เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 10:22:47 GMT
-จัดทำบันทึกประวัติพนักงานทั้งในโปรแกรมและแฟ้มเอกสาร(ประจำ,สัญญาจ้าง) -จัดทำเอกสารอนุมัติขออนุมัติจ้างพนักงานทดลองงาน -จัดทำเอกสารประเมินการผ่านทดลองงานของพน
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่ผลตอบแทนและสวัสดิการ /เจ้าหน้าที่สถิติข้อมูล

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 10:22:47 GMT
- บันทึกประวัติพนักงานในโปรแกรมคำนวณเงินเดือน - บันทึกความเคลื่อนไหวของพนักงาน - กำหนดค่าตอบแทนต่าง ๆ ในโปรแกรม - การคำนวณจ่ายผลตอบแทนพนักงาน - ดำเนินการเกี
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 10:22:26 GMT
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างบริษ
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่ชลประทาน

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 10:22:21 GMT
-มีความรู้เรื่องการส่งเสริมระบบน้ำในไร่อ้อย เช่นระบบน้ำหยด,อุปกรณ์สูบน้ำและการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (การเจาะบ่อบาดาล,การขุดสระน้ำ) -ส่งเสริมการจัดหาแหล่งน
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

หัวหน้าส่วนสินเชื่อ

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 10:22:47 GMT
1.สนับสนุนฝ่ายอ้อยในการส่งเสริมอ้อยผ่านกระบวนการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายและในรูปแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการสินเชื่อ 2. บริหารและจัดการกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อให้ก
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

พนักงานขับรถสิบล้อ / เทรลเลอร์ ลงโฆษณาที่อุทัยธานี

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 21 Sep 2017 04:32:43 GMT
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง
Job Details
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 21 Sep 2017 04:20:28 GMT
1. บริหารจัดการในงานต่าง ๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน (HRM/HRD/ER/HRS"Support"/CSR/IT) 2. กำหนดนโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน/แผนอัตรากำลัง/แผนงบประมาณ 3. ปรับปร
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 19 Sep 2017 04:44:16 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : อุทัยธานี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

ช่างปูน ก่อสร้าง ก่อฉาบ

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 19 Sep 2017 04:43:32 GMT
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช **พิจิตรงานฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ สุกรขุน **นนทบุรี อุปกรณ์จัดงาน **นครปฐม อุปกรณ์จัดงาน ช่างปูน ก่อสร้าง ก่อฉาบ ก่อสร้างฟาร์ม(ส่วนต
Job Details
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช

ผู้จัดการสถานีบริการ (ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี) สัมภาษณ์สำนักงานจัดหางาน สุพรรณบุรี

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 19 Sep 2017 04:37:24 GMT
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง
Job Details
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าควบคุมเอกสาร

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Wed, 13 Sep 2017 10:15:55 GMT
1.ควบคุมระบบเอกสารของระบบคุณภาพทั้งหมดที่โรงงานขอการรับรอง 2.ความรู้เฉพาะเรื่องกระบวนการผลิตน้ำตาล 3.ข้อกำหนดระบบคุณภาพต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เชื่อมเหล็ก ขับรถติดตั้งเต็นท์

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 05 Sep 2017 05:39:17 GMT
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช **พิจิตรงานฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ สุกรขุน **นนทบุรี อุปกรณ์จัดงาน **นครปฐม อุปกรณ์จัดงาน เชื่อมเหล็ก ขับรถติดตั้งเต็นท์ ขับรถติดตั้งเต็นท
Job Details
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช

ช่างเทคนิค

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 27 Aug 2017 20:57:05 GMT
• ทำหน้าที่ด้านการติดตั้งและทดสอบการทำงานของ GPS กรมขนส่ง • วางแผนและจัดลำดับการติดตั้งในแต่ละครั้งหรือวัน • การบริการหลังการติดตั้ง ตอบคำถามและข้อสงสัยให้กับล
Job Details
บริษัท บีเอ็มซี 1999 จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements