เจ้าหน้าที่บัญชี

 • บ้านสร้าง, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 06:02:09 GMT
1.จัดทำเอกสารรายรับ – รายจ่าย ของบริษัทฯ 2.จัดทำรายงานและการบันทึกข้อมูลด้านการจ่ายในระบบให้ครบถ้วนถูกต้อง 3.ดูแลเงินสดย่อยและการออกใบเสร็จรับเงินต่างๆ 4.จ...
Job Details
BG Container Glass Public Company Limited.

โฟร์แมน

 • นาดี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 03:55:50 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน เพศชาย อายุ 30-40 ปี จบ ปวช.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง มีประสบการณ์ ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ มีความกระตือรือล้นสนใจเรียนรู...
Job Details

Supervisor-Leader ฝ่ายผลิต/ Leader cleaning

 • กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 23:58:07 GMT
Supervisor Leader ฝ่ายผลิต 1. ดำเนินการและควบคุมกระบวนการในไลน์ผลิต 2. ดำเนินการทำงานตามกระบวนการที่กำหนด 3. ตรวจสอบการะบวนการทำงาน, สังเกตุการณ์เกี่ยวกับอ...
Job Details
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด

พนักงานบำรุงรักษา

 • กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 13:08:18 GMT
คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ปวช. เกรด 2.5 ขึ้นไป (รับจำนวน หลายอัตรา) บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด 789 หมู่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-โคราช ต.หนองกี่...
Job Details
บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด

พนักงานฝ่ายผลิต

 • กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 13:08:15 GMT
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย – หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ...
Job Details
บริษัท ฮาราชู (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่ติดตั้งแม่พิมพ์

 • กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 13:08:17 GMT
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป มีประสบการณ์เกี่ยวกับการฉีดพลาสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ (รับจำนวน 1 อัตรา) บริษัท คาเซ ...
Job Details
บริษัท คาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด

Assistant / Restaurant Manager

 • ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 12:22:42 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Prachin Buri ปราจีนบุรี Education : การศึกษา Higher...
Job Details
Phanhin Regent Executive Residence

Looking for hotel operations team leader

 • ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 12:22:41 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Prachin Buri ปราจีนบุรี Education : การศึกษา...
Job Details
Phanhin Regent Executive Residence

ENGINEER SENIOR STAFF

 • กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 13:08:16 GMT
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เกี่ยวกับการฉีดพลาสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ...
Job Details
บริษัท คาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด

ช่างเทคนิค

 • กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 13:08:16 GMT
คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ปวส. เกรด 2.75 ขึ้นไป (รับจำนวน หลายอัตรา) บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด 789 หมู่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-โคราช ต.หนองกี...
Job Details
บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด

Officer EHS Admin

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:08:46 GMT
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และดูแลระบบเอกสารของแผนกความปลอดภัยในการทำงานเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของแผนกและเป็นหลักฐานในการตรวจสอบของหน...
Job Details
deSter Co., Ltd.

QA Technician

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:10:55 GMT
1 ตรวจสอบกระบวนการผลิต (Process Audit) 2 วางแผนการตรวจสอบกระบวนการผลิต 3 ติดตามแก้ไขปัญหา 4 พิจารณาตัดสินผลิตภัณฑ์ หรือ ชิ้นส่วน เบื้องต้น 5 สรุปรายงานการ...
Job Details
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด

HR Supervisor #3403

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 11:59:48 GMT
HR Generalist, Employee Relation, Training and Development would be advantage. Package: - Base salary 40,000-45,000 THB - Fix Bonus 1 month - Available bonus...
Job Details
Manpower Co., Ltd. (Thailand-Eastern Seaboard Branch)

Officer Schedulling & Supplies

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:08:46 GMT
- Schedules Production plan and distributes to all concerns on a weekly basis. - Analyzes production requirement to recommend actions to ensure sufficient...
Job Details
deSter Co., Ltd.

Production Manager

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:09:41 GMT
1. Management and Development Production Process [Build up All Activity for achieve target of yield, quality, delivery and cost.] 2.Improvement the process to...
Job Details
CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

 • บ้านสร้าง, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:09:02 GMT
1.จัดทำแผนงาน,โครงการ,กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานตามนโยบายและกฎหมายกำหนด 2.ดำเนินการจัดทำ,ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน(ISO14001...
Job Details
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:10:55 GMT
1 ติดตามความคืบหน้าของแผนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2 ติดตามความคืบหน้าของ Part ให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้ 3 จัดการและควบคุม Part ECN&Extrawork เข...
Job Details
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด

นักบัญชีต้นทุน

 • บ้านสร้าง, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:09:03 GMT
1.จัดทำรายงานและวิเคราะห์บัญชีต้นทุน ตรวจสอบความถูกต้อง 2.ตรวจสอบระบบ Stock วัตถุดิบ , ระบบ Stock อะไหล่ ให้มีความถูกต้อง 3.จัดทำรายงานและตรวจสอบค่าใช้จ...
Job Details
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

Technician

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:09:41 GMT
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ดูแล และ บำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน - ดูแล และ ติดตามงาน ให้ได้ตามเป้าหมาย และแผนการผลิตที่กำหนด - ฝ...
Job Details
CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.

Maintenance Technician

 • ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:08:48 GMT
- ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร เช่นเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องขึ้นรูปพลาสติก ฯลฯ - ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติก ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าตูม...
Job Details
deSter Co., Ltd.


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements