พนักงานงานสวนป่า

 • ลำปาง
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 05:22:04 GMT
มีหน้าที่รับผิดซอบดำเนินงาน บริหารจัดการ ด้านการพัฒนาที่ดินสวนป่าให้เนินสวนป่าไม้เศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนครบวงจร การปลูกสร้างสวนป่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตท...
Job Details
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

พนักงานงานสวนป่า

 • ลำปาง
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 05:22:04 GMT
หน้าที่รับผิดชอบดำเนินงาน บริหารจัดการ ด้านการพัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าไม้เศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนครบวงจร การปลูกสร้างสวนป่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตท...
Job Details
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

พนักงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • ลำปาง
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 05:22:01 GMT
มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ การจัดชีเกอบรม/สัมมนา/ดูงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคนิค ต่างๆ เกี่ยวกับการแปรรูปไม้โสไม้ อบไม้ อัดนํ้ายาไม้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ...
Job Details
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวหน้าพัฒนาธุรกิจ

 • ลำปาง
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 05:59:30 GMT
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน...
Job Details
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษางานขาย ลำปาง

 • ลำปาง
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:03:59 GMT
- แนะนำสินค้าและปิดการขาย - ติดต่อประสานงานกับบริษัทไฟแนนซ์และคำนวณค่างวดให้กับลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าในเบื้องต้น สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดลำปาง อัตรา...
Job Details
บริษัท ทาทา มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัครฝ่ายการตลาดประจำภาคเหนือ

 • ลำปาง
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 08:25:52 GMT
หาร้านค้าเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแปรรูปให้กับทางบริษัททำงานตามพื้นที่ที่บริษัทกำหนดให้ คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: ต้องมีรถยนต์และใบอนุญาติขับขี่ (...
Job Details
กู๊ดลัก เก้าเก้าเก้า

อาจารย์ประจำจังหวัดอุดรธานี ลำปาง แม่สอด

 • เมืองลำปาง, ลำปาง
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 11:58:50 GMT
สอนภาษาเกาหลีให้กับคนหางานที่จะไปทำงานประเทศเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จัดส่งโดยรัฐ ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา

ผู้จัดการพัฒนาร้านค้า

 • ลำปาง
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 11:59:04 GMT
พัฒนาร้านค้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ของบริษัท ให้มีส่วนแบ่งตลาดและมีผลกำไรสูงสุด รับผิดชอบยอดขายที่มีผลกำไร โดยการพัฒนาร้านค้าและการใช้ทรัพยากรอย่างม...
Job Details
ThaiNamthip Commercial (บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด)

นักการตลาดต่างประเทศ

 • ห้างฉัตร, ลำปาง
 • Posted on: Fri, 11 May 2018 05:57:33 GMT
รับผิดชอบการวิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขายในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ ปรับปรุง ขัอมูลลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การควบคุมระบบฐานข้อมูล การขาย และเจราจาต...
Job Details
บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

 • ลำปาง
 • Posted on: Wed, 09 May 2018 03:35:18 GMT
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด บริษัทฯ ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมาเป็นเวลากว่า 26 ปี ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลายชนิดทั้งในรูปของผัก ผลไม้กระป๋อง ผ...
Job Details
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

หัวหน้าแผนก คลังสินค้า

 • ลำปาง
 • Posted on: Wed, 09 May 2018 03:35:42 GMT
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด บริษัทฯ ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมาเป็นเวลากว่า 26 ปี ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลายชนิดทั้งในรูปของผัก ผลไม้กระป๋อง ผ...
Job Details
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

ช่างทำป้าย

 • เมืองลำปาง, ลำปาง
 • Posted on: Fri, 11 May 2018 08:09:28 GMT
รับสมัครช่างผลิตและติดตั้งป้าย ช่างเหล็ก ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างทำสี จำนวนมาก ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หากมีประสบการณ์ หรือขับรถยนต์ได้จะพิจารณเป็นพิเศษ ติดต่อ...
Job Details
โปรซายน์ แอนด์ มีเดีย

เจ้าหน้าที่ศูนย์แลกเปลี่ยนถังก๊าซ

 • ลำปาง
 • Posted on: Thu, 10 May 2018 09:06:53 GMT
- วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - เพศ: ชาย/หญิง - อายุ: 25 ปีขึ้นไป - ประสบกาณ์: 2 ปี สถานที่ปฏิบัติงาน:73 / 1 หมู่...
Job Details
บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด

งานขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง)

 • ลำปาง
 • Posted on: Fri, 04 May 2018 17:38:03 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน - เรียนรู้สินค้าของบริษัทที่มีและสามารถอธิบายคุุณภาพของสินค้าได้ดี - มีหน้าที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้าเพื่อทราบป...
Job Details
บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด (UNITED VET SUPPLY CO.,LTD.) (UVS)

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

 • ลำปาง
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 18:24:16 GMT
ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพี่อการสิกษาลำปางประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพี่อ สั่งจ้างเป็นนักวิชาการวิทยาศาสตร์สิกษา จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑...
Job Details
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

ช่างยนต์ ประจำสาขา โลตัส ลำปาง

 • ลำปาง
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 03:39:36 GMT
บริษัท บี - ควิก จำกัด บี-ควิก ศูนย์บริการรถยนต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ ยาง ซ่อมบำรุงระบบเบรก แบตเตอรี่ โช้คอัพ ระบบช่วงล่าง ระบบแอร์รถยนต์ และเปลี่ยนถ...
Job Details
บริษัท บี - ควิก จำกัด

ผู้จัดการร้าน,บาริสต้า กาแฟพันธุ์ไทย ประจำสาขาเถิน3 จ.ลำปาง คุณ ต่อ 081-7527610

 • ลำปาง
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 21:15:03 GMT
เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปี วุฒิ ม.3-ม.6,ปวช,ปวส(บาริสต้า) วุฒิ ปริญญาตรี (ผู้จัดการร้านฝึกหัด) ทำงานเป็นกะได้ สนใจติดต่อสอบถามที่ คุณ ต่อ 081-7527610 ถ...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.ลำปาง)(KM)

 • ลำปาง
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 21:15:03 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน - เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) - จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ (ลำปาง)

 • ลำปาง
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 21:15:34 GMT
1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาดเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือม...
Job Details
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตัวแทยขายต่างจังหวัดภาคเหนือเขต W02

 • ลำปาง
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 21:15:03 GMT
ชาย/หญิงอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์จบ ปริญญาตรีขึ้นไป มีรถยนตร์ของตนเองใช้ทำงานขายในเขตที่รับผิดชอบได้ มีประสบการณ์ในทำการเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า พร...
Job Details
บริษัท ควอลิเมด จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements