พนักงานขาย

 • สระแก้ว
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:58:22 GMT
- เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนงานที่ผู้จัดการกำหนด - พบปะ สอบถาม ร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย - ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - สร...
Job Details
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

เจ้าหน้าที่สัตวบาล

 • เมืองสระแก้ว, สระแก้ว
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 11:59:50 GMT
บริษัท แก้วลำดวน ฟาร์ม จำกัด - ควบคุมการปฏิบัติงาน ดูแลการผลิตสุกรขุน ให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนด - ให้การรักษา ควบคุมดูแล และป้องกันโรคภายในฟาร...
Job Details
บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด

ผู้จัดการสาขา

 • สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 11:34:37 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : 10:00 - 19:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ...
Job Details
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าแผนกบอยเลอร์ ประจำ จ.สระแก้ว

 • เมืองสระแก้ว, สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 06:06:50 GMT
- วางแผนและควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของระบบบอยเลอร์เพื่อให้ผลิตไอน้ำได้ตามที่กำหนด - วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของงานบอยเลอร์ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ

 • เมืองสระแก้ว, สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 06:06:48 GMT
ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ) เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าแผนกซ่่อมบำรุง

 • เมืองสระแก้ว, สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 06:06:57 GMT
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบบำร...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าแผนกยานยนต์

 • เมืองสระแก้ว, สระแก้ว
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 06:06:54 GMT
- ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม รวมทั้งติดตามผลงานยานยนต์ในโรงงานทั้งหมด สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

พนักงานขายประจำ Tesco Broker สาขา วังน้ำเย็น

 • สระแก้ว
 • Posted on: Sun, 15 Jul 2018 11:33:06 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 13,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ทำงานเวลาห...
Job Details
Ayudhya Capital Services Company Limited

ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ

 • สระแก้ว
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 11:59:39 GMT
- บริหารงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนก ดูแลรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายของสาขาโรงภาพยนตร์เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ...
Job Details
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • วังน้ำเย็น, สระแก้ว
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 05:58:56 GMT
1.รับผิดชอบในการติดต่อเจรจาต่อรองและวางแผนในการสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบ รวมถึงอะไหล่รถยนต์ที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง 2.รับผิดชอบในการสรรหาและคัดเลือกผู...
Job Details
กลุ่มบริษัท นักรบสุริยันต์กรุ๊ป SBG.

Shift Supervisor

 • เมืองสระแก้ว, สระแก้ว
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 12:30:36 GMT
1.รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล 2.ควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้าภายในกะให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้คุณภาพตามแผน การผล...
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด

Plant Operator

 • เมืองสระแก้ว, สระแก้ว
 • Posted on: Fri, 13 Jul 2018 12:30:39 GMT
1.รับผิดชอบ ดูแล Turbine Genarator และระบบ Balance of plant ในการผลิตไฟฟ้า 2.ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ให้เป็นไปตามข...
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด

พนักงานขาย PC

 • อรัญประเทศ, สระแก้ว
 • Posted on: Thu, 12 Jul 2018 06:05:43 GMT
- แนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์สีทีโอเอ สีกัปตัน สีปามมาสติก - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในเรื่องสินค้า - ดูแลรักษาสินค้า จัดโปรโมชั่นของสินค้า - จัดรายการส่งเสริมการขาย ...
Job Details
บริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด

เจ้าหน้าที่สโตร์

 • อรัญประเทศ, สระแก้ว
 • Posted on: Sat, 07 Jul 2018 11:34:49 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว (อรัญประเทศ) เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 18,000 วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม...
Job Details
บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด

ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า SCG Express

 • อรัญประเทศ, สระแก้ว
 • Posted on: Tue, 10 Jul 2018 06:00:27 GMT
- ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบ แก้ไข และให้คำปรึกษาเกี่ยวก...
Job Details
บริษัท สมาร์ททรัคแมน โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด

พนักงานขาย

 • สระแก้ว
 • Posted on: Tue, 10 Jul 2018 11:33:13 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 15,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

พนักงานขายหน่วยรถเขตภาคตะวันออก

 • สระแก้ว
 • Posted on: Fri, 06 Jul 2018 11:35:38 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว (ทุกอำเภอ),ปราจีนบุรี (ทุกอำเภอ),ระยอง (ทุกอำเภอ),สุรินทร์ (ทุกอำเภอ),สมุทรปราการ (ทุกอำเภอ),หนองบัวลำภู (ท...
Job Details
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

หัวหน้าฝ่ายผลิต

 • อรัญประเทศ, สระแก้ว
 • Posted on: Sat, 07 Jul 2018 11:34:53 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว (อรัญประเทศ) เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 17,000 วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม...
Job Details
บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด

ผู้จัดการประจำสาขาอรัญประเทศ

 • อรัญประเทศ, สระแก้ว
 • Posted on: Sat, 07 Jul 2018 11:34:46 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว (อรัญประเทศ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน...
Job Details
บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด

พนักงานขายประจำสาขาอรัญประเทศ

 • อรัญประเทศ, สระแก้ว
 • Posted on: Sat, 07 Jul 2018 11:34:42 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว (อรัญประเทศ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements