ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง

 • แพร่
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:52:18 GMT
-วางแผนควบคุมดูแลงานด้านขนส่งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า -บริหารจัดการข้อมูลด้านการกระจายสินค้าและขนส่งสินค้าเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท -ควบคุมด
Job Details
บริษัท นาราภัทรรวมใจ จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง

 • แพร่
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:52:13 GMT
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร -เช็คความเรียบร้อยเครื่องจักร -วิเคราะห์ปัญหาที่พบในการซ่อมและนำเสนอแนวทางป้องกัน คุณสมบัติ -เพศชาย -อายุไม่เกิน 35 ปี -วุฒิการศึกษา ปวส
Job Details
บริษัท นาราภัทรรวมใจ จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสาร

 • แพร่
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 07:45:20 GMT
-จัดพิมพ์เอกสาร -จัดเก็บเอกสาร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปวช-ป.ตรี มีความเป็นระเบียบ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft
Job Details
บริษัท นาราภัทรรวมใจ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด - สาขาแพร่

 • แพร่
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 07:59:00 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : แพร่ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล สาขาแพร่

 • แพร่
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 07:58:19 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : แพร่ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค สาขาแพร่

 • แพร่
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 07:57:56 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : แพร่ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

ฝ่ายขาย Bless Power จังหวัดแพร่

 • แพร่
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:16:51 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : แพร่ (ทุกอำเภอ),กรุงเทพมหานคร (เขตบึงกุ่ม) เงินเดือน(บาท) : 8,000 - 20,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
Job Details
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด

Production Leader / Supervisor

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:49:02 GMT
1. ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงานในกระบวนการผลิต 2. วางแผนและควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ และ เป้าหมายในแต่ละวัน 3. บริหารกำลังการผลิต และ ควบคุมอ
Job Details
บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่่ฝ่ายกฎหมาย

 • แพร่
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 07:45:29 GMT
-รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท -ทำสัญญาซื้อ/ขาย/ให้เช่า/ฝากขาย ที่ดิน ตึกแถว -งานด้านอื่นๆที่ได้ร
Job Details
บริษัท นาราภัทรรวมใจ จำกัด

พนักงานบัญชี

 • แพร่
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 07:46:17 GMT
-ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี -ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี -บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน
Job Details
บริษัท นาราภัทรรวมใจ จำกัด

เจ้าหน้าที่ส่งออก

 • เมืองแพร่, แพร่
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:49:04 GMT
1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านส่งออกและสินค้าส่งออกทั้งหมด 2. ประสานงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทาง marketing และ Production 3. ติดต่อข้อมูลกับลูกค้า 4. งานอื่นๆที
Job Details
บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค

 • แพร่
 • Posted on: Sun, 23 Apr 2017 10:15:51 GMT
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

พนักต้อนรับและแนะนำสินค้าประจำเขตพื้นที่ จังหวัดแพร่

 • แพร่
 • Posted on: Thu, 20 Apr 2017 01:41:02 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : แพร่ (ทุกอำเภอ),กรุงเทพมหานคร (เขตบึงกุ่ม) เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
Job Details
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด

ธุรการ

 • แพร่
 • Posted on: Thu, 13 Apr 2017 17:20:12 GMT
บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า และศูนย์บริการมาตรฐานในจ.แพร่ ธุรการ 1. ประสานงานกับแผนกต่างๆ 2. จัดเก
Job Details
บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่แพร่)

 • แพร่
 • Posted on: Fri, 14 Apr 2017 17:00:35 GMT
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง
Job Details
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการร้านมินิมาร์ทฝึกหัด(ลงโฆษณาที่แพร่)

 • แพร่
 • Posted on: Fri, 14 Apr 2017 16:47:00 GMT
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง
Job Details
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย จ.แพร่ (หน่วยรถ/เงินสด)

 • แพร่
 • Posted on: Fri, 14 Apr 2017 16:46:45 GMT
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มตรา"ครัวนภัส" อาทิ น้ำจิ้มสุกี้-ย่างเกาหลี น้ำยำ น้ำจิ้มลูกชิ้น เป็นต้น
Job Details
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

พนักงานขายและแนะนำสินค้าประจำสาขา จังหวัดแพร่

 • แพร่
 • Posted on: Mon, 17 Apr 2017 09:58:32 GMT
นำเข้าจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด - 111/75 หมู่ 6 ลาดพร้าว 101 แขวงคลองกุ่ม
Job Details
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด

พนักงานจัดซื้อ จ.แพร่

 • แพร่
 • Posted on: Thu, 13 Apr 2017 17:23:30 GMT
บริษัท ศักดาพร จำกัด บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ทั้งงานถนน, งานชลประทาน, งานอ่างเก็บน้ำ, ทั้งกรมชลประทาน, กรมทางหลวงชนบท, กรมทรัพยากรน้ำ,
Job Details
บริษัท ศักดาพร จำกัด

ธุรการประสานงาน (แพร่)

 • แพร่
 • Posted on: Thu, 13 Apr 2017 17:23:29 GMT
บริษัท ศักดาพร จำกัด บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ทั้งงานถนน, งานชลประทาน, งานอ่างเก็บน้ำ, ทั้งกรมชลประทาน, กรมทางหลวงชนบท, กรมทรัพยากรน้ำ,
Job Details
บริษัท ศักดาพร จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements