:28 GMT
คุณสมบัติ 1.วุฒิการศึกษา ม.6- ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา 2.มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มีใจรักงานขาย งานบริการ 3.ออกปฎิบัติงานพื้นที่ข้างนอก อาทิเช
Job Details
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ครูสอนภาษาอังกฤษ สาขานครนายก

 • นครนายก
 • Posted on: Sun, 21 May 2017 08:48:11 GMT
จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดเพศ มีใจรักการสอน สามารถสอนระดับ ป.1-ป.6ได้ Job Type : งานนอกเวลา (Part Time) Job Description : สอนภาษาอังกฤษในโรงเร
Job Details
บริษัท เจลเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

Sr.Technician Maintenance

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Wed, 17 May 2017 06:52:16 GMT
1.Supporting Line production to help operator runs all machineries work properly 2.Monitoring to that All machineries and equipment runs smoothly 3.Focusing
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements