เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (เฟอร์นิเจอร์) ประจำโรงงาน

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 26 Apr 2017 15:37:34 GMT
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทผลิต/ จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้ยี่ห้อ LOGICA/WINNER/TRENDDESIGN/INDEXFUNITURE CENTER/INDEX LIVING
Job Details
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด

พนักงานซ่อมบำรุง

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 26 Apr 2017 15:36:34 GMT
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทผลิต/ จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้ยี่ห้อ LOGICA/WINNER/TRENDDESIGN/INDEXFUNITURE CENTER/INDEX LIVING
Job Details
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 26 Apr 2017 15:36:05 GMT
บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด บริษัทฯ ดำเนินการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก และ กล่องกระดาษลูกฟูก เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1.ติดต่อสอบถามราคา ต่อรองราคา SUPPLIER 2
Job Details
บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด

ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre FTTH : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ พุทธมณฑล 4-7

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 26 Apr 2017 15:36:35 GMT
บริษัท อินโนเวชั่น อินโฟร์ จำกัด บริษัท อินโนเวชั่น อินโฟร์ จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 โดยมีทีมงาน วิศวกร และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ วัตถ
Job Details
บริษัท อินโนเวชั่น อินโฟร์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา/ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับ 2

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 26 Apr 2017 07:54:04 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ ***ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์*** 1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และติดตามประเมินผลด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องก
Job Details
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

พนักงานฝ่ายขาย

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 19:58:21 GMT
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ รถยกโฟรคลิฟท์ - ติดต่อประสานงานเพื่อเข้าพบนำเสนอ ลูกค้ารายเก่า - รายใหม่ คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา
Job Details
บริษัท ดิลก และ บุตร จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 19:53:25 GMT
1. ติดต่อประสานงาน การขายรับ order และติดตามสินค้าตั้งแต่สั่งจนไปถึงการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า ประสานงานฝ่ายผลิต เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามนัดลูกค้าประสานงานลูกค
Job Details
บริษัท วี.เอ็ม. ผลิตภัณฑ์พลาสติก จำกัด

ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 19:53:14 GMT
1. ดำเนินการวางแผน สรรหา สัมภาษณ์ ทดสอบ และคัดเลือกพนักงานในระดับพนักงาน การควบคุมอัตรากำลังคนให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายองค์กร 2. ประสานงานกับต้นสังกัดและหน
Job Details
บริษัท วี.เอ็ม. ผลิตภัณฑ์พลาสติก จำกัด

ธุรการ

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 10:18:13 GMT
ทั้งชาย และหญิงอายุ23 ปีขึ้นไปสามารถขับรถยนต์ได้ใช้MS OFFICE ได้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ Job Type :
Job Details
SIRICHAI MARINE FISHERIES

เจ้าหน้าที่สโตร์

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 19:49:55 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที
Job Details
บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด

พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 19:49:50 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที
Job Details
บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 19:49:48 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที
Job Details
บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด

ช่างเชื่อม/ช่างยนต์/ช่างกลึง/ช่างปูน

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 19:48:51 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที
Job Details
บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการลูกค้า / Technical Service (สินสาคร)

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 15:44:33 GMT
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด A manufacturer of quality Gravure and alcohol-based and water-base Flexo-graphic ink. We are joint venture with Japanese
Job Details
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด

LAB TECHNICIAN/กลุ่มงานทดสอบน้ำมันหล่อลื่น, วัตถุดิบ,และน้ำมันเชื้อเพลิง

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 15:44:33 GMT
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด หรือ คลังน้ำมันสมุทรสาคร ก่อตั้งเมื่อปีพ. ศ. 2532 มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 100 ล้านเหร
Job Details
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

งานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 15:44:02 GMT
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด หรือ คลังน้ำมันสมุทรสาคร ก่อตั้งเมื่อปีพ. ศ. 2532 มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 100 ล้านเหร
Job Details
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

บัญชี

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 15:40:36 GMT
บริษัท ชัยกานต์พลาสติก จำกัด เราผลิตถุงพลาสติก ถุงดำ ส่งให้โรงพยาบาลต่างๆ บัญชี เป็นผู้ช่วยทำบัญชีรับ-จ่าย /ปิดงบการเงิน/ลงข้อมูล/ลงโปรแกรมบัญชีต่างๆได้ อัตรา
Job Details
บริษัท ชัยกานต์พลาสติก จำกัด

Tooling Technician/Engineer

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 15:40:36 GMT
Huhtamaki (Thailand) Limited Huhtamaki (Thailand) Limited is a member of Huhtamaki Packaging Worldwide, Finland. A group of more than 100 companies in 36
Job Details
Huhtamaki (Thailand) Limited

Technician & Tooling Staff

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 15:40:30 GMT
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด บริษัท ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ อัญมณี ประเภทงาน เงิน โดยทำการส่งออก 100 % บริษัท ได้ร
Job Details
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/สต็อก

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 15:39:55 GMT
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด บริษัท แพนฟู้ด จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2538 ทำเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้าอาหาร ส่งขายตามโรงแรม ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต และเป
Job Details
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements