บัญชี /ธุรการ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Sep 2017 07:03:03 GMT
วุฒิ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์ สำนักงาน ใกล้แยกหัวโพ ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : จัดเตร
Job Details
เค.เจ.วี.(ประเทศไทย)

รับสมัครพนักงานขาย อุปกรณ์ไฟฟ้า (เบรกเกอร์,ตู้ไฟ ABB) ประจำห้างโฮมโปร

 • ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Sep 2017 04:36:48 GMT
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินเทลลิเจ้นท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำการตลาดและโฆษณา ด่วน !! รับสมัครพน
Job Details
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินเทลลิเจ้นท์ เซอร์วิส จำกัด

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 16:22:52 GMT
1. รับ Order จากฝ่ายขาย 2. ทำบิลขายในประเทศ 3. เช็คสินค้าให้ตรงกับ Order และ บิลขาย 2. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ
Job Details
บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 16:22:52 GMT
1.จัดทำรายการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีฝั่งเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท 2.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารทางบัญชีและภาษี
Job Details
Zoom (Thailand) Co.,Ltd

พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพเคมี และ จุลชีววิทยา

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 16:20:56 GMT
1.สามารถทำงานวิเคราะห์ และใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น HPLC UV ฯลฯ 2.สุ่มวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ และปล่อยผ่าน 3.จัดทำเอกสาร GMP ลงบันทึก
Job Details
บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด

พนักงานขาย AIS Fibre

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 16:22:28 GMT
แนะนำขายสินค้าและโปรโมชั่นของอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบ
Job Details
Zoom (Thailand) Co.,Ltd

พนักงานขับรถเทรนเลอร์ขนส่งก๊าซธรรมชาติ

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 16:21:56 GMT
- นำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าให้ตรงต่อเวลา - ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบ
Job Details
บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด

เภสัชกรและผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 16:22:22 GMT
บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน สามารถทำงานประจำที่ จ.ราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 3 อัตรา
Job Details
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

นักวิทยาศาสตร์

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 16:22:22 GMT
- พัฒนาวิธีวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ทดสอบการละลายในหลอดทดลองและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สถานที่ปฏิบัติงาน
Job Details
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

Graphic Designer

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 16:22:18 GMT
- ออกแบบโบรชัวร์ Company Profile สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ต่างๆ สำหรับงานขายและสำนักงาน - ออกแบบสื่อโฆษณาออนไลน์ (ทั้งภาพ Banner และ VDO) - ประสานงานกับ Supplier เกี
Job Details
Zoom (Thailand) Co.,Ltd

เจ้าหน้าที่ QC Line

 • ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 10:38:42 GMT
ระดับเงินเดือน 12,000 - 15,000 ลักษณะการทำงาน 1. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน 2. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ 3. ทำการเก็บตัวอย่างของสินค้าเพื
Job Details
ไผ่คู่ ฟาร์ม

สัตวบาลผสม AI ประจำฟาร์มสุกร ปรีชาฟาร์ม จ.ราชบุรี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 04:41:36 GMT
บริษัท ควอลิตี้ เวท โซลูชั่น แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด จำหน่ายสารเสริมและเวชภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ ครอบคลุมทั่วประเทศ สัตวบาลผสม AI ประจำฟาร์มสุกร ปรีชาฟาร์ม จ
Job Details
บริษัท ควอลิตี้ เวท โซลูชั่น แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

สัตวบาลฟาร์มสุกร ภูดิสฟาร์ม จ.ราชบุรี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 04:41:24 GMT
บริษัท ควอลิตี้ เวท โซลูชั่น แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด จำหน่ายสารเสริมและเวชภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ ครอบคลุมทั่วประเทศ สัตวบาลฟาร์มสุกร ภูดิสฟาร์ม จ.ราชบุรี -ดูแลส
Job Details
บริษัท ควอลิตี้ เวท โซลูชั่น แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก

 • นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 04:19:12 GMT
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก - ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับลูกต้าได้ สถานที่ปฏิบัติงาน Ratchaburi Industrial Estate ตำบลเจ
Job Details
KAIHARA (Thailand) Co., Ltd.

พนักงานขับรถผู้บริหาร

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 04:19:12 GMT
1.ขับรถพาผู้บริหารไปตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ส่วนใหญ่จะเข้า กทม. หรือ อาจจะต้องมีไปต่างจังหวัดบางครั้ง 2.ดูแล ทำความสะอาดรถ ท่านผู้บริหาร 3.ช่วยงานด
Job Details
บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด

สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ชน

 • ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 04:41:36 GMT
บริษัท ควอลิตี้ เวท โซลูชั่น แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด จำหน่ายสารเสริมและเวชภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ ครอบคลุมทั่วประเทศ สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ชน ดูแลไก่ชนในฟาร์ม
Job Details
บริษัท ควอลิตี้ เวท โซลูชั่น แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

หัวหน้าคนงานสวน

 • ดำเนินสะดวก, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 04:20:19 GMT
1.มีความรู้เรื่องงานสวน 2.มีความรู้เรื่องงานช่างด้านตกแต่งสวน 3.มีความรู้เรื่องต้นไม้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อัตรา เง
Job Details
บริษัท พี.เอ.ที.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ช่างคุมเครื่อง/ช่างซ่อมบำรุง นิคมราชบุรี

 • นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 04:20:23 GMT
- ดูแลรับผิดชอบงานในสายงานการผลิต - คุมเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ต้องมาฝึกงานที่รังสิตหรือระยองได้ ฝึกไม่เกิน 1ปี สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอ
Job Details
Bangkok Glass Co., Ltd.

AEขายโฆษณาเว็บไซต์+E-Magazine คอมมิชชั่นสูงถึง 6% ประจำเชียงใหม่

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 17 Sep 2017 07:08:54 GMT
ชาย-หญิง อายุ 20-40ปี ไม่จำกัดวุฒิ ขยัน กระตือรือร้น บุคคิกเป็นคนพูดจาไพเราะ มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเป็นของตนเอง มียานพาหนะเป็นของตนเอง Job Type :
Job Details
บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด

เทเลเซลขายโฆษณาเว็บไซต์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ( รายได้สูง ไม่จำกัดวุฒิ )

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 17 Sep 2017 07:08:56 GMT
ชาย-หญิง อายุ 20-40ปี ไม่จำกัดวุฒิ ขยัน กระตือรือร้น บุคคิกเป็นคนพูดจาไพเราะ มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเป็นของตนเอง Job Type : งานประจำ (Full Time) Job
Job Details
บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements