เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

 • วิเชียรบุรี, เพชรบูรณ์
 • Posted on: Sat, 27 May 2017 06:14:38 GMT
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการผลิต - ทำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร - บันทึกข้อมูลการผลิต การเบิกวัตถุดิบ ในรายงานการผล
Job Details
TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ครูผู้สอน เอกประถมศึกษา เอกปฐมวัย อังกฤษ ดนตรีไทย สังคม คณิต คอมพิวเตอร์

 • หนองไผ่, เพชรบูรณ์
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 06:12:46 GMT
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน เอกประถมศึกษา เอกปฐมวัย อังกฤษ ดนตรีไทย สังคม คณิต คอมพิวเตอร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อัตรา เงินเด
Job Details
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 18:22:40 GMT
คุณสมบัติ • เพศชายหรือหญิง, อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในด้านงานด้านงานบัญชีทั่วไปอย่างน
Job Details
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

หัวหน้าบัญชี

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Thu, 25 May 2017 18:22:36 GMT
คุณสมบัติ • เพศชายหรือหญิง, อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในด้านงานด้านงานบัญชีทั่วไปอย่างน
Job Details
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

Telemarketing-ประจำกรุงเทพฯ

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Wed, 24 May 2017 02:55:42 GMT
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญา.ตรี ขึ้นไป มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร, น้ำเสียงน่าฟัง สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ทำงาน วันจันทร์ ศุกร์ หย
Job Details
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

Telemarketing-เพชรบูรณ์

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Mon, 22 May 2017 08:55:09 GMT
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญา.ตรี ขึ้นไป มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร, น้ำเสียงน่าฟัง สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ทำงาน วันจันทร์ ศุกร์ หย
Job Details
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานขาย

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Fri, 19 May 2017 06:29:10 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว
Job Details
ไทวัสดุ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Sun, 14 May 2017 07:49:54 GMT
ลักษณะงาน รับชำระค่างวดของสาขา ออกใบเสร็จให้ลูกค้า รับผิดชอบงานด้านการเงิน งานบริการลูกค้า รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานดูแลสุกร

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Thu, 18 May 2017 13:56:19 GMT
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช **พิจิตรงานฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ สุกรขุน **นนทบุรี อุปกรณ์จัดงาน **นครปฐม อุปกรณ์จัดงาน สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานดูแลสุกร สัตวบาล ด
Job Details
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช

หัวหน้าทีมสินเชื่อรถจักรยานยนต์

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Fri, 19 May 2017 05:59:56 GMT
- บริหารและดูแลกลุ่มร้านขายรถจักรยานยนต์(ดีลเลอร์)ในพื้นที่ - บริหารยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ชองทีมขายในพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารคุณภาพยอดส
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

พนักงานดูแลสุกร

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Mon, 15 May 2017 14:11:12 GMT
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช **พิจิตรงานฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ สุกรขุน **นนทบุรี อุปกรณ์จัดงาน **นครปฐม อุปกรณ์จัดงาน พนักงานดูแลสุกร ดูแลให้อาหารสุกร ทำความสะอาด อ
Job Details
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช

กองบรรณาธิการ/นักเขียน/นักข่าว ( ประจำจังหวัดเชียงใหม่ )

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Thu, 18 May 2017 09:39:30 GMT
จบปริญญาตรี มีทัศนะคติและมีจรรยาบรรณที่ดี ได้ค้นพบแนวงานเขียนที่ตนเองรักและถนัดแล้ว Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : E-Magazine E-Newspaper
Job Details
บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด

ช่างปูน ก่อฉาบ

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Fri, 19 May 2017 13:57:19 GMT
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช **พิจิตรงานฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ สุกรขุน **นนทบุรี อุปกรณ์จัดงาน **นครปฐม อุปกรณ์จัดงาน ช่างปูน ก่อฉาบ ก่อสร้างฟาร์ม(ส่วนต่อขยาย) อัตรา
Job Details
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช

คนขับรถไถปลูกมันสำปะหลัง

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Mon, 15 May 2017 14:11:12 GMT
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช **พิจิตรงานฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ สุกรขุน **นนทบุรี อุปกรณ์จัดงาน **นครปฐม อุปกรณ์จัดงาน คนขับรถไถปลูกมันสำปะหลัง ทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง
Job Details
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช

ทนายความ

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Tue, 16 May 2017 06:48:46 GMT
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน จ
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

Creative ถ่ายVDO และตัดต่อVDO

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Thu, 18 May 2017 09:39:03 GMT
สนุกและรักการถ่ายภาพนิ่งและVDO และสนุกกับการได้เดินทาง มีรถยนต์เป็นของตนเอง มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปี Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : คิด
Job Details
บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขาเพชรบูรณ์

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Thu, 11 May 2017 06:37:14 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

หัวหน้าทีมขายสินเชื่อรถจักรยานยนต์

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Mon, 08 May 2017 12:58:18 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เพชรบูรณ์ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที
Job Details
Summit Capital Leasing Co., Ltd.

หัวหน้าธุรการ

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Thu, 11 May 2017 06:49:41 GMT
คุณสมบัติ • เพศชายหรือหญิง, อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในด้านงานด้านงานธุรการ
Job Details
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

 • เพชรบูรณ์
 • Posted on: Wed, 10 May 2017 13:02:40 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เพชรบูรณ์ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที
Job Details
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements