Kindergarten Teacher

 • สุโขทัย
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 20:59:03 GMT
kindergarten teacher urgently required. Minimum salary is 20,000 Bhat depending on qualification, experience & nationality start immediately. Any nationality
Job Details
Kwangtong Trilungual School

Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)

 • สุโขทัย
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 18:03:48 GMT
Salary : เงินเดือน 10,001 - 15,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Sukhothai สุโขทัย Education : การศ
Job Details
บริษัท ศรีวิไล โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • สุโขทัย
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 09:28:58 GMT
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ผลิตน้ำมันพืช จากถั่วเหลือง ตราศรทอง และกากถั่วเหลือง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004
Job Details
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

พนักงานคุมเครื่องฯ

 • สุโขทัย
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 09:30:41 GMT
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ผลิตน้ำมันพืช จากถั่วเหลือง ตราศรทอง และกากถั่วเหลือง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004
Job Details
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

พนักงานบุคคล

 • สุโขทัย
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 09:29:58 GMT
บริษัท ศรีวิไล โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด ศรีวิไลเป็นบูติครีสอร์ทตกแต่งสไตล์เเนวท้องถิ่นสุโขทัย เน้นคุณภาพและการบริการระดับมาตรฐานสากล พนักงานบุคคล ดูแลงานในส่วนบุคคลท
Job Details
บริษัท ศรีวิไล โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด

ผู้ช่วยพนักงานคุมเครื่องบรรจุกาก

 • สุโขทัย
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 09:30:33 GMT
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ผลิตน้ำมันพืช จากถั่วเหลือง ตราศรทอง และกากถั่วเหลือง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004
Job Details
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

 • สุโขทัย
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 09:29:58 GMT
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ผลิตน้ำมันพืช จากถั่วเหลือง ตราศรทอง และกากถั่วเหลือง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004
Job Details
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย (Sales Support)

 • สุโขทัย
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 09:26:59 GMT
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ผลิตน้ำมันพืช จากถั่วเหลือง ตราศรทอง และกากถั่วเหลือง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004
Job Details
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.สุโขทัย)

 • สุโขทัย
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 09:13:24 GMT
ลักษณะงาน เป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถจักรยานยนต์ โดยทำงานประจำที่ร้านดีลเลอร์รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่รับสมัคร ตรวจสอบเอกสารของลูกค
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

Spa Therapist

 • สุโขทัย
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 09:36:24 GMT
เสม็ดวิลล่า รีสอร์ท เสม็ดวิลล่า รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทระดับสามดาวขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่อ่าวไผ่ บนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง รีสอร์ทชื่อเสียงติดอันดับต
Job Details
เสม็ดวิลล่า รีสอร์ท

Spa Supervisor (ผู้ช่วยผู้จัดการสปา)

 • สุโขทัย
 • Posted on: Sat, 15 Jul 2017 12:01:25 GMT
Salary : เงินเดือน 0 - 10,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Sukhothai สุโขทัย Education : การศ
Job Details
บริษัท ศรีวิไล โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด

ช่างสำรวจ

 • สุโขทัย
 • Posted on: Sat, 15 Jul 2017 18:47:29 GMT
1. ดำเนินการ/จัดทำ/รวบรวม/ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ประเมิน ข้อมูลงานสำรวจ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ 2. ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ให้เป็นไปตามแผน/เป้าหมายที
Job Details
บริษัท เอส เทส ซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

วิศกรสนาม

 • สุโขทัย
 • Posted on: Sat, 15 Jul 2017 18:46:38 GMT
1. ติดตาม กำกับ ดูแล สั่งการ ให้คำแนะนำ การปฏิบัติงานด้านก่อสร้างภายในโครงการ 2. กำกับ ดูแล จัดเตรียม สั่งการ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร วัสดุ 3. ต
Job Details
บริษัท เอส เทส ซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

Spa Supervisor

 • สุโขทัย
 • Posted on: Sat, 15 Jul 2017 09:47:51 GMT
บริษัท ศรีวิไล โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด ศรีวิไลเป็นบูติครีสอร์ทตกแต่งสไตล์เเนวท้องถิ่นสุโขทัย เน้นคุณภาพและการบริการระดับมาตรฐานสากล Spa Supervisor ต้อนรับลูกค้าสปา
Job Details
บริษัท ศรีวิไล โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด

พนักงานดูแลสุกร

 • สุโขทัย
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 09:42:32 GMT
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช **พิจิตรงานฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ สุกรขุน **นนทบุรี อุปกรณ์จัดงาน **นครปฐม อุปกรณ์จัดงาน พนักงานดูแลสุกร ดูแลให้อาหารสุกร ทำความสะอาด อ
Job Details
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช

ผู้ช่วยพนักงานคุมเครื่องกลั่นฯ

 • สุโขทัย
 • Posted on: Mon, 10 Jul 2017 06:47:05 GMT
- ช่วยพนักงานคุมเครื่องดำเนินการเตรียม ควบคุม ป้อนวัตถุดิบเพื่อใช้งานการผลิต หรือวัสดุเคมี พัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ช่วยงานผลิตให้พร้อมสำหรับงานผลิตกลั่นและบรรจ
Job Details
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • สุโขทัย
 • Posted on: Mon, 10 Jul 2017 06:46:37 GMT
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยและความเรียบร้อยตามจุดต่างๆของโรงงาน ตรวจสอบการรูดบัตรเข้า-ออกของพนักงานในบริษัท ตรวจสอบการจราจรเข้า-ออก คอยสอบถามผู้มาติดต่อธุระ คุณสมบ
Job Details
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

พนักงานทำความสะอาด

 • สุโขทัย
 • Posted on: Mon, 10 Jul 2017 06:46:36 GMT
- ดูแลรักษาความสะอาดงานในส่วนที่รับผิดชอบ คุณสมบัติ 1. หญิง 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป 3. การศึกษา ป.6 ขึ้นไป สถานที่ปฏิบัติงาน : สุโขทัย คุณสมบัติพื้นฐาน
Job Details
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

พนักงานการเงิน

 • สุโขทัย
 • Posted on: Mon, 10 Jul 2017 06:46:35 GMT
- ตรวจสอบรายการ statement แต่ละธนาคาร รอการเงินเข้า-ออก - ทำรายการแถลงข้อมูลเงินกู้ประเภทต่างๆ เช่น OD, P/N เงินกู้ประจำ Post-Finance และ คำนวณดอกเบี้ยเมื
Job Details
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ

 • สุโขทัย
 • Posted on: Mon, 10 Jul 2017 06:46:33 GMT
- ขับรถบรรทุก 6 ล้อ ส่งสินค้าตามจังหวัดต่าง ๆ คุณสมบัติ 1. เพศชาย 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป 3. มีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 ขึ้นไป 4. รู้จักเส้นทางเดินรถทางหลวงเป็นอย
Job Details
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements