เจ้าหน้าที่ ไอที

 • สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:41:17 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน
Job Details
บริษัท ศูนย์การค้าอินโดจีน(อรัญประเทศ) จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขาสระแก้ว ASGM1

 • สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 07:59:17 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ สาขาสระแก้ว

 • สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 07:57:58 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

พนักงานขับรถสิบล้อ / เทเลอร์ ลงโฆษณาที่สระแก้ว

 • สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 15:49:29 GMT
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง
Job Details
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าแผนกสโตร์

 • วัฒนานคร, สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:22:07 GMT
1. ควบคุมและดูแลสินค้าทั้งหมดของบริษัท 2. ตรวจนับ STOCK ประจำเดือนและสรุปรายละเอียด 3. ดูแลเรื่องการขนส่ง ตลอดจนการจัดทำเอกสารที่ถูกต้องเป็นระบบ 4. งานอื่นๆ ที
Job Details
บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด

วิศวกรโยธา

 • วัฒนานคร, สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:21:38 GMT
1.ประเมินราคา 2.ควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายได้ 3.ออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ 4.วางแผนการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้ 5.ตรวจสอบงานก่อสร้าง วัดผลงานและปร
Job Details
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

วิศวกรหม้อน้ำ

 • วัฒนานคร, สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:20:18 GMT
1. ตรวจเช็คและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆในกระบวนการผลิตไอน้ำและค่าน้ำภายในเตาและก่อนเข้าเตา ประจำวัน 2. ศึกษา พัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย
Job Details
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

วิศวกรไฟฟ้า / มอเตอร์ / อุปกรณ์เครื่องมือวัด

 • วัฒนานคร, สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:20:18 GMT
1. วางแผนการซ่อมเครื่องจักร แผนการเดินและหยุดระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผน 2. วางแผนการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าทั้งช่วงฤดูหีบ ช่วงละลายน้ำตาล และนอกฤดูให
Job Details
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล

 • วัฒนานคร, สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:20:18 GMT
1.ด้านนโยบาย กลยุทธ์แผนงานและงบประมาณ 1.1 จัดทำแผนระยะยาวของสายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท 2.ด้านรายได้/ผลผลิต/กำไร 2.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆด
Job Details
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

วิศวกรลูกหีบ

 • วัฒนานคร, สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:20:17 GMT
1. วางแผนการซ่อมเครื่องจักร แผนการเดินและหยุดระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผน 2. จัดทำแผนซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและที่มีอยู่ทั้งหมดภายในแผนกให
Job Details
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์

 • วัฒนานคร, สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:19:56 GMT
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โครงการ วิเคราะห์สถิติ ได้แก่ 1. จัดเก็บรวบรวม และจำแนกหมวดหมู่ข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ 2. วิเคราะห์ข้อม
Job Details
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่การเงิน

 • วังน้ำเย็น, สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:04:21 GMT
- บันทึกรับชำระหนี้พร้อมแนบเอกสาร - จัดเก็บเอกสาร - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว อัตรา เงินเดือน
Job Details
บริษัท ทรัพย์ศิลา คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้จัดการบัญชี 1 / เจ้าหน้าที่บัญชี 2

 • เมืองสระแก้ว, สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:02:12 GMT
**ผู้จัดการบัญชี** -บริหารจัดการงานฝ่ายบัญชีและการเงิน -ดูแลงานด้านภาษี -ปิดงบการเงิน และนำส่งงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบ สอบทานงบการเงินที่มีการวิเคราะห
Job Details
บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

 • วัฒนานคร, สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:20:19 GMT
1. พื้นที่ปลูก - ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยใหม่และรักษาพื้นที่เดิม ให้เป็นไปตาม คุณภาพ (สัดส่วนประเภทดิน) ตามที่กำหนด 2. การปลูกอ้อย - ควบคุมการปลูกอ้อย การบำร
Job Details
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

NES Teachers for Government School

 • สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 05:07:08 GMT
4 NES English teachers for a government school located in Wangnamyen, Sakaeo Province. Free accommodation.Bangkok Oxford Learning Centre is looking for NES
Job Details
Bangkok Oxford Learning Centre

ทีมขาย ประจำพื้นที่ (Area Owner) งานขายและงานบริการ จังหวัดสระแก้ว

 • สระแก้ว
 • Posted on: Sat, 22 Apr 2017 16:08:46 GMT
คุณสมบัติ 1.วุฒิการศึกษา ม.6- ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา 2.มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มีใจรักงานขาย งานบริการ 3.ออกปฎิบัติงานพื้นที่ข้างนอก อาทิเช
Job Details
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการโครงการ (สามัญโยธา)

 • สระแก้ว
 • Posted on: Sat, 22 Apr 2017 16:08:27 GMT
1) มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว) ระดับสามัญโยธา 2) มีประสบการณ์ไม่ตำ่กว่า 19 ปี 3) สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ 4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เช่น
Job Details
บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

วิศวกรโครงการ (สามัญโยธา)

 • สระแก้ว
 • Posted on: Sat, 22 Apr 2017 16:07:57 GMT
1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท (วิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง) 2) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สามัญโยธา (สย) 3) ประสบการณ์
Job Details
บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า / มอเตอร์ / อุปกรณ์เครื่องมือวัด

 • สระแก้ว
 • Posted on: Fri, 21 Apr 2017 07:42:12 GMT
1. วางแผนการซ่อมเครื่องจักร แผนการเดินและหยุดระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผน 2. วางแผนการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าทั้งช่วงฤดูหีบ ช่วงละลายน้ำตาล และนอกฤดูให
Job Details
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

เจ้าหน้าที่แผนกการเงินรวม

 • สระแก้ว
 • Posted on: Fri, 21 Apr 2017 07:42:09 GMT
1. จัดทำเอกสาร support งานงบการเงินรวม 2. คำนวณดอกเบี้ย เงินกู้ยืมระหว่างกัน 3. ตรวจสอบรายละเอียดงบการเงินรวม 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - เพศชาย
Job Details
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements