พนักงานบัญชี-พิจิตร

 • พิจิตร
 • Posted on: Sat, 19 May 2018 02:44:56 GMT
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 360 ไร่ ในจังหวัดพิจิตรซึ่งถ...
Job Details
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน-สาขาพิจิตร

 • พิจิตร
 • Posted on: Sat, 19 May 2018 02:44:36 GMT
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 360 ไร่ ในจังหวัดพิจิตรซึ่งถ...
Job Details
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-พิจิตร

 • พิจิตร
 • Posted on: Sat, 19 May 2018 02:44:34 GMT
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 360 ไร่ ในจังหวัดพิจิตรซึ่งถ...
Job Details
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด

ช่างไฟฟ้า

 • พิจิตร
 • Posted on: Sat, 19 May 2018 02:44:35 GMT
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 360 ไร่ ในจังหวัดพิจิตรซึ่งถ...
Job Details
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง-สาขาพิจิตร

 • พิจิตร
 • Posted on: Sat, 19 May 2018 02:44:57 GMT
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 360 ไร่ ในจังหวัดพิจิตรซึ่งถ...
Job Details
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด

วิศวกรอุตสาหกรรม-พิจิตร

 • พิจิตร
 • Posted on: Sat, 19 May 2018 02:44:35 GMT
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 360 ไร่ ในจังหวัดพิจิตรซึ่งถ...
Job Details
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด

วิศวกรเครื่องกล-สาขาพิจิตร

 • พิจิตร
 • Posted on: Sat, 19 May 2018 02:44:35 GMT
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 360 ไร่ ในจังหวัดพิจิตรซึ่งถ...
Job Details
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด

นักจิตวิทยา

 • พิจิตร
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 17:22:34 GMT
1. รับผิดขอบการพื่บฟูสมรรถภาพจิตใจของ ผู้ไข้'บริการ ดำเนินการร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ ใบการแก้ไขปีญหาและพฤติกรรมต่าง ๆ 2. ดำเนินการทดสอบเขาว์ปีญญาผู้ไข้บริการ...
Job Details
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ศวกรโยธา สังกัดโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมัน จ.พิจิตร

 • วชิรบารมี, พิจิตร
 • Posted on: Wed, 16 May 2018 05:57:29 GMT
- ศึกษาออกแบบงานด้านโยธา ของโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม - จัดทำ Specification Bill of Cost Estimate...
Job Details
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ด่วนมาก!!! ครูภาษาไทย ระดับประถม โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา จ.พิจิตร

 • พิจิตร
 • Posted on: Sun, 13 May 2018 08:44:52 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 09-พฤษภาคม-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : โรงเรียนอิมพิเรียล สองภาษา จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครครูและเจ้าหน้าที...
Job Details
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

ด่วนมาก!!! ครูวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา จ.พิจิตร

 • พิจิตร
 • Posted on: Sun, 13 May 2018 08:44:24 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 09-พฤษภาคม-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : ทำการสอนและจัดแผนการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มสาระวิชาหลัก ค...
Job Details
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

ด่วนมาก!!! ครูวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา จ.พิจิตร

 • พิจิตร
 • Posted on: Thu, 10 May 2018 08:44:12 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 09-พฤษภาคม-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : จัดทำแผนการเรียนรู้และดำเนินการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ทำหน...
Job Details
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

พนักงานขายเงินสด หน่วยรถจักรยานยนต์

 • พิจิตร
 • Posted on: Wed, 09 May 2018 03:35:42 GMT
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหมากฝรั่ง ตรา "LOTTE" พนักงานขายเงินสด หน่วยรถจักรยานยนต์ สาขาพิจิตร รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ ตามที...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

ด่วน! เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

 • พิจิตร
 • Posted on: Fri, 04 May 2018 02:46:23 GMT
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ วันที่ประกาศ : 03-พฤษภาคม-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ ส...
Job Details
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

พนักงานขนส่ง

 • วชิรบารมี, พิจิตร
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 05:57:59 GMT
1.รับผิดชอบการส่งสินค้าให้ได้ตามที่กำหนด 2.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 3.ศึกษารายละเอียดสินค้าได้ที่ www.trueagro.com สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จ...
Job Details
บริษัท ทรู แมเนจเมนท์ จำกัด

ด่วน! ครูปฐมวัย ครูอนุบาล โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

 • พิจิตร
 • Posted on: Wed, 02 May 2018 08:46:04 GMT
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ วันที่ประกาศ : 02-พฤษภาคม-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : จัดทำแผนประสบการณ์การสอนและดำเนินการสอน ทำหน้าที่เป็นครูประจำชั...
Job Details
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

ครูภาษาไทย ระดับอนุบาล/ประถม

 • พิจิตร
 • Posted on: Fri, 04 May 2018 02:46:28 GMT
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ วันที่ประกาศ : 03-พฤษภาคม-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : โรงเรียนอิมพิเรียล สองภาษา จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครครูและเจ...
Job Details
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

รับสมัครงานพนักงานเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux (All) ประจำ สากล พิจิตร

 • พิจิตร
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 04:04:25 GMT
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการ Human Resource ให้บริการจัดส่งบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานขายสินค้า (PC) ให้กับบริษัทชั...
Job Details
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.พิจิตร)(KM)

 • พิจิตร
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 21:15:01 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน - เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) - จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการ / พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาโลตัสท่าหลวง (พิจิตร) เปิดใหม่

 • พิจิตร
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 21:15:32 GMT
พนักงานขาย หน้าที่หลักคือ การแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าใน การใช้งานผลิตภัณฑ์ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บร...
Job Details
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements