เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ชาย/หญิง

 • สระบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:33:20 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

วิศวกรประกันคุณภาพ

 • เมืองสระบุรี, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:33:18 GMT
- ตรวจสอบ กระบวนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ QC แล้ว - วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไข กรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน -
Job Details
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

พนักงานเขียนแบบ ประจำ Siteงาน จ.สระบุรี

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:33:15 GMT
1. เขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม กับวิศวกรรมก่อสร้าง ปฏิบัติงานด้านเทคนิคกับสถาปนิก วิศวกรโยธา มัณฑนากรในการเขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคน
Job Details
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

พนักงานบัญชี-ประสานงานทั่วไป

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 08:36:32 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน เพศ หญิง-ชาย อายุ ไม่จำกัด จบการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ประสบการณืทำงาน 1ปี อัธยาศัยดี คล่องตัว สามารถขับรถยนต์ได้ มีความเป
Job Details

เจ้าหน้าที่บริหารกองทุน

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 08:36:03 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ชาย หรือหญิง รักการทำงานที่ท้าทาย งานที่สร้างอนาคตได้อย่างยั่งยืนในระยะเวลาอันสั้น มีใบอนุญาตงานขายต่างๆที่รัฐออกให้ ไม่จำเป็นต้องม
Job Details

Administration Staff

 • สระบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 06:44:37 GMT
สถานที่ทำงาน: โรงงานหนองแค ความรับผิดชอบ (Job Description) 1. To support factory security management 2. To support compliance management, license control,
Job Details
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการฝ่าย ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 08:36:58 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีความรู้ด้านเครื่องจักร สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ 21/7/2560 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 6 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ ขาย
Job Details

ช่างกลโรงงาน

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 08:36:59 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีความรู้ด้านเครื่องกลโรงงาน สามารถซ่อมแซมเมื่อมีปัญหาได้ 21/7/2560 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 8 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก
Job Details

การผลิต -คลังสินค้า

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 08:36:59 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีมิตรสัมพันดี สามารถขับรถยนต์ได้ ขยัน ตรงต่อเวลา มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน ล่วงเวลาได้ มีที่พักพนักงาน เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย
Job Details

ขับรถแบ็คโฮ

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 08:36:05 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน สมารถขับรถแบ็คโฮ ได้อย่างถนัด มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สมารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ 21/7/2560 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0%
Job Details

การตลาด

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 08:36:33 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีทัศนคติที่ดีและบวกมาก อดทนต่องาน และความกดดันของงานและลูกค้า มีความรับผิดชอบในงาน ซื่อสัตย์ในงาน มีศีลธรรมต่อผู้อื่น ขับขี่รถยนต
Job Details

ที่ปรึกษาทางการเงิน

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 08:36:31 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ปริญญาตรีทุกสาขา อายุ 25-40ปี มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 21/7/2560 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 7 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 คร
Job Details

เลขานุการ

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 08:36:04 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน อายุ 20 - 35 ปี การศึกษา ปวส ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพืวเตอร์ได้ และเทคโนโลยีอื่นๆได้ มีความละเอ
Job Details

Training

 • สระบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 09:44:13 GMT
จัดเตรียมเอกสารในการอบรมพนักงาน,จัดอบรมพนักงานในโรงงาน CONDITION เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป/จบปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านอบรมพนักงาน 1-2 ปี PLACE จ
Job Details
Maru Group (Thailand)

เจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 00:32:00 GMT
จัดทำเอกสารงานด้านธุรการ-บัญชีของโรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 15,000-20,000 บาท คุณสมบัติผู้สม
Job Details
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด

พนักงานแคชเชียร์ -พนักงานจัดเรียงสินค้า

 • สระบุรี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 18:50:47 GMT
- ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ตามเวลาเปิดปิดร้านไม่ต้องเข้ากะ - เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + เงินพิเศษ + เงินรางวัล + ค่าตำแหน่ ง+ โอที + โบนัสประจำปี + ยูนิฟอร์ม
Job Details
ร้านกิตติศักดิ์ เพ็ทมาร์ท

QA Lab Officer

 • สระบุรี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 18:58:37 GMT
- ปรับปรุงและรักษาคู่มือการควบคุมคุณภาพให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - ประสานงานและร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการรับรองต่างๆ - ดูแลและทำให้แน
Job Details
บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

 • สระบุรี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 18:58:38 GMT
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั
Job Details
บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ ประจำสาขาสระบุรี

 • สระบุรี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 18:51:56 GMT
- รับผิดชอบยอดธุรกิจตามเป้าหมายที่ได้รับ คุณสมบัติ - เพศ : ชาย , หญิง - อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา - ถ้ามีประสบการณ
Job Details
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด

ผู้จัดการร้านและผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด

 • สระบุรี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 18:51:52 GMT
- ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ตามเวลาเปิดปิดร้านไม่ต้องเข้ากะ - เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + เงินพิเศษ + เงินรางวัล + ค่าตำแหน่ ง+ โอที + โบนัสประจำปี + ยูนิฟอร์ม
Job Details
ร้านกิตติศักดิ์ เพ็ทมาร์ท


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements