Warehouse Supervisor

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 05:59:57 GMT
• Effective management of inwards and outwards goods • Ensure core warehouse functions run seamlessly including receipting, storage, picking and preparing...
Job Details
DS Smith Rapak (Thailand) Co., Ltd.

Environment Staff

 • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 05:59:58 GMT
Responsibilities to manage ISO 14001 and control Water Plant, Waste Water Treatment and Factory Environment สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์...
Job Details
AISIN AI (THAILAND) CO.,LTD

Assistant Manager

 • นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 05:59:57 GMT
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ สถานที่ปฏิบัติงาน ทำงานที่ บริษัทไลเน็กซ์ สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเช...
Job Details
บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

Facility maintenance & Service

 • แปลงยาว, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 06:00:31 GMT
-ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แจ้งเตือนและควบคุมดูแลเครื่องจักรในระบบ Utility และ Facility -วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา -ปฏิบ...
Job Details
บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด

PACKER

 • แปลงยาว, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Tue, 20 Feb 2018 06:00:31 GMT
- งานบรรจุหีบห่อ, ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ภายในฝ่ายผลิต - สัญญาจ้าง 6 เดือน (ถ้าผลงานดีมีโอกาสได้ต่อสัญญากับบริษัทฯ) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหัวสำโรง...
Job Details
บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด

HR OFFICER

 • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:01:21 GMT
Recruitment, Payroll and HR Function สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินเดือน ตามตกลง คุณสมบัติผู...
Job Details
Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.

Foreman QC

 • บางน้ำเปรี้ยว, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:02:12 GMT
1.Control measurement part plan 2.Check and confirm receiving inspection and outgoing part 3.Check and control inspection report for shipment 4.Check and...
Job Details
MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd

พนักงานคลังสินค้า

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:00:41 GMT
-จัดเตรียมสินค้าทั้งการรับและการจ่าย -ตรวจสอบและตรวจนับสินค้า -ขับโฟร์คลิฟท์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน...
Job Details
SUMIKA POLYMER COMPOUNDS (THAILAND) CO., LTD.

เจ้าหน้าที่

 • บ้านโพธิ์, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:59:38 GMT
ประสานงานฝ่าย/แผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจติดตามคุณภาพภายในรวบรวมข้อมูล และนำเสนอ เพื่อให้มีการดำเนินการตามระบบคุณภาพที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส...
Job Details
Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:00:42 GMT
1.สรรหาผู้ขาย และผู้ผลิตใหม่ๆ 2.ประสานงานทั้งผู้ขายและผู้ผลิต และหน่วยงานภายในในการสั่งซื้อ วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการผลิต 3.ต่อรอง...
Job Details
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด/บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:01:36 GMT
- บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้ , ขาย , รับชำระหนี้ - บันทึกค่าใช้จ่าย , เงินสดรับ-จ่าย , การจ่ายเช็ค - ทำเอกสารวางบิล , รับเช็คลูกหนี้ - กระทบยอดบัญชีเง...
Job Details
บริษัท โอบาร่า (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:59:37 GMT
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต...
Job Details
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

บัญชีก่อสร้าง

 • เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:00:08 GMT
- งานเอกสารด้านบัญชี - คีย์ข้อมูล - งานธุรการต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 2 ตำแหน่ง...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแปดริ้ว

หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:59:38 GMT
- จัดทำต้นทุนสินค้าที่ผลิต รวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนแยกตามผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ...
Job Details
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

พนักงานตรวจสอบ

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:00:08 GMT
1.ตรวจคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต 2.ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.ตรวจความสะอาดในการ CIP ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เข้ากะ 07.00 - 19.00น. และ 19.00 - 07.00 น.) สถานที่ปฏิบ...
Job Details
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

พนักงานขับรถส่งสินค้า

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 11:59:38 GMT
- รับสินค้าจากคลังสินค้า TYC ที่บางปะกง ส่งสินค้าไปยังพัทยา หัวหิน เขาใหญ่ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 2 อ...
Job Details
Paris Bangkok Bakery Co., Ltd.

Production Planning Staff

 • บางน้ำเปรี้ยว, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:01:36 GMT
- Make and Control weekly plan and deily plan to be consistent with the Master Production Schedule according to customer's requirement - Control Finished...
Job Details
MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd

Production Planning Assistant Manager

 • บางน้ำเปรี้ยว, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:02:12 GMT
1.Monitoring and reviewing the Master Production Schedule (MPS) to be consistent with customer’s requirement. 2.Coordinate with concern section (Production...
Job Details
MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd

Export / Sales Supervisor

 • บางน้ำเปรี้ยว, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:01:36 GMT
1.Coordinate with customer in order to maintain relationships, and updated information 2.Ensure to maintain the professional level in service and timely...
Job Details
MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd

Accounting Staff

 • บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:01:36 GMT
1. ปฏิบัติงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 3. การควบคุมสินค้าคงเหลือ 4. คำนวณสินค้าคงเหลือ 5. บันทึกทางด้านบัญชีต่าง ๆ ทีเกี่ยวข...
Job Details
บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements