เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินสาขา

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 09:13:54 GMT
1.เปิดบิลขาย (ลูกค้าของสาขา) 2.ติดตามการวางบิล การรับเช็ค และการโอนเงิน จากลูกค้าของสาขา 3.เปิดใบเสร็จรับเงิน การตัดรับชำระหนี้ (ลูกค้าของสาขา) 4.บันทึกการจ...
Job Details
บริษัท เจริญกิจ ซี.เค จำกัด

ผู้จัดการบัญชี

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 09:13:28 GMT
1. งานด้านบัญชีบริหาร 1.1. วางแผน ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการจัดทำบัญชี ตั้งแต่การเริ่มบันทึกบัญชี จนถึงการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง ตามกำหนด 1.2....
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด

วิศวกรซ่อมบำรุง

 • บางแพ, ราชบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 09:13:26 GMT
- จัดทำแผนงานบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต - ตรวจ ติดตามการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานบำรุงรักษา พร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา -...
Job Details
SOTUS INTERNATIONAL Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 23 Nov 2017 21:32:21 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน 1.จัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนด2. เลือกสรร Supplier ที่มีคุณภาพ 3.เปิดใบสั่งซื้อ (PO) 4.มีท...
Job Details
บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด NC COCONUT Co,.Ltd.

ครูสอนภาษาอังกฤษ

 • ราชบุรี
 • Posted on: Thu, 23 Nov 2017 06:25:48 GMT
เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา วันที่ประกาศ : 23-พฤศจิกายน-2560 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : สอนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนที่ราชบุรี ค...
Job Details
โรงเรียนพัชรวิทยา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 22 Nov 2017 06:44:38 GMT
ตรวจสอบขั้นตอน/กระบวนการผลิต ให้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงาน ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้งานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้และได้คุณภาพ ตรวจสอบสินค้าเข้าและออก จ...
Job Details
บริษัท อายตานิค อีทีซี จำกัด

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 22 Nov 2017 03:31:28 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน - รับผิดชอบในการประมาณการใช้วัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต - วางแผนการผลิตให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค...
Job Details
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการฟาร์ม

 • ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 21 Nov 2017 21:31:47 GMT
ระดับเงินเดือน 14,000 หรือตามตกลง ลักษณะการทำงาน 1.ตรวจสุขภาพสุกร และให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม 2.ทำงานทดลอง 3.เก็บตัวอย่าง อาหาร น้ำ สุกรป่วย ส่งชันสูตรโรค...
Job Details
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

เจ้าหน้าที่การเงิน

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 22 Nov 2017 09:12:54 GMT
1.งานด้านการเงิน ได้แก่ 1.1 เบิกจ่ายเงินสดย่อย 1.2 ทำการบันทึกบัญชี 1.3 ทำเช็คจ่าย Supplier 1.4 การรายการของธนาคาร บริษัททำงานวันจันทร์-เสาร์ สถานที่ปฏิบัต...
Job Details
บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด

Production , RD , QS, Planing Supervisor and satff

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 22 Nov 2017 09:12:54 GMT
ตำแหน่ง : Production , RD , QS, Planing Supervisor and satff สถานที่ปฏิบัติงาน Ratchaburi Factory ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อัตรา 10...
Job Details
KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 22 Nov 2017 09:12:53 GMT
งานด้านสิ่งแวดล้อม และ การบำบัดน้ำภายในโรงงาน น้ำเสีย ติดต่อกับหน่่วยงานราชการ งานมวลชลสัมพันธ์ภายในองกร เรื่องแอร์ภายในโรงงาน และ เจ้าหน้าที่ iSO 14001 สถานท...
Job Details
บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด

Production Department Manager , Asst.Dept Mgr. or Section Manager

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 22 Nov 2017 09:12:55 GMT
ตำแหน่ง : Production Department Manager , Asst.Dept Mgr. or Section Manager สถานที่ปฏิบัติงาน Ratchaburi Factory ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุร...
Job Details
KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.

HRD Manager

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 22 Nov 2017 09:12:54 GMT
- Create, improve and implement compensation and benefit strategies to support our business objectives whilst ensuring compliance with tax and legal...
Job Details
KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.

ครูสอนวิชานาฏศิลป์

 • ราชบุรี
 • Posted on: Wed, 22 Nov 2017 06:25:31 GMT
เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา วันที่ประกาศ : 22-พฤศจิกายน-2560 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : เป็นครูสอนวิชานาฏศิลป์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ค...
Job Details
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

Purchasing Staff

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 21 Nov 2017 15:11:59 GMT
• ดูแลการสั่งซื้อวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ • จัดซิ้อ จัดจ้างให้เหมาะสมกับนโยบายบริษัท • คัดเลือกผู้ค้า • ประสานงานกับผู้ค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ...
Job Details
บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 21 Nov 2017 15:12:00 GMT
- ควบคุมดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องปฎิบัติการ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ทำงานจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลดอนกระเบื...
Job Details
บริษัท พรีเมียร์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพํฒนาวัตถุดิบ

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 21 Nov 2017 09:12:47 GMT
1. ติดตามและสำรวจสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของผลผลิต ปริมาณ ราคา แหล่งวัตถุดิบ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบของบริษัท 2. ตรวจประเมินผู้ส่งวัตถุดิบ 3. ส่งเสริม สรรหาเกษตรกร...
Job Details
บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Tue, 21 Nov 2017 09:12:47 GMT
- วางแผนการทำงานการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Real time PCR และเครื่อง GC ให้สอดคล้องกับปริมาณตัวอย่างในแต่ละวัน - รับตัวอย่าง ตรวจดูสภาพตัวอย่างรับเข้า และบันท...
Job Details
บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด

ช่างคุมเครื่อง/ช่างซ่อมบำรุง นิคมราชบุรี

 • นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
 • Posted on: Tue, 21 Nov 2017 09:12:47 GMT
- ดูแลรับผิดชอบงานในสายงานการผลิต - คุมเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ต้องมาฝึกงานที่รังสิตหรือระยองได้ ฝึกไม่เกิน 6 เดือน สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอ...
Job Details
Bangkok Glass Co., Ltd.

ผช.หัวหน้างานบัญชี

 • นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
 • Posted on: Tue, 21 Nov 2017 09:12:44 GMT
1. ตรวจสอบความถูกต้องบัญชีเงินฝากธนาคาร 2.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประจำเดือน 3.จัดทำรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต่าง ๆ ได้แก่ ภงด.3,53 และ 54 4.เปิดบิล และจ...
Job Details
บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements