ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 17:57:59 GMT
1. บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด 2. แนะนำควบคุมและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบค...
Job Details
ALL METAL PART INDUSTRY Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 17:58:01 GMT
1. จัดทำการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. จัดทำ/ติดตาม และประเมินผลการวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก 3. รับผิดชอบงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 4. งานอื่นๆที่ได้ร...
Job Details
MN Autoteam (Thailand) Co., Ltd.

Warehouse Assistant Chief

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 13:21:18 GMT
QUALIFICATIONS :- Male 25-35 years old. High vocational certificate or vocational certificate in Mechanic. Knowledge in Engine or electric system especially...
Job Details
บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เก็บเงินภาคสนาม

 • ปราจีนบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:36:28 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 25,000 วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื...
Job Details
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

ติดตามหนี้ภาคสนาม

 • กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:37:01 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี (กบินทร์บุรี),ปราจีนบุรี (นาดี),ปราจีนบุรี (เมือง),ปราจีนบุรี (ประจันตคาม) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 25...
Job Details
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

Safety supervisor T0605

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:35:25 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี (ศรีมหาโพธิ) เงินเดือน(บาท) : 30,000+ วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื...
Job Details
บริษัท จัดหางาน คะเรียลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

Maintenance engineer T0604

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:35:31 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี (ศรีมหาโพธิ) เงินเดือน(บาท) : 30,000+ วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื...
Job Details
บริษัท จัดหางาน คะเรียลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 11:59:23 GMT
1. ดูแลงานจองห้องพัก งานรับแขกต่าง ๆ 2. รับจองห้องประชุมพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน และดูแลเรื่องอาหารว่างงานอบรม 3. จัดซื้อ/สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเข...
Job Details
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด

Admin Supervisor

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 11:59:46 GMT
- ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับฝ่ายอาคาร ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ - ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน - ดูแลบริหารออฟฟิศ ด้วยการดูแล...
Job Details
TENMA (THAILAND) Co., Ltd.

Staff QC

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 12:00:37 GMT
1.ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต 2.ทำการคัดแยกและชี้บ่งสำหรับชิ้นส่วนที่มีปัญหา 3.บันทึก Incomming data sheet พร้อมจัดเก็บเอกสารด้านคุณภาพ 4.ว...
Job Details
บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

QC & QA Manager

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 11:58:49 GMT
Control production quality as customer requirement. Control QC & QA KPI to achieve company target. สถานที่ปฏิบัติงาน Rojana Industrial Park, Prachinburi ตำบลห...
Job Details
Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.

AR Officer

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 05:58:11 GMT
- Process accounts receivables and cash collection from direct customers by telephone and e-mail. - Monitoring of payments in due terms and follow - up of...
Job Details
Alpla Packaging (Thailand) Co., Ltd.

Production Control

 • กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 05:58:14 GMT
- Production Plan - Control Plan - Follow Up Production Plan - Check Inventory - Other Job สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อ...
Job Details
Harachu (thailand) Co., Ltd.

Production Supervisor

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 12:00:28 GMT
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและตามเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานของพนักงานและเครื่องจักรในไลน์การผลิต - ควบคุมและลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต -...
Job Details
บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

PRODUCTION SUPERVISOR

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 05:58:11 GMT
1.Control production to produce buttles meet shipment plan. 2.Control production efficiancy meet KPIs department. 3.Control and organize manpower to full...
Job Details
Alpla Packaging (Thailand) Co., Ltd.

GA Staff

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 12:00:26 GMT
GA Staff : งานธุรการบุคคล ทางด้านรถรับส่ง,หอพัก,รปภ.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมนิคมโรจนะปราจีนบุรี ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ...
Job Details
Honda Logistic Asia Co., Ltd.

พนักงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธิ์

 • กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 05:58:28 GMT
- Support งานกิจกรรมต่างๆของบริษัท - จัดทำเอกสารการเบิกสวัสดิการต่างๆของพนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเด...
Job Details
Aisin Thai Automotive Casting Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่การเงิน

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 11:58:46 GMT
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินและการอนุมัติต่างๆ - สรุปยอดขายประจำวันและประจำเดือน - อื...
Job Details
ALL METAL PART INDUSTRY Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 05:58:29 GMT
รายละเอียดงาน - จัดทำใบเสนอราคาแจ้งลูกค้า - ติดต่อประสานงานในการจัดส่งแม่พิมพ์เพื่อการผลิตงาน - ติดต่อประสานงานในการติดตามหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้ - วางแผนให...
Job Details
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.

QA INSPECTOR

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 05:58:11 GMT
1. Sampling inspection for product in process. 2. Sampling inspection for finish goods. สถานที่ปฏิบัติงาน Based at 304 Industrial Park, Prachinburi ตำบลท่าตูม...
Job Details
Alpla Packaging (Thailand) Co., Ltd.


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements