QC Manager

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 11:21:54 GMT
- Control quality of producing plastic bottle PET,PP,PE and Plastic bottle cap in spec as require - Planning for checking before send to client - Manage for...
Job Details
Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Ltd

หัวหน้ากะ

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 21 Nov 2017 03:11:32 GMT
ควบคุมตรวจสอบคุณภาพขวดสำเรจรูปและควบคุมของเสีย แก้ไขและป้องกันปัญหาด้านเครื่องจักร กำลังคน รวบรวมข้อมูลและนำเสนอผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโรงช้าง...
Job Details
บริษัท ทีซีเค อินเตอร์พลาส จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ ( Supervisor Butch ) สาขาสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Sun, 19 Nov 2017 03:30:41 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบคุณภาพสนค้าและความปลอดภัย ควบค...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ช่างภาพ กราฟฟิก หรือช่างถ่ายVDO ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Sat, 18 Nov 2017 12:03:17 GMT
ชาย-หญิง อายุ 20-50ปี ไม่จำกัดวุฒิ ขยัน กระตือรือร้น มีกล้องและคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง มีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เป็นของตนเอง Job Type : งานอิสระ ...
Job Details
บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด

หัวหน้าแผนกอาหารแช่แข็ง ประจำสาขาสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Fri, 17 Nov 2017 03:36:40 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สิงห์บุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

ผุ้ช่วยผู้จัดการแผนกเบเกอรี่ สาขา สิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Fri, 17 Nov 2017 03:36:40 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สิงห์บุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด - สาขาสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Fri, 17 Nov 2017 03:36:39 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สิงห์บุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

ผุ้ช่วยผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ สาขาสิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Fri, 17 Nov 2017 03:36:06 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สิงห์บุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

เจ้าหน้าที่ธุรการ-บุคคล

 • อินทร์บุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 15 Nov 2017 15:09:13 GMT
1. บันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงานพร้อมรวบรวมเอกสารใบลาต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสัปดาห์ 2. บันทึกใบลาต่างๆ เข้าโปรแกรม Payroll 3. สรุปรายงานการจ่ายเงินเดือนส...
Job Details
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

แผนกรับสินค้า

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Fri, 17 Nov 2017 03:34:53 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สิงห์บุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

ผู้ช่วย/ผู้จัดการคลังสินค้า

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 13 Nov 2017 09:08:40 GMT
1.ดูแล ควบคุม และบริหารการทำแผนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในเวลาที่ลูกค้ากำหนด สินค้าครบถูกต้องตามรายละเอียดการจ่ายสินค้าทั้ง Item code , Batch code , จำนวน...
Job Details
บริษัท ทีซีเค อินเตอร์พลาส จำกัด

เจ้าหน้าที่ประเมินและติดตามงานอ้อย

 • บางระจัน, สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 13 Nov 2017 09:08:24 GMT
1. ประเมินและติดตามผลการปลูกอ้อยในพื้นที่ต่างๆ 2. ประเมินและติดตามผลการส่งเสริมชาวไร่เพื่อปลูกอ้อย และความก้าวหน้าในการเพาะปลูกอ้อย 3. รายงานผลการตรวจและประเม...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ผู้จัดการขาย/พนักงานขาย

 • เมืองสิงห์บุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Wed, 15 Nov 2017 09:10:19 GMT
ตำแหน่ง : ผู้จัดการขาย/พนักงานขาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อัตรา หลายอัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร ตำแหน่งผู้จ...
Job Details
บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด

Safety Chief

 • อินทร์บุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Fri, 17 Nov 2017 03:09:58 GMT
-รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน -การควบคุมระบบการใช้สารเคมีในโรงงาน -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน -ดูแลและให้คำปรึกษาพนักงานภายในแผนก ...
Job Details
บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 14 Nov 2017 03:08:45 GMT
1. ดูแลงานด้านการปรับฉีดพลาสติก (Pallet), PET Sheet ให้ได้ตามแผนที่กำหนด 2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 3. วางแผนกลย...
Job Details
บริษัท ทีซีเค อินเตอร์พลาส จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายผลิตฟรีฟอร์ม

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 14 Nov 2017 03:08:38 GMT
1. กำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. วางแผนและกำหนดแนวทางในการผลิตฟรีฟอร์ม(Perform) 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผล...
Job Details
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายระบบบริหารคุณภาพ

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 13 Nov 2017 09:08:40 GMT
1. รับผิดชอบในระบบจัดการด้านคุณภาพ 2. จัดทำและดำเนินการตรวจติดตามระบบการจัดการคุณภาพ 3. จัดการเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารในระบบ , ประสานงานกับองค์กรภายนอก 4. จ...
Job Details
บริษัท ทีซีเค อินเตอร์พลาส จำกัด

ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 13 Nov 2017 09:08:33 GMT
1 ดูแลคุณภาพและปรับปรุงพัฒนาสูตรในกระบวนการผลิต Pallet โดย 1.1 Test (Tensile, Impact ) ของวัตถุดิบจาก QC 1.2 Test (Tensile, Impact ) ของสูตรในกระบวนผลิตจาก QC...
Job Details
บริษัท ทีซีเค อินเตอร์พลาส จำกัด

ครูสอนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-วิทยาศาสตร์

 • เมืองสิงห์บุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Sat, 11 Nov 2017 03:08:21 GMT
- สอนวิชาคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา - เตรียมการสอน วางแผนการสอน การควบคุมชั้นเรียนให้ชั้นเรียนมีระบบ และบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและประสิทธ...
Job Details
SE-ED Learning Center สาขาสิงห์บุรี

Japanese Interpreter in the Production Line

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Fri, 17 Nov 2017 13:41:42 GMT
Job Summary Handle overall interpretation to support Japanese manager in the production line Manage related document and translate Japanese and Thai Other...
Job Details
Adecco: TH


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements