ธุรการบัญชี

 • สระบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 13:20:39 GMT
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตและจำหน่าย หลังคาเหล็ก ตรา รถถัง ปัจจุบันมี 20 สาขา ทั่วประเทศ เป็นบริษัทผลิตแผ่นหลังคา , ผนัง เมททอลชีท พร้อมอ
Job Details
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

 • นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 12:13:28 GMT
1. ตรวจสอบคุณภาพรับเข้าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับเข้า กระบวนการผลิตหรือขนส่ง 2. ตรวจสอบและบันทึกกระบวนการรมยาวัตถุดิบ 3.
Job Details
บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 12:14:00 GMT
-วางแผนและดำเนินการปฎิบัติตามแผนในด้านการวางแผนกำลังคนและโครงสร้างกำลังคนของธุรกิจ -วางแผนและดำเนินการปฎิบัติตามกรอบกระบวนการสรรหาและคัดเลือก -ควบคุม ดูแล ด
Job Details
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

สัตวบาล ฟาร์มสุกร

 • แก่งคอย, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 12:13:48 GMT
- ควบคุมดูแลการจัดการสุกร สุกรแม่พันธุ์ สุกรอนุบาล และสุกรขุน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อัตรา เงินเดือน 5 อัตรา ตามโครงสร
Job Details
บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด

Production Packing leader

 • นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 12:13:29 GMT
1.ควบคุมยอดการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.จัดทำรายงานยอดการผลิตต่อวัน 3.ควบคุมดูแลช่างควบคุมเครื่องจักรและพนักงานระดับปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติงานด
Job Details
บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

Costing Analysis

 • หนองแค, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 12:13:29 GMT
Job Responsibility : - • Monitor cost accounting in relation with the company’s policy • Prepare report and analyze for production variance for Actual and
Job Details
บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

Sales Staff

 • นิคมอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 12:14:36 GMT
- Customer communication - Control of delivery - Support customer requirement - Receive order & Forecast from customer สถานที่ปฏิบัติงาน Hemaraj Saraburi
Job Details
FUJIKOKI (THAILAND) Co., Ltd.

Fumigation Staff

 • นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 12:13:29 GMT
- วางแผนและจัดการ การรมยาตู้สินค้าข้าว ประจำวัน ทั้งแบบ ปล่อยแก๊สยาก่อนส่งออก และแบบปรกติ - จัดการและควบคุม ความเสี่ยงการปนเปือนที่อาจเกิดขึ้นในการปฎิบัติการ
Job Details
บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

หัวหน้าฝ่ายผลิต

 • สระบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 13:20:25 GMT
บริษัท ปทุมธานี เฟนซ์ เฮ้าส์ จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานรับเหมาติดตั้งรั้วสำเร็จรูปทั่วราชอาณาจักร-จำหน่ายชิ้นส่วน/วัสดุรั้วคอนกรีต www.p-fence.com หัวหน้าฝ
Job Details
บริษัท ปทุมธานี เฟนซ์ เฮ้าส์ จำกัด

พนักงานขับรถจัดส่งผลิตภัณฑ์ (สาขาแก่งคอย สระบุรี)

 • สระบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 13:29:39 GMT
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544 เพื่อดำเน
Job Details
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

พนักงานขับรถปูน (ประจำสระบุรี)

 • สระบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 13:25:09 GMT
บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณเทรดดิ้ง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้โตโยต้าอย่างเป็นทางการ จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์
Job Details
บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด

พนักงานขับรถตู้เย็น (ประจำสระบุรี)

 • สระบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 13:24:48 GMT
บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณเทรดดิ้ง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้โตโยต้าอย่างเป็นทางการ จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์
Job Details
บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด

Technician

 • นิคมอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 12:14:36 GMT
Maintenance and Engineering support to production line. สถานที่ปฏิบัติงาน Hemaraj Saraburi Industrial Land ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อัตรา เง
Job Details
FUJIKOKI (THAILAND) Co., Ltd.

Preventive Maintenance Leader / Technician

 • นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 12:13:28 GMT
1.รับผิดชอบในการควบคุมดูแลจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 2.รับผิดชอบในการวางแผนดูแล/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ควบคุมด
Job Details
บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

Administrative Assistant

 • นิคมอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 00:14:47 GMT
A successful Administrative Officer will perform a wide range of administrative support activities for the department and engineering team to facilitate
Job Details
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

การผลิต -คลังสินค้า

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 02:15:16 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีมิตรสัมพันดี สามารถขับรถยนต์ได้ ขยัน ตรงต่อเวลา มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน ล่วงเวลาได้ มีที่พักพนักงาน เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย
Job Details

พนักงานบัญชี-ประสานงานทั่วไป

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 02:15:17 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน เพศ หญิง-ชาย อายุ ไม่จำกัด จบการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ประสบการณืทำงาน 1ปี อัธยาศัยดี คล่องตัว สามารถขับรถยนต์ได้ มีความเป
Job Details

ช่างกลโรงงาน

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 02:15:40 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีความรู้ด้านเครื่องกลโรงงาน สามารถซ่อมแซมเมื่อมีปัญหาได้ 26/5/2560 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 9 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก
Job Details

ขับรถแบ็คโฮ

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 02:15:14 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน สมารถขับรถแบ็คโฮ ได้อย่างถนัด มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สมารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ 26/5/2560 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0%
Job Details

ผู้จัดการฝ่าย ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

 • มวกเหล็ก, สระบุรี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 02:15:15 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน มีความรู้ด้านเครื่องจักร สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ 26/5/2560 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 10 วิว สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง เก็บ ขาย
Job Details


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements