พนักงานยกกระเป๋า (จันทบุรี)

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Sun, 20 May 2018 05:35:36 GMT
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ยกกระเป๋าส่งลูกค้าตามห้องพัก -ดูแล ให้บริการลูกค้าที่หน้าเคาร์เตอร์ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ : -ชาย อายุ ไม่เกิน 25 ปี -บ...
Job Details
บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

พนักงานต้อนรับ(จันทบุรี)

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Sun, 20 May 2018 05:35:35 GMT
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ดูแล ตอบข้อซักถามลูกค้า เรื่องที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวในจันทบุรี -พาลูกค้าดูห้องพัก **ปฏิบัติงานที่ โรงแรม แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช ร...
Job Details
บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

พนักงานเสริฟประจำห้องอาหาร(จันทบุรี)

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Sun, 20 May 2018 05:34:52 GMT
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -เสริฟ ห้องอาหาร -ทำความสะอาดอุปกรณ์ ดูแลความเรียบร้อย ก่อนเปิดบริการ คุณสมบัติ : -ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 25 ปี -วุฒิ ม.3 ขึ้นไป -ร...
Job Details
บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

นักวิชาการเกษตร ภาคตะวันออก

 • จันทบุรี
 • Posted on: Sat, 19 May 2018 11:36:56 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 17,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าท...
Job Details
ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

 • จันทบุรี
 • Posted on: Fri, 18 May 2018 12:00:19 GMT
1.รับ-จ่ายสินค้า และบันทึกในระบบงานคอมพิวเตอร์ 2.ตรวจรับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปประจำวัน-ประจำเดือน 3.สรุปรายงานสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำวัน ประจำศูนย์กระจายสินค้าจ...
Job Details
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

 • จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 17:22:34 GMT
1. ปฎิบ้ติงาบด้านการเงินและบัญชีงบประมาณ 2. จัดทำทะเบียนคุมประ๓ทต่าง ๆ 3. ปฏบ้ติงาบจัดขั้อจัดจ้าง งบลงทุน ที่ด็น สิงก่อสร้าง 4. จัดเก็บเอกสารสำคัญทางการเงิน 5...
Job Details
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

นักสังคมสงเคราะห์

 • จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 17:22:00 GMT
1. ปฎิบ้ติงาบด้านการเงินและบัญชีงบประมาณ 2. จัดทำทะเบียนคุมประ๓ทต่าง ๆ 3. ปฏบ้ติงาบจัดขั้อจัดจ้าง งบลงทุน ที่ด็น สิงก่อสร้าง 4. จัดเก็บเอกสารสำคัญทางการเงิน 5...
Job Details
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เจ้าพนักงานธุรการ

 • จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 17:22:00 GMT
1. ปฏิบ้ติงานรับ - ส่งและลงทะเบียนหนังสิอราชการ ลงเวลาและตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 2. จัดทำเอกสารงาบร่าง เชียบ หนังสิอราชการ พิมพ์เอกสาร ตรวจเอกสาร และจัดรูปเล...
Job Details
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Teach near a beach in Chanthaburi, Thailand - June 1st start date

 • จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 12:44:28 GMT
Teach near the beach in Chanthaburi, Thailand We currently have three positions available for a large school in the capital of Chanthaburi. Chanthaburi is a...
Job Details
Echo English

เจ้าหน้าที่ รปภ (จันทบุรี)

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 05:34:36 GMT
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ดูแล การเข้า-ออกรถลูกค้า -ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ของรีสอร์ท คุณสมบัติ : -ชายอายุไม่เกิน 45 ปี -ไม่มีโรคประจำตัว -เข้างานตามรอบที...
Job Details
บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

บาริสต้า(จันทบุรี)

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 05:34:36 GMT
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ดูแลการชงกาแฟ เครื่องดื่มให้ลูกค้าที่เคาร์เตอร์ คุณสมบัติ : -ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี -รักงานบริการ อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผ...
Job Details
บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

แคชเชียร์ห้องอาหาร(จันทบุรี)

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 05:34:32 GMT
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -เก็บเงินลูกค้า ,เช็คคูปองลูกค้าที่มาใช้บริหารห้องอาหาร -ดูแลความเรียบร้อย การปิดยอดการขายประจำวัน -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน...
Job Details
บริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

เจ้าหน้าที่ ส่งสินค้า กระบะ 4 ล้อ สาขา จันทบุรี ด่วน

 • เมืองจันทบุรี, จันทบุรี
 • Posted on: Wed, 16 May 2018 16:19:14 GMT
ต้องการ รับผู้สมัครผู้ร่วมงาน เจ้าหน้าที่ ขนส่งสินค้าประจำสาขา สาขาจันทบุรี ๐ ผู้ร่วมงานขับรถกระบะ 4 ล้อ (หากไม่มีรถมาเอง ใช้รถบริษัทฯ ได้ ขับครบสัญญา โอนรถให...
Job Details
บริษัท สไลด์ รามอินทรา จำกัด

PC BA โลชั่นร้านทวีเจริญ ซุปเปอร์สโตร์ จันทบุรี

 • จันทบุรี
 • Posted on: Tue, 15 May 2018 15:17:33 GMT
-เพศหญิง อายุ 20 -45ปี ขึ้นไป -จบการศึกษาม.3 ขึ้นไป -สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (ไม่ตรงศุกร์,เสาร์,อาทิตย์) -บุคลิกภาพดี ชอบพูดชอบคุยในการแนะนำส...
Job Details
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นักบริหารงานทั่วไป

 • จันทบุรี
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 05:21:53 GMT
ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า (ทะเบียนประว้ตผู้ใช้นำ) ของการประปา ส่วนภูมิภาคสาขา จัดหำแผนประชาสัมพันธ์เพี่อสร้างความ เช้าใจใบบริการและภาพลักษณ์ของ กปภ. จัดหำแผนลูกค้า ส...
Job Details
การประปาส่วนภูมิภาค

นักวิทยาศาสตร์

 • จันทบุรี
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 05:21:53 GMT
ทดสอบคุณภาพป้าดิบ ป้าประปาโนต้านกายภาพ เคมิ จุลชีววิทยา และดัชนมลภาวะ ประเมินคุณภาพป้า เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานและใช้เป็นข้อมูลในการควบคุม คุณภาพป้าให้เป...
Job Details
การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 • ท่าใหม่, จันทบุรี
 • Posted on: Wed, 09 May 2018 06:01:05 GMT
**CFO** -ดูแลงานบัญชีทั้งระบบและงานปิดงบการเงิน - มีประสบการณ์ด้านบัญชี วางระบบบัญชีโรงงาน - วางแผนทางการเงินที่ยังคงรักษาบันทึกทางการเงินและการให...
Job Details
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • จันทบุรี
 • Posted on: Fri, 11 May 2018 09:14:08 GMT
เป็นคนใจเย็น ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักการประหยัด Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : Not specify Salary : Not specify Need ...
Job Details
DENCHAN

PUNTHAI ผู้จัดการร้าน/Supervisor/ชงกาแฟ(Barista) กาแฟพันธุ์ไทยสาขา จันทบุรี 4(ปั้มรักชูก้า สาขาคลองนารายณ์)อยู่บนถนนสุขุมวิท ใกล้วัดทองทั่ว)(สาขาเปิดใหม่)

 • จันทบุรี
 • Posted on: Fri, 11 May 2018 09:15:21 GMT
1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น 2. วุฒิ ม.3-ม.6,ปวช,ปวส(บาริสต้า) 3. วุฒิ ปริญญาตรี (ผู้จัดการร้านฝึกห...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

PUNTHAI ผู้จัดการร้าน/Supervisor/ชงกาแฟ(Barista) กาแฟพันธุ์ไทยสาขา จันทบุรี 2 (ปั้ม PT ตรงข้ามไปรษณีย์สอยดาว เยื้องกับโรงเรียนบ้านประดง)(สาขาเปิดใหม่)

 • จันทบุรี
 • Posted on: Fri, 11 May 2018 09:14:37 GMT
1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น 2. วุฒิ ม.3-ม.6,ปวช,ปวส(บาริสต้า) 3. วุฒิ ปริญญาตรี (ผู้จัดการร้านฝึกห...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements