ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager - General Affairs) สาขาลพบุรี

 • ลพบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:39:58 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - ดูแลทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน - วางแผนและจ...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

รับสมัครฝ่ายผลิต หญิง ประจำโรงงาน Minebea ลพบุรี (มีห้องพักฟรี มีรถรับส่ง)

 • เมืองลพบุรี, ลพบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 09:07:34 GMT
สถานที่ทำงาน บริษัท มินีแบ ไทย จำกัด (ลพบุรี) เมื่อสนใจทางเราจะจัดรถไปส่งที่ โรงงานลพบุรี สนใจติดต่อ โทร063-202-0696 คุณแหม่ม หรือ063-202-0708 คุณหยก ค...
Job Details
บริษัท จิรสิน เซอร์วิส จำกัด

ขับรถ

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 11:12:12 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: วิ่งส่งน้ำดื่มในรัศมี 50 กม. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทำงาน6วัน เวียนกันหยุด อาทิตย์ละ 1วัน ช่วงเวลาการทำงาน 7.00-18.00น. วันทำงาน : -...
Job Details
ลพบุรี

พนักงานขาย

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 05:18:58 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ทำงานในพท.อ.ของตนและพท.ใกล้เคียง ในการติดต่อหาลูกค้า หาorder นมกล่องยี่ห้อโฟร์โมสต์ ไม่จำกัดสาขา ต้องมีรถจักรยานยนต์ของตนเอง วันทำงาน ...
Job Details
ลพบุรี

ผู้จัดการแผนการเงิน

 • ชัยบาดาล, ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 11:57:43 GMT
- ควบคุมดูแลทางด้านการเงิน - ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ของบริษัทรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมและตวจสอบรายงานสถานะเงินสด/เงินโอน ประจำวัน - ควบค...
Job Details
บริษัท คริสตอล ไลฟ์ จำกัด

หัวหน้าแผนกบัญชีและพัสดุ

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 06:02:58 GMT
1. วางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 2. ควบคุมดูแลและตรวจสอบการสั่งซื้ออะไหล่และการเบิก-จ่าย 3. ตรวจสอบบัญชีและเอกสารสั่งซื้อและเอกสารการส่งของ 4....
Job Details
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

หัวหน้าทีมขนส่งและตรวจสอบพื้นที่ใช้รถตัด

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 06:02:20 GMT
1. ควบคุมดูแลและจัดการรถบรรทุกอ้อยให้มีระบบและมีสิทธิภาพสูงสุด 2. ขึ้นทะเบียนรถบรรทุกอ้อย เพื่อการจัดการและบริหารการวิ่งรถอ้อยอย่างมีระบบ 3. ควบคุมพร...
Job Details
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 06:03:35 GMT
1.รับผิดชอบในการบันทึกบัญชีด้าน AR กับเงินสดย่อย ทำหน้าที่ของแคชเชียร์ ผู้ตรวจสอบเอกสารและรับผิดชอบแปลเอกสารภายในแผนก 2.ออกใบแจ้งหนี้เมื่อมีการสั่งขายสินค้า...
Job Details
บริษัท ซีโนสยามไบโอเทคนิค จำกัด

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 06:00:45 GMT
- รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ สินค้าสำเร็จรูป ภายในโรงงาน - อนุมัติผลวิเคราะห์ตามระบบ GMP และ ISO/IEC 17025 ให้ถูกต้องตามกฎหมาย - วางแผนและประกันคุณภาพ สินค...
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 06:02:07 GMT
-ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ และงานสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ -ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ -ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปร...
Job Details
บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง

 • ลพบุรี
 • Posted on: Sun, 15 Jul 2018 08:06:15 GMT
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ โบนัสประจำปี รถรับส่ง ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ร้านค้าสวัสดิการ เงินกู้ยืมสวัสดิการ ฯลฯ สถานที...
Job Details
Surint Omya Chemicals (Thailand) Co., Ltd

ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต สาขา พัฒนานิคม - ลพบุรี

 • ลพบุรี
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 11:33:34 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

Maintenance Engineer ลพบุรี

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 17:56:57 GMT
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน - วางแผนงานซ่อมบำรุง PM และ TPM - ระบบการจัดเก็บ Spare Part - ดูแลพนักงานภายในทีมงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานท...
Job Details
Shera Public Company Limited

ครูผู้สอน

 • ลพบุรี
 • Posted on: Wed, 11 Jul 2018 11:13:49 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: สอนพาร์ทไทม์ 3 ชม. วันทำงาน : 15.30-18.30 น. เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 4 อายุระหว่าง: 25 - 40 ปี อัตราค่าจ้าง: 9600 บาท /...
Job Details
ลพบุรี

ขนส่ง

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 09 Jul 2018 17:11:56 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: - วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 18 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9600 บาท / เดือน เพศ: ชาย วุฒ...
Job Details
ลพบุรี

ผู้ช่วยแม่ครัว

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 09 Jul 2018 05:17:59 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: หากเคยทำร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 25 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 400...
Job Details
ลพบุรี

บริการหนักงานเสริฟ

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 09 Jul 2018 05:17:08 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: เสริฟ์อาหาร วันทำงาน : - เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 25 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 400 บาท / วัน เพศ: ไม่ระบุ วุฒ...
Job Details
ลพบุรี

Sales

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 09 Jul 2018 11:08:39 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: - วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 22 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9600 บาท / เดือน เพศ: ไม่ระบุ...
Job Details
ลพบุรี

พนักงานขาย

 • ลพบุรี
 • Posted on: Sun, 08 Jul 2018 23:36:17 GMT
ระดับเงินเดือน 11,220 + ค่าคอม ลักษณะการทำงาน - แนะนำสินค้าและบริการ - จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัต...
Job Details
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

พนักงานขับรถยนต์ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

 • ลพบุรี
 • Posted on: Sat, 07 Jul 2018 11:40:49 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000 ลักษณะการทำงาน ขับรถยนต์ หรือรถตู้ ประจำหน่วยงาน กฟผ. ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี มีใบขับขี...
Job Details
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements