เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:19:43 GMT
ปฎิบัติงานโครงการเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพชีวิตให้แก่เด็กด้อยโอกาส ณ แม่ทารีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สวัสดิการ ประกันส
Job Details
มูลนิธิฟอร์เอฟเวอร์เลิฟ (FLF)

ธุรการทั่วไป

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:17:17 GMT
จัดทำเอกสาร ประสานงานทั่วไป สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา เงินเดือน 8,001 - 9,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตร
Job Details
บริษัท ฮันนี่ควิน จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:01:29 GMT
รับผิดชอบงานธุรการเกี่ยวกับยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปติดต่องาน / ขนส่ง ให้กับผู้ใช้บริการ และรับผิดชอบการประสานงาน การซ่อมแซมทรัพย์สินและซ
Job Details
บริษัท ทริปเปิลเอท แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:01:29 GMT
- รับผิดชอบงานบุคคล สรรหาว่าจ้าง ฝึกอบรม ประกันสังคม และประสานงานทั่วไป - ดูแลความเรียบร้อยของแม่บ้าน คนสวน รปภ. ห้องน้ำ โรงอาหาร - งานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย
Job Details
บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด

พนักงานบัญชี ธุรการสำนักงาน

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:01:09 GMT
** พนักงานบัญชี 2 อัตรา** : - ทำบัญชีและบันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอ
Job Details
บริษัท ฮองดา จำกัด

บัญชีการเงิน

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:01:30 GMT
ทำบัญชี ,ประกันสังคม สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน เงินเดือน 9,001 - 10,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ป
Job Details
บริษัท วอลลา ดริ้งกิ้ง โปรดักชั่น จำกัด

พนักงานบัญชีการเงิน

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:00:22 GMT
บันทึกข้อมูล จัดทำบัญชี ยื่นแบบภ.พ.30 ภ.ง.ด.1,3,53 และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร เงินเดือน 10
Job Details
บริษัท ออริจิแนริตี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานลำพูน

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:21:48 GMT
ดูแล จัดดการ งานเอกสารของบริษัท สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ที่พัก เงินเดือน 7,001 - 8,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง
Job Details
บริษัท เผ่าทองทองเจือและเพื่อน จำกัด

พนักงานขายประจำหน่วยรถ

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:13:51 GMT
เสนอของให้กับลูกค้าตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ ออกบิลขายให้ลูกค้า จัดเรียงสินค้าให้ลูกค้า ทำเอกสารสรุปในแต่ละวัน ทำงานร่วมกับพนักงานขับรถ สวัสดิการ ประกันส
Job Details
เค พี เอ็น ดิสทริบิวเตอร์

พนักงานขายมือถือประจำห้างเงินดี

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:06:27 GMT
รับสมัครพนักงานขายมือถือและอุปกรณ์มือถือ เพศ ชาย ประจำสาขาเทสโก้โลตัส สาขาตลาดคำเที่ยง เชียงใหม่ เงินเดือน 12000 ขึ้นไปแล้วแต่ค่าคอมฯ สวัสดิการ ประกันส
Job Details
R.C.N Mobile

พนักงานขายมือถือประจำห้าง

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:05:55 GMT
รับสมัครพนักงานขายมือถือชาย ประจำสาขาโลตัสคำเที่ยง เชียงใหม่ เงินเดือน 12000+ รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น ช
Job Details
R.C.N Mobile

ช่างประจำโรงงาน

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:01:48 GMT
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร สวัสดิการ ประกันสังคม ชุดพนักงาน เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย อายุ 27 ถึง 45 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็คทรอนิค,ไฟฟ้า,เคร
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำธาราการ์ลิค แอนด์โพรเซสฟู้ดส์

ช่างประจำอาคาร

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:01:11 GMT
งานช่างไฟฟ้าประจำอาคาร , งานซ่อมจักรและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สหกรณ์ออมทรัพย์,สว
Job Details
บริษัท ทริปเปิลเอท แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด

QC Document.

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:22:34 GMT
ดูแลงานเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001 และจัดการ ควบคุม ดูแลงานเอกสารของฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดฝ่ายประกันคุณภาพ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เบี
Job Details
บริษัท ดาต้ามาร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (SAFETY OFFICER)

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:01:34 GMT
วางแผนและจัดทำโครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ตรวจสอบ ดูแล ให้พนักงานและบริษัทปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งให้คำปร
Job Details
บริษัท ทริปเปิลเอท แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด

แคคดี้

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:22:39 GMT
ดูแลลูกค้าภายในสนาม สวัสดิการ ประกันสังคม เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร หญิง อายุ 20 ถึง 45 ปี วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. ม
Job Details
บริษัท โกลด์ ซี เอ็น เอ็กซ์ จำกัด

แดชเชียร์

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:22:38 GMT
หน้าที่ ออกบิล เก็บเงิน รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินตามแผนกที่ตนรับผิดชอบ สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร หญิง
Job Details
บริษัท โกลด์ ซี เอ็น เอ็กซ์ จำกัด

พนักงานเสริฟ์

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:22:39 GMT
ดูแลบริการลูกค้า สวัสดิการ ค่าคอมมิชชั่น ชุดพนักงาน เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ประสบการณ
Job Details
ซูริค ผับ

พนักงานบัญชี

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:21:53 GMT
ดูแลบัญชีรายรับ/จ่ายของบริษัท, ทำงบ, งานสำนักงานทั่วไป มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงบ ปิดงบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ประกันสังคม เงินเดือน ไม่ระบุ ค
Job Details
หจก.กิตกวิน

พนักงานขับรถยนต์

 • ลำพูน
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 09:21:45 GMT
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถโรงเรียน ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อและสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานบริหารทั่ไป โรงเรียนป่าซาง ตั้งแต่วันที่ ๒๐
Job Details
โรงเรียนป่าซาง


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements