QC Officer/Sup

 • นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
 • Posted on: Wed, 26 Apr 2017 01:53:17 GMT
-ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด -รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ -จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *หมายเหตุ ปฏิบัต
Job Details
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

Production Supervisor

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 26 Apr 2017 01:52:58 GMT
ผู้ช่วยดูแลงานด้านการผลิต (สารเคมี) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อาย
Job Details
บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+

 • ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 19:46:14 GMT
สาขาที่เปิดรับ : สาขาเพชรบุรี, บิ๊กซีมหาชัย, ราชบุรี ลักษณะงาน 1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต
Job Details
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

พนักงานขับรถสิบล้อ / เทเลอร์ ลงโฆษณาที่ราชบุรี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 15:47:38 GMT
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง
Job Details
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

วิศวกรควบคุมคุณภาพ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:49:34 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ออกแบบ,คิดค้นสูตรในการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป - ควบคุมคุณภาพวัสดุที่ใช้ในการผลิต เช่น คอนกรีต ,เหล็กเส้น และลวดอัดแรง คุณสมบัติ - อายุ
Job Details
บริษัท พรอสเพอริตี้คอนกรีต จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:58:27 GMT
- บันทึกข้อมูลลงในระบบ - ดำเนินการจัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายบัญชีของบริษัทฯในเครือ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อัตรา
Job Details
บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด

พนักงานคลังสินค้า

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:59:52 GMT
-ตรวจรับสินค้า, จัดเก็บสินค้า -บันทึกรายการเข้าออกสินค้า -ตรวจนับสินค้าคงคลังวิตถุดิบ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ
Job Details
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขาราชบุรี

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:47:31 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 15,000+ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ
Job Details
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อ

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:43:50 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (เมือง),สุพรรณบุรี (ทุกอำเภอ),นครปฐม (ดอนตูม) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
Job Details
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

พนักงานทั่วไป ประจำโรงงานราชบุรี/ศูนย์บริการชลบุรี/กรุงเทพฯ

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:20:18 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (เมือง),ชลบุรี (เมือง),กรุงเทพมหานคร (เขตสะพานสูง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน :
Job Details
บริษัท ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จำกัด

QC Supervisor

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:58:34 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (โพธาราม) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร
Job Details
บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

พนักงาน PC

 • ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:48:20 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 9,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ
Job Details
วี ดิจิตอล จำกัด

Senior Account Executive ช่องทาง Event Sales

 • ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:44:25 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (ทุกอำเภอ),สุพรรณบุรี (ทุกอำเภอ),นครปฐม (ทุกอำเภอ),กาญจนบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 วันหย
Job Details
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True Corporation PCL.)

พนักงานขาย

 • ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:40:16 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 7,500 - 10,500 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที
Job Details
บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัด

วิศวกรควบคุมงาน

 • ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:18:17 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (ทุกอำเภอ),กาญจนบุรี (ทุกอำเภอ),เพชรบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 20,000+ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน :
Job Details
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

หัวหน้าแผนกบุคคลประจำสาขาราชบุรี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 07:58:59 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ สาขาราชบุรี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 07:58:13 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด - สาขาราชบุรี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 07:56:57 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้

 • ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 07:59:17 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

พนักงานขายส่งมือถือ ประจำจังหวัดราชบุรี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:55:00 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าท
Job Details
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements