พนักงานธุรการ

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 15:56:05 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน 1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี 2. จบการศึกษาปวช-ปวส/ด้านบัญชี 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 1 ปี 4. มีความสามารถในการใช...
Job Details

ควบคุมคุณภาพ QA/QC

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:07:16 GMT
1. ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตราฐานกำหนด 2.ตรวจสอบคัดแยกสินค้า,กักกันสินค้าที่ไม่ได้มาตราฐาน 3.รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อผู้บังคับบัญชา 4.จัดบันทึกข...
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

Customer Service ลูกค้าสัมพันธ์

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:07:26 GMT
1. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 2. มีอัถยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ร่วมงานกับผู้อื่นได้ 3. วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางในการแก้ปัญหา 4. มีความรู้เกี่นวกับสายงานโดยตรง ม...
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

Senior Technician

 • นครนายก
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:06:55 GMT
• ประสานงานกับฝ่าย Track work และ Survey • เขียนแบบ แก้ไข จัดทำ As-Built • ควบคุมงานก่อสร้าง Foundation • ควบคุมงานติดตั้ง Point Machine • ควบคุมงานติดตั้งเสาส...
Job Details
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด

ช่างกล ช่างไฟฟ้า

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:07:27 GMT
- เพศชาย - จบมาตรงกับสายงาน / หรือ ผ่านงานมาก่อน - มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี - หากมีประสบการณ์ด้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีบุคคล...
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

การตลาด

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:07:19 GMT
1. ศึกษาตลาด 2. ช่วยวางแผนการตลาด 3. ติดต่อประสานงานขายสินค้าทั้งตลาด และ modern trade 4. ช่วยพัฒนาสินค้า ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาด 5. ติดต่องานขายห้าง ร...
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

วิศวกรเครื่องกล

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Sat, 19 May 2018 05:58:20 GMT
- รับผิดชอบในการวิเคราะห์ควบคุมตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร และ ซ่อมบำรุง - รับผิดชอบในการควบคุมประสิทธิภาพ OEE (Breakdown+PM) - รับผิดชอบในการเขึยนแบบ...
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

Production Supervisor

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Fri, 18 May 2018 05:59:45 GMT
- ควบคุมกระบวนการผลิต และผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิ์ภาพ - ควบคุมสินค้าคงคลังและ Stock Movement ตลอดจนการโหลดสินค้า - ควบคุมการเบิกจ่าย บรรจุภัณฑ์,ส...
Job Details
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

 • นครนายก
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 17:22:35 GMT
1. ปฏินิติงานเกี่ยวกับงบประมาณการเงินและบัญชี 2. จัดทำและปฏิบัติงาบด้านเอกสาร งบประมาณ การเงินและบัญชีให้งาบเป็นไปตามเป๋าหมายที่กำหนด 3....
Job Details
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

IT Officer

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 08:45:11 GMT
1.ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ 2.ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์...
Job Details
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (โรงเรียนการบินกรุงเทพ)

ผู้จัดการแผนกการขายและการตลาด

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 08:45:12 GMT
1.วางแผนกำหนดกลุยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย 2.จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ขยายฐานลูกค้า 3.วางแผนพัฒนากลยุทธ์และวิเคราะห์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย...
Job Details
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (โรงเรียนการบินกรุงเทพ)

ผู้จัดการโครงการ Project manager

 • เมืองนครนายก, นครนายก
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 11:59:06 GMT
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ Project manager (นครนายก) รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและที่พัก จ.นครนายนก อำเภอเมืองนครนายก จังหว...
Job Details
บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นักบัญชี

 • นครนายก
 • Posted on: Tue, 15 May 2018 05:22:15 GMT
จัดทำใบแจังหนี้ค่านํ้าจัดท่าใบเสร็จค่านํ้าประปาควบคุม การจัดเก็บเงินตรวจสอบควบคุมใบเสร็จเงินค่าบํ้าประปา จัดท่ารายงานวิเคราะห์อายุหนี้และรายการที่เกี่ยวข้อง ร...
Job Details
การประปาส่วนภูมิภาค

พนักงานการเงินและบัญชี

 • นครนายก
 • Posted on: Tue, 15 May 2018 05:22:18 GMT
ควบคุมงบประมาณจัดทำรายงานบัญชีและการเงิน รับคำรัอง การขอติดดั้งประปา รับชำระเงินค่าติดดั้งประปาจัดทำเอกสาร สัญญากับผูใข้นํ้าประสานงานกับงานบรการเพอเร่งรัด การต...
Job Details
การประปาส่วนภูมิภาค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ/เทคนิค

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Tue, 15 May 2018 11:58:57 GMT
1.คอยตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างทราบและปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำงาน 2.ต้องประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการทำงานให้มีความปลอดภ...
Job Details
บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด

ช่างโยธา

 • นครนายก
 • Posted on: Tue, 15 May 2018 05:22:17 GMT
สำรวจประมาณราคาและตดตงประปาให้กบผู้ใช้นา ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการซ่อมหรอเปลยน ท่ออุปกรณ์ และมาตรวัดนํ้า รวมทั้งการตัดมาตร ประสานมาตร และตรวจสอบความเที...
Job Details
การประปาส่วนภูมิภาค

Sale ฝ่ายขาย และ Sale หน่วยรถ กทม.

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 15 May 2018 05:58:28 GMT
ฐานเงินเดือน15,000 - ค่าคอม % -ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าพี่พัก/ ค่าเดินทาง -โทรศัพท์ -ค่าโทร + โปร -ยูนิฟอม -หากใช้รถขนตนเองมีค่าเสื่อม + ค่าน้ำมัน - รวมรายได้ 30...
Job Details
K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.

ธุรการจัดซื้อต่างประเทศ

 • นครนายก
 • Posted on: Wed, 09 May 2018 11:58:17 GMT
- รับผิดชอบในการหาลูกค้าต่างประเทศ - ประมาณการยอดขาย - ขายสินค้าและบริการ - จัดทำเอกสารการขาย และดำเนินการประสานงานในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า - สำรวจความพ...
Job Details
บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินและบัญชี

 • องครักษ์, นครนายก
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 17:57:37 GMT
1.ตรวจคัดกรอกเอกสารที่หน่วยงานต่างๆส่งมอบให้ทางแผนกการเงินและบัญชี โดยตรวจความถูกต้องของเอกสาร และให้คำแนะนำทางด้านเอกสารในหลักการได้ 2.เบิกจ่ายและทำสรุปวงเง...
Job Details
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (โรงเรียนการบินกรุงเทพ)

ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.บ้านนา จ.นครนายก

 • บ้านนา, นครนายก
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 12:00:02 GMT
บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งส่วนงานขาย งานบริการลูกค้า การบริหารพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชา 60-70 คน ดูแลและซ...
Job Details
บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements