เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส

 • ศรีราชา, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:13:14 GMT
- ตรวจใบขออนุมัติจ่ายค่ามิเตอร์น้ำ-ไฟของทุกโครงการ - ตรวจสอบการใช้น้ำ-ไฟ-โทรศัพท์ของทุกโครงการ - หากมีเรื่องร้องเรียนดำเนินการประสานงาน/แก้ไข - ช่วยงานจัดตั้งน...
Job Details
บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด

HR Supervisor

 • พานทอง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:13:14 GMT
- Monthly payroll - Manage the recruitment - Training and orientation process - Waste management and chemical report - Annual appraisals process -...
Job Details
Horikawa Rubber (Thailand) Co.,Ltd.

Production Control Supervisor

 • พานทอง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:13:14 GMT
- ควบคุมดูแลงานด้านการวางแผนการผลิต - ควบคุม ด้านการจัดส่งผลิตภัณฑ์ - วางแผนการสั่งซื้อ วัตถุดิบ / สารเคมี / วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป - ควบคุม ดูแลสต๊อก / ตรวจน...
Job Details
Horikawa Rubber (Thailand) Co.,Ltd.

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

 • พานทอง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:13:35 GMT
-จัดทำเอกสาร ขึ้นทะเบียน แก้ไข และแจกจ่าย -ควบคุมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน -วางแผนและจัดทำระบบการควบคุมเอกสารภายในและเอกสารภายนอกให้สอดคล้องกับระบบการบริหารค...
Job Details
บริษัท เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติ จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • ศรีราชา, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:13:22 GMT
1. จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี 2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ 3. สรุปยอดขายประจำวันและประจำเดือน 4. สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ...
Job Details
บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด

1.เจ้าหน้าที่ Service / 2.เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

 • บ้านบึง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:13:36 GMT
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Service 1.1 ต้องมีความรู้เรื่องระบบทำความเย็น (เครื่องชิลเลอร์,แอร์ไดเออร์) 1.2 มีความรู้ด้านไฟฟ้า Control 1.3 สามารถออกต่างจังหวัดได้ 2...
Job Details
Dryer Industrial (Thailand) Co.,Ltd.

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกบริหารทุนมนุษย์ /บุคคล

 • บางละมุง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:13:48 GMT
- ดำเนินงานด้านสรรหาว่าจ้างพนักงาน งานสวัสดิการพนักงาน งานด้านแรงงานสัมพันธ์ งานด้านทะเบียนประวัติ Time Attendance - ให้คำปรึกษาพนักงาน ปฎิบัติงานที่ได้ร...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

Accounting Staff

 • พานทอง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:13:22 GMT
• Fixed asset - Check the kind of document invoice, Tax invoice, Recipts bill - Register asset, input data purchase asset - Tranfer depreciation • Account...
Job Details
บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ช่างควบคุมเครื่องจักร

 • พานทอง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:13:39 GMT
ควบคุมเครื่องจักร และ บำรุงรักษาเครื่องจักร ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอมตะนคร เฟส 9 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง...
Job Details
บริษัท เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติ จำกัด

Graphic Designer

 • ศรีราชา, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:13:22 GMT
1. งานออกแบบและพัฒนาโครงการ - จัดทำVisual Concept และ Mood Board เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบให้ฝ่ายต่างๆ - ออกแบบ Logo โครงการ - ออกแบบและพัฒนาแนวทางของสื...
Job Details
บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด

Assistant Safety Manager

 • บ้านบึง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:14:19 GMT
1.ควบคุมดูแลโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน 2.วางแผนและดำเนินงานด้านการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เก...
Job Details
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

Translator Chinese-Thai, Thai-Chinese

 • ศรีราชา, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:12:38 GMT
1. Translator oval 2. Translator document สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร Bachelor degree Female and...
Job Details
TAYIH KENMOS AUTO PARTS (THAILAND) CO., LTD.

CS Import/Export

 • ศรีราชา, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:12:42 GMT
1. มีความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก, Freight Forwarding, หรือ พิธีการศุลกากรขาเข้า 2. สามารถโต้ตอบเมล์เป็นภาษาอังกฤษกับลูกค้าได้ 3. ติตต่อประสานงานหน่วยงานที...
Job Details
บริษัท วีซีแอล โลจิสติกส์ จำกัด

ล่ามภาษาญี่ปุ่นประจำแผนกเซลล์

 • ศรีราชา, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:12:38 GMT
Job Description • Can use Microsoft Word, Excel, Power Point e.g. • Translate and co-ordinate between Thai and Japanese • Translate documents and interpret in...
Job Details
Mirai jobs Recruitment Co., Ltd.

พนักงานขาย

 • บางละมุง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 12:44:59 GMT
ติดต่อลูกค้า เพื่อเช็คสินค้า จัดเรียงสินค้า ส่งของให้ลูกค้าในเขตพัทยา ทำรายงานการขาย ติดต่อหาช่องทางหรือลูกค้ารายใหม่ คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: ไม่จำก...
Job Details
เวลดี พลัส จำกัด

หัวหน้าแผนกยานพาหนะ

 • บางละมุง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:14:58 GMT
ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการให้บริการขององค์กร/บริหารงานด้านยานพาหนะ/บริหารบุคลากร/บริหารงานด้านงบประมาณ หรือตามที่ได้ร...
Job Details
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด

หัวหน้าซูชิและหัวหน้าครัวร้อน ร้านซูชิเมกะ

 • บางละมุง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:13:49 GMT
-มีความชำนาญด้านอาหารประเภทซูชิ และอาหารญี่ปุ่น -ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการทำอาหารประเภทซูชิ และ อาหารญูี่ปุ่นและเครื่องดื่ม...
Job Details
บริษัท ซี.พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

ช่างเทคนิค/Technician Injection

 • พานทอง, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:14:20 GMT
1. ช่วยหัวหน้าช่างปรับงานฉีด และเรียนรู้งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องฉีด 2. ปฎิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน และสนุนพนักงานปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ปฎิบัต...
Job Details
บริษัท ไทย ฟูจิ เซอิกิ จำกัด

Sales Engineer

 • ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 15:13:39 GMT
- สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำแผนงานประจำปี และประเมินผลการทำงาน ประจำเดือน ไตรมาส และประจำปี - เรียนรู้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของฝ่าย และให้ข้อมูลแก่ลูกค้า - สร...
Job Details
บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด

Technician/ช่างซ่อมบำรุง (สาขา Northpoint Condominium อ.บางละมุง จ.ชลบุรี)

 • พัทยา, ชลบุรี
 • Posted on: Fri, 24 Nov 2017 14:48:09 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Pattaya พัทยา Education : การศ...
Job Details
Sodexo (Thailand) Ltd.


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements