เลขานุการ

 • แกลง, ระยอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 06:01:11 GMT
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแล รับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ...
Job Details
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ดูแลคลังสินค้าสารเคมี

 • บ้านฉาง, ระยอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 05:59:39 GMT
- ควบคุมดูแลภายในคลังสินค้า - รับตัวอย่างสารเคมีและจัดเก็บให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานเกี่ยวกับรายการคลังสินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหว...
Job Details
SGS (Thailand) Co., Ltd.

Coordinate Staff

 • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 06:02:09 GMT
1. จัดรถบริการให้กับลูกค้า 2. เก็บข้อมูล รายงานผล ดูแลและรับผิดชอบในส่วนงาน 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. รายงานผลการดำเนินงาน จ...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนิตยาทัวร์

Technician / พนักงานฝ่ายผลิต

 • ปลวกแดง, ระยอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 06:00:34 GMT
Technician 1. Responsible for preventive maintenance and maintenance of machinery and equipment. 2. Spare part control. 3. Kaizen 4. Safety improvement. 5. To...
Job Details
บริษัท อาซาฮี แบริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานคุมเครื่อง CNC

 • ปลวกแดง, ระยอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 05:59:39 GMT
- ควบคุมเครื่องจักร CNC ให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน - ผลิตชิ้นส่วนตาม Drawing และคอยตรวจสอบความถูกต้อง - รายงานหัวหน้างานเมื่อพบสิ่งผิดปกติ - ปฏิบัติหน้าท...
Job Details
Triumph Structures (Thailand).,Ltd

Finance Officer

 • นิคมพัฒนา, ระยอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 06:02:30 GMT
1.Day to day operating and month end closing to ensure transactions record in accordance with accounting principle and company policies , including here below...
Job Details
CAZ (Thailand) Co., Ltd.

ช่างซ่อมบำรุง

 • เมืองระยอง, ระยอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 06:01:26 GMT
-ซ่อมบำรุง และตรวจรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ -จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
DSP Group

Sales & Marketing

 • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 06:02:09 GMT
1. วางแผน ทำกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแข่งขันได้ 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ให้ข้อมูลลูกค้า พบปะลูกค้า และขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนิตยาทัวร์

นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม ระยอง

 • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 06:00:34 GMT
- ขับรถยนต์ (บริษัทมีรถยนต์ให้) - เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (รับผิดชอบอากาศหรือน้ำ ตามความเหมาะสม โดยแยกส่วนงานกัน) - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ล...
Job Details
ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.

ช่างไฟฟ้า

 • ปลวกแดง, ระยอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 05:58:39 GMT
-Repair machine when other request -Action under plan for being smooth M/C no down time and success target -Make report Mainteance to @ section . -for...
Job Details
บริษัท สยาม ยามาโมริ จำกัด

หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • ระยอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 09:15:34 GMT
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี - วุฒิการศีกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการท่างานไม่น้อยกว่า 3 ปี Job Type : งานประจำ ...
Job Details
บริษัท ไทย โด โน - เกน เกน จำกัด

Japanese Interpreter ล่ามภาษาญี่ปุ่น

 • ปลวกแดง, ระยอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 05:58:49 GMT
" Temporary 2 month since June-July 2018 " 1. Interpreter in Manufacturing at Nikompattana factory. 2. Support Japanese from Japan inside factory. 3....
Job Details
บริษัท บริดจสโตน แพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานสต็อคลังสินค้า

 • ระยอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 05:37:40 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000 - 12,000 ลักษณะการทำงาน - ตรวจนับสต๊อกสินค้าสม่ำเสมอ - จัดโกดังให้เป็นระเบียบ - ตรวจนับรับสินค้าเข้าเก็บในโกดังและทำเอกสารเบิกจ่ายสินค้า ...
Job Details
บริษัท สตาร์เนชั่่นยูนิเวอร์แซล จำกัด

เจ้าหน้าที่การตลาด

 • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 23:58:07 GMT
- วางแผนการขายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่บริษัท ฯ กำหนด - สรรหากลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพต่อการสร้างยอดขายเพิ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ร...
Job Details
บริษัท ไทร์-วอล กรุ๊ป

Service engineer

 • นิคมพัฒนา, ระยอง
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 23:57:52 GMT
ตำแหน่ง : Service engineer (Pump/Compressor) Urgently Required ! สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดระยอง อัตรา เงินเดือน 2 Position Negotiable คุณสมบัติผู้สมัคร...
Job Details
Multiphase Group

ช่างยนต์ / ช่างซ่อมบำรุง

 • นิคมพัฒนา, ระยอง
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 23:58:07 GMT
- ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อัตรา เงินเดือน 2 ตำแหน...
Job Details
Multiphase Group

Electrical technician

 • นิคมพัฒนา, ระยอง
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 23:57:51 GMT
Electrical technician for Generator set and other. สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อัตรา เงินเดือน 2 Position ตามตกลง คุณสมบัติผู้สม...
Job Details
Multiphase Group

พนักงานทำความสะอาด

 • ระยอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 03:55:43 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน เพศหญิง อายุ 25 ปี ขี้นไป ไม่จำกัด วุฒิการศีกษา แข็งแรง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สถานที่ ทำงาน อำเภอเนินพระ จังหวัดระยอง 22/5/2561 ว...
Job Details

ช่างซ่อมบำรุง

 • นิคมพัฒนา, ระยอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 03:55:50 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ไม่เน้นวุฒิการศึกษา ขอแค่มีความสามารถในการซ่อมรถยกเครื่องยนต์ และไฟฟ้าได้ มีรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรักองค์กร มีประสบการณ์จะพิจารณาเป...
Job Details

HR Generalist

 • ระยอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 02:20:17 GMT
FieldCore, a GE company, is a new, independent industrial field services company that will deliver the highest standard of field services excellence and...
Job Details
FieldCore Service Solutions International


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements