ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา Big C ลพบุรี

 • เมืองลพบุรี, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 05:41:45 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 22,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท เคทีเรสทัวรองท์ จำกัด

หัวหน้าช่างไฟฟ้า

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:07:26 GMT
-จัดทำโปรแกรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร -ควบคุมการดูแลรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปตามโปรแกรม -ดูแลรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน -สอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา -จ...
Job Details
บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

 • เมืองลพบุรี, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:08:21 GMT
- รับ order เพื่อนำมาวางแผนการผลิต และติดตามงานผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - ประสานงานเพื่อวางแผน PM เครื่องจักร กับ แผนกซ่อมบำรุง - ประสานงานแผนกควบคุมคุณภาพ เพื...
Job Details
บริษัท บี.เค.มิเนอรัล จำกัด

พนักงานขาย ( PC ) ประจำโฮมโปร

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 02:34:36 GMT
บริษัท ลากัวร์เทค กรุ๊ป จำกัด กลุ่มบริษัท ลากัวร์เทค จากประสบการณ์ในการทำงานในสายงานขายวัสดุก่อสร้างมากว่า 28 ปี ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง และความร...
Job Details
บริษัท ลากัวร์เทค กรุ๊ป จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:07:26 GMT
1.ซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.ซ่อมบำรุงตามแผนที่วางไว้ 3.PM เครื่องจักรตามแผนที่วางไว้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อัตรา...
Job Details
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด

หัวหน้าวิศวกรไฟฟ้า

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:07:19 GMT
-ควบคุมดูแลและติดตามงานบำรุงรักษา และสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ -พัฒนาและวางแผนงานวิศวกรรม ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ -ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข...
Job Details
บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด

พนักงานซ่อมบำรุง

 • เมืองลพบุรี, ลพบุรี
 • Posted on: Fri, 18 May 2018 11:59:06 GMT
- ซ่อมแซ่มและบำรุงรักษาเครื่องจักร - ซ่อมตามแผนงานซ่อมบำรุงที่วางไว้ - PM เครื่องตามแผนงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อัตรา เง...
Job Details
บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นักธรณีวิทยา บมจ.ควอลิตี้ มิเนอรัล

 • เมืองลพบุรี, ลพบุรี
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 05:59:00 GMT
- ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแร่และหิน - วิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา - ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม - ติดต่ีอประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง -...
Job Details
บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน)

ผช.ผจก.สาขา/จนท.พัฒนาธุรกิจ Walk-In31พค.61 ทันทีประจำสระบุรี/ลพบุรี

 • ลพบุรี
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 05:58:52 GMT
สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงานwalk-in interview วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. สถานที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สาขาพหโยธิน สระบุรี ชั้น 3...
Job Details
Bank of Ayudhya Public Company Limited

วิศวกร

 • หนองม่วง, ลพบุรี
 • Posted on: Wed, 16 May 2018 17:57:48 GMT
- ออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะ (design smart farming machine/equipment) - สร้างเครื่องจักรต้นแบบ (build product) - ทดสอบ แก้ไข ปรับปรุงผล...
Job Details
บริษัท ไบโอแมส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

สัตวบาลประจำฟาร์มไก่

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 15 May 2018 17:39:03 GMT
ระดับเงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน สัตวบาลประจำฟาร์มไก่เนื้อ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบ ปริญญาตรีด้านสัตวศาสตร์หรือสัตวบาล 2. อายุไม่เก...
Job Details
บริษัท พรีเมี่ยม เวท จำกัด (เลี้ยงไก่ในเครือคาร์กิล)

ตัวแทนแนะนำบัตรเครดิต

 • ลพบุรี
 • Posted on: Wed, 16 May 2018 09:15:26 GMT
1.อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า 3.รักการขายและงานบริการ 4.สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ Job Type : งานประจำ (Full Time...
Job Details
บริษัท​บัตร​กรุงไทย​จำกัด​

พนักงานบัญชี-การเงิน

 • ลพบุรี
 • Posted on: Thu, 10 May 2018 05:58:29 GMT
1. จัดทำและบันทึกข้อมูลเอกสารบัญชีการรับ-การจ่าย ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน 2. จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อและรวบรวมใบส่งของส่งให้แผนกบัญชี 3. ควบคุมและตรวจเช็คการสั...
Job Details
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

พนักงานบัญชีต้นทุน

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 11:59:53 GMT
- สรุปรุ่น โครงการสุกรพันธุ์และโครงการปลานิลประกันราคา - ควบคุมโครงการให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - รายงานต้นทุนการผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดลพบุรี อัตรา เง...
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

หัวหน้าแผนกบัญชีและพัสดุ

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 05:59:55 GMT
1. วางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 2. ควบคุมดูแลและตรวจสอบการสั่งซื้ออะไหล่และการเบิก-จ่าย 3. ตรวจสอบบัญชีและเอกสารสั่งซื้อและเอกสารการส่งของ 4....
Job Details
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

หัวหน้าทีมขนส่งและตรวจสอบพื้นที่ใช้รถตัด

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 05:59:02 GMT
1. ควบคุมดูแลและจัดการรถบรรทุกอ้อยให้มีระบบและมีสิทธิภาพสูงสุด 2. ขึ้นทะเบียนรถบรรทุกอ้อย เพื่อการจัดการและบริหารการวิ่งรถอ้อยอย่างมีระบบ 3. ควบคุมพร...
Job Details
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่สำรวจวัตถุดิบ

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 11:59:56 GMT
- ส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรร่วมโครงการ ปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืน โดยไม่บุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร Part 1: ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - เก็บข้อม...
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 11:59:52 GMT
1. ดำเนินงานผลักดันระบบคุณภาพให้เป็นไปตามแผน 2. ทวนสอบกระบวนการปฏิบัติงานในการผลิตสัตว์ อ้างอิงตามข้อกำหนดระบบที่หน่วยงานจัดทำ 3. ติดตามทวนสอบกระบวนการรับคุณว...
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 11:59:56 GMT
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - วิเคราะห์งาน เพื่อชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประเมินระดับนัยสำคัญ รวมทั...
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

Maintenance Engineer ลพบุรี

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Fri, 11 May 2018 17:57:37 GMT
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน - วางแผนงานซ่อมบำรุง PM และ TPM - ระบบการจัดเก็บ Spare Part - ดูแลพนักงานภายในทีมงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานท...
Job Details
Shera Public Company Limited


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements