Purchasing Staff

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:59:09 GMT
• ดูแลการสั่งซื้อวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ • จัดซิ้อ จัดจ้างให้เหมาะสมกับนโยบายบริษัท • คัดเลือกผู้ค้า • ประสานงานกับผู้ค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ...
Job Details
บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:59:09 GMT
1.ดูแลงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเบื้องต้น พร้อมจัดทำข้อมูลการสมัครงาน 2.จัดอบรมปฐมนิเทศน์พนักงานเข้าใหม่ 3.ดูแลเรื่องทำสัญญาจ้าง ทดลองงาน รวมถึงประกันสังคมแจ...
Job Details
บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานบัญชี

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:00:41 GMT
- จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัท - จัดทำบัญชีภาษีซื้อ – ภาษีขาย - จัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย, หัก ณ ที่จ่าย, บัญชีสต๊อกสินค้า - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง -...
Job Details
บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด

MAINTENANCE

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:59:08 GMT
- ปรับปรุงแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรที่หยุดให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 3 อัตรา...
Job Details
บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวหน้าฝ่ายผลิต

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:59:08 GMT
บริหารงานผลิตฝ่ายผลิต SMD 1 และ SMD 2 : 1. บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาระดับ Ass't Leader และ Leader 2. วางแผนการผลิต กำลังคน เพื่อให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 3...
Job Details
บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:59:08 GMT
1.การสร้างระบบการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตของความรับผิดชอบ 2.ควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบคุณภาพตามนโยบายและวัตถ...
Job Details
บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Business Department Manager , Sales Section Manager

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 06:05:31 GMT
ตำแหน่ง : Business Department Manager (Food Service - Trade) , Sales Section Manager Urgently Required ! สถานที่ปฏิบัติงาน Office (Rama III road) จังหวัดกร...
Job Details
KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.

Sales Supervisor , Sales area

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 06:05:31 GMT
ตำแหน่ง : Sales Supervisor , Sales area Urgently Required ! สถานที่ปฏิบัติงาน Office (RamaIII road) จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา 4 Positons คุณสมบัติผู้สม...
Job Details
KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.

Business Section Manager

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 06:05:34 GMT
ตำแหน่ง : Business Section Manager (Industrial / Bakery) สถานที่ปฏิบัติงาน Office (RamaIII road) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา 2...
Job Details
KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.

พนักงานบุคคล

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 17 Feb 2018 23:36:56 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงานด้านงานบุคคล คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ : ชายหรือหญฺิง 2. อายุ : 20 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี 4....
Job Details
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 17 Feb 2018 11:57:32 GMT
- บริหาร จัดการ วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานทั้งด้านบัญชีและ การเงินของฝ่ายงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - ตรวจสอบ และควบคุมการบันทึกข้อมูลในระบบงานต...
Job Details
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ปฏิบัติงาน จ. ราชบุรี

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 18 Feb 2018 05:38:03 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด

ผู้ช่วยพนักงานบัญชี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 17 Feb 2018 23:36:56 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน งานทางด้านการเงิน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป 3. จบการศึกษาระด...
Job Details
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

พนักงานบัญชี

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 17 Feb 2018 23:36:56 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน บันทึกรายการบัญชี จัดทำรายงานภาษี คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ : ชาย/หญิง 2. อายุ : 22 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษา : ปวช.ขึ...
Job Details
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพR&D

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 17 Feb 2018 23:37:57 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง อายุ 27 ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี...
Job Details
บริษัท แกรนด์เอเชียอินคอร์เปอเรชั่น จำกัด

พนักงานสวน

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 17 Feb 2018 23:36:56 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ดูแลสวน สามารถตกแต่งต้นไม้ได้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ : ชาย 2. อายุ : 18 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป 4. ม...
Job Details
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

พนักงานขับรถผู้บริหาร

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 17 Feb 2018 23:36:48 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน ขับรถรับ-ส่ง คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ : ชาย 2. อายุ : 25 - 40 ปี 3. วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป 4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นั่งส...
Job Details
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จนท.จัดซื้อวัตถุดิบ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 17 Feb 2018 23:37:57 GMT
ระดับเงินเดือน 14000 ลักษณะการทำงาน รับแผนการผลิต จัดซื้อวัตถุดิบ (ผักผลไม้) ควบคุมควบคุมให้ได้ Quality Cost Delivery ของบริษัท จัดทำบัญชีเบิก-จ่าย อื่นๆ ตามท...
Job Details
บริษัท แกรนด์เอเชียอินคอร์เปอเรชั่น จำกัด

ผช.ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 18 Feb 2018 05:35:56 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด

เลขานุการ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sat, 17 Feb 2018 23:36:56 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน งานประจำสำนักงาน หรือ ออกไซด์งาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ : หญิง 2. อายุ : 25 - 35 ปี 3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี 4. บ...
Job Details
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements