นักจัดรายการ(ดีเจ)

 • เชียงคำ, พะเยา
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 10:03:06 GMT
สถานีวิทยุเชียงคำเรดิโอ คลื่น 104MHz รับสมัครนักจัดรายการวิทยุ คุณสมบัติ 1.ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ 2.มีใจรักการจัดรายการวิทยุ สวัสดิการ 1...
Job Details
สถานีวิทยุเชียงคำเรดิโอ

ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล -พะเยา

 • พะเยา
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:05:00 GMT
ลักษณะงาน • กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap...
Job Details
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แมนพาวเวอร์ สาขาลำพูน)

นักพัฒนาสังคม

 • พะเยา
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 17:22:35 GMT
1. ประสานให้ความช่วยเหลีอคุ้มครองผู้ประสบป๋ญหา ทางลังคม ดามพระราซนัญญิติคุ้มครองเด็ก พ.ศ 2546 พระราขบัญญิติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรง ในครอบครัวพ.ค 2550...
Job Details
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ช่างโยธา

 • พะเยา
 • Posted on: Wed, 16 May 2018 17:22:13 GMT
สำรวจ ประมาณราคาและติดตั้งประปาใหักับผู้ใช่ป้าประสานงาน กับหน่วยงานภายนอก ในการซ่อมหริอเปลี่ยนท่อ อุปกรณ และมาตรวัดนํ้า รวมทั้งการติดมาตร ประสานมาตร...
Job Details
การประปาส่วนภูมิภาค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • พะเยา
 • Posted on: Wed, 09 May 2018 05:38:39 GMT
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงคจะรับสมัครลัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวสายบริการ จำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะแพทยศาสตร...
Job Details
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นักวิทยาศาสตร์

 • พะเยา
 • Posted on: Wed, 09 May 2018 05:38:30 GMT
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงคจะรับสมัครลัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวสายบริการ จำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะแพทยศาสตร...
Job Details
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พนักงานขาย ประจำสาขาพะเยา

 • พะเยา
 • Posted on: Wed, 09 May 2018 03:35:03 GMT
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหมากฝรั่ง ตรา "LOTTE" พนักงานขาย ประจำสาขาพะเยา - รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • พะเยา
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 18:24:14 GMT
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๒๐ อัตรา น...
Job Details
อบจ.พะเยา

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำพื้นที่ พะเยา

 • พะเยา
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 05:59:37 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บร...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

พนักงานขับรถยนต์

 • พะเยา
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 18:24:16 GMT
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๒๐ อัตรา น...
Job Details
อบจ.พะเยา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 • พะเยา
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 18:24:16 GMT
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๒๐ อัตรา น...
Job Details
อบจ.พะเยา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • พะเยา
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 18:24:16 GMT
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๒๐ อัตรา น...
Job Details
อบจ.พะเยา

พนักงาน

 • เมืองพะเยา, พะเยา
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 04:03:13 GMT
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ผ้าไหมและผ้าไหมแปรรูปตกแต่งบ้าน รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "JIM THOMPSON" มีโชว์รูมจำหน่ายสินค้ากว่า...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • พะเยา
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 18:24:16 GMT
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๒๐ อัตรา น...
Job Details
อบจ.พะเยา

คนงานทั่วไป

 • พะเยา
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 18:24:16 GMT
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๒๐ อัตรา น...
Job Details
อบจ.พะเยา

ผู้ช่วยสถาปนิก

 • พะเยา
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 18:24:16 GMT
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๒๐ อัตรา น...
Job Details
อบจ.พะเยา

ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล

 • พะเยา
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 18:24:16 GMT
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๒๐ อัตรา น...
Job Details
อบจ.พะเยา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • พะเยา
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 18:24:16 GMT
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๒๐ อัตรา น...
Job Details
อบจ.พะเยา

การตลาดเช่าซื้อรถยนต์พิเศษ พะเยา

 • พะเยา
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 05:59:38 GMT
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที...
Job Details
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 • พะเยา
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 18:24:16 GMT
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๒๐ อัตรา น...
Job Details
อบจ.พะเยา


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements