Sales & Marketing Supervisor

 • ลพบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 07:40:48 GMT
รายละเอียดตำแหน่งงาน Negotiate price and trading volume with customers make a quotation and contract of sale. Follow up and check the delivery of ethanol as
Job Details
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ผลิต โรงงานลพบุรี

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 06:35:45 GMT
- ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเบื้องต้น - ดูแล 5ส. ภายในพื้นที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน GPS 14.800588, 100.911634 ตำบลช่องสาริกา
Job Details
Mahaphant Fibre-Cement PCL. Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

 • เมืองลพบุรี, ลพบุรี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 06:34:21 GMT
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ - งานตรวจสอบคุณภาพ (วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป) - งานดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องแก้ว และสารเคมีให้ห้องปฎิบัติการ -
Job Details
บริษัท แซนด์แอนด์ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัด

โฟร์แมน แผนกเทคนิค

 • ชัยบาดาล, ลพบุรี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 06:34:32 GMT
1.ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมา 2.ควบคุมงานโครงการดำเนินการเองภายในแผนก 3.ออกแบบ ติดตาม ประสานงาน งานโครงการ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอช
Job Details
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

Plant Manager - Seed Business

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 14:28:39 GMT
Salary Attractive A leading food manufacturing firm is recruiting a Plant Manager in Lopburi to join their team. In this Plant Manager job, you will be
Job Details
Robert Walters

เจ้าหน้าที่สำรวจวัตถุดิบ

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 06:30:45 GMT
- ส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรร่วมโครงการ ปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืน โดยไม่บุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร Part 1: ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - เก็บข้อม
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 06:30:45 GMT
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจประเมินการปฏิบัต
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

ผู้จัดการแผนกผลิต

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 06:30:45 GMT
- รับนโยบาย และกระจายไปส่วนงานที่รับผิดชอบ จากนโยบายบริษัท สู่นโยบายแผนก - กำกับการดูแลผลิตอาหารสัตว์ให้ได้ตามเป้าหมาย และควบคุมคุณภาพตามที่กำหนด - ดูแลเครื
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

วิศวกรอาวุโสไคเซ็น

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 06:30:23 GMT
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกไคเซ็นกลาง ในการผลักดันให้มีการทำกิจกรรม Kaizen เพื่อให้ TPM ของโรงงานที่ดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

พนักงานประกอบชิ้นส่วนElectronic

 • เมืองลพบุรี, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 06:29:38 GMT
ประกอบชิ้นส่วน Electronic ในไลน์ผลิต 1. ค่าแรง 305 บาท/วัน 2. ทำงาน จ-ส (ส บาง ส) 3. สามารถเข้ากะได้ กะ A 07:00-15:10 (15บ.) กะ M 07:00-16:00 (20บ.) กะ B 15
Job Details
OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.

ช่างซ่อมบำรุง

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 10:18:42 GMT
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ โบนัสประจำปี รถรับส่ง ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ร้านค้าสวัสดิการ เงินกู้ยืมสวัสดิการ ฯลฯ สถานที
Job Details
Surint Omya Chemicals (Thailand) Co., Ltd

พนักงานขายเครดิต (ภาคกลาง)

 • ลพบุรี
 • Posted on: Sun, 16 Jul 2017 09:34:28 GMT
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒนฯ) จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคคุณภาพ ในห้างสรรพสินค้า Discount Store, Hypermarket, Tesco Lotus
Job Details
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒนฯ)

พนักงานส่งเอกสารประจำศูนย์กิฟฟารีน ฉะเชิงเทรา

 • เมืองลพบุรี, ลพบุรี
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 13:09:19 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี (เมือง),ฉะเชิงเทรา (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบ
Job Details
บริษัท ยูอินโฟ จำกัด

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด

 • ลพบุรี
 • Posted on: Sat, 15 Jul 2017 07:28:19 GMT
ลักษณะงาน รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา ตามเป้าหมายของบริษัทฯ วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารท
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

พนักงานขายขายทีวี เครื่องเสียงของพานาโซนิค

 • ลพบุรี
 • Posted on: Thu, 13 Jul 2017 06:54:09 GMT
พนักงานประจำ ประเภทงาน : ขาย sales สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : เดือนละ9,150บาท หน้าที่ความรับผิดชอบ : ขายขายทีวี เครื่องเสียงของพานาโซนิค คุณสมบัต
Job Details
บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด

ผู้จัดการส่วนแม่บ้านและห้องพัก

 • ลพบุรี
 • Posted on: Thu, 13 Jul 2017 12:27:17 GMT
- วางแผนและบริหารการทำงานของพนักงานแผนกห้องพักและแผนกต้อนรับ - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกห้องพักและแผนกต้อนรับ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ - ให้ข้อม
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปฎิบัติการเกษตร

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 11 Jul 2017 06:24:33 GMT
- จัดทำเอกสาร/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย เพื่อใช้กับงานสวนรีสอร์ท - ตรวจสอบ ติดตามการทำงานของทีมงานสวนรีสอร์ท สวนป่าให้เป็นไปตามแผน -
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

ผูัจัดการสาขา/ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

 • ลพบุรี
 • Posted on: Sun, 09 Jul 2017 06:21:43 GMT
- ดูแลบริหารยอดขายภายในสาขา - ดูแลบริหารจัดการดูแลพนักงานภายในสาขา - ดูแลเรื่องงานบริการ และดูแลเรื่องสต๊อคสินค้าภายในสาขา - บริหารสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษ
Job Details
บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

Maintenance Engineer ลพบุรี

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 06:29:44 GMT
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน - วางแผนงานซ่อมบำรุง PM และ TPM - ระบบการจัดเก็บ Spare Part - ดูแลพนักงานภายในทีมงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Job Details
Mahaphant Fibre-Cement PCL. Co., Ltd.

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร / หัวหน้างานร้านอาหาร

 • เมืองลพบุรี, ลพบุรี
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 06:29:44 GMT
- รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของพนักงานภายในร้านอาหาร ทั้งด้านการแต่งกาย และการบริการ - ดูแลความสะอาดร้านอาหาร และดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - ทำหน้าที่ตรวจเช
Job Details
บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements