หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC / L...

 • สุรินทร์
 • Posted on: Sun, 24 Sep 2017 06:25:05 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน - เพศชายหรือหญิง - อายุ 22-40 ปี - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือ เคมี - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ
Job Details
บริษัท วีพี สตาร์ซ 2000 จำกัด

ธุรการศูนย์ส่งเสริม

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Sat, 23 Sep 2017 10:22:53 GMT
1. การบันทึกข้อมูลต่างๆ ของเกษตรกรที่ปลูกอ้อย (การเปิดโควตา/ต่อสัญญา) : ข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกอ้อยในระบบมีความถูกต้องแม่นยำ, เอกสาร สัญญามีความถูกต้องและสมบูรณ์
Job Details
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่อำนวยการ

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Sat, 23 Sep 2017 10:22:55 GMT
1. งานธุรการ : มีหมายกำหนดการที่ชัดเจน โดยมีหน้าที่ติดต่อประสานงานภายในบริษัทฯ / รับจัดสถานที่ประชุม-สัมมนา / รับหนังสือเข้า- ออก 2. งานด้านเอกสาร : ม
Job Details
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

Account Executive- ช่องทางขายปลีก วันนี้30 ก.ย. 60

 • สุรินทร์
 • Posted on: Fri, 22 Sep 2017 10:21:48 GMT
1.วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพ
Job Details
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายภาคสนาม

 • สุรินทร์
 • Posted on: Wed, 20 Sep 2017 07:05:26 GMT
คุณสมบัติ - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 25 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ Job Type : งานประจำ (Full Time) Job
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนิธินันท์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 • สุรินทร์
 • Posted on: Wed, 20 Sep 2017 07:05:12 GMT
คุณสมบัติ - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 28 - 40 ปี - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา - มีรถยนต์ส่วนตัวของตนเอง - มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ Job
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนิธินันท์

พนักงานขับรถ

 • สุรินทร์
 • Posted on: Mon, 18 Sep 2017 16:18:59 GMT
-ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย -ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย -ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำศุนย
Job Details
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Wed, 13 Sep 2017 10:16:39 GMT
1. บริหารงานและกำหนดกลยุทธ์ของงานบุคคลและธุรการ 2. บริหารงานและระบบฟั่งชันงานบุคคลและธุรการ 3. บริหารงานทางด้านการฝึกอบรม (External - Internal Training OJT) 4
Job Details
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

หัวหน้าศูนย์/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจัดหาวัตถุดิบ/พนักงานส่งเสริมจัดหาวัตถุดิบ

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Sat, 16 Sep 2017 22:18:27 GMT
1. ช่วยเหลือในการจัดหาและส่งเสริมวัตถุดิบอ้อยในเขตที่รับผิดชอบให้ได้ทั้งงปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมาย 2. ช่วยเหลือเพื่อเตรียมการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานให
Job Details
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Sat, 16 Sep 2017 22:18:26 GMT
ทำงานวิจัยพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอ้อย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตได้จริง เงินลงทุนที่ใช้ ต้นทุนในการผล
Job Details
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Sat, 16 Sep 2017 22:18:10 GMT
1. ด้านสวัสดิการ : สามารถรวบรวมข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ โดยมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน / แจ้งขึ้น ทะเบียน, แจ้งออกและขอมีบัตรร
Job Details
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

หัวหน้าแผนกกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงองค์กร

 • ปราสาท, สุรินทร์
 • Posted on: Sat, 16 Sep 2017 22:18:26 GMT
1. กลยุทธและความเสี่ยง : ตามเป้าหมาย Vision Mission ของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่เข้าร่วมประชุมและกำหนดแผนการทำงานให้ฝ่ายต่างๆ ทราบและเข้าใจตรงกัน / จ
Job Details
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายเจ้าหนี้

 • สุรินทร์
 • Posted on: Tue, 12 Sep 2017 05:17:45 GMT
บริษัท สุรินทร์อินสไปร์ จำกัด ศูนย์รถยนต์ ทาทา มอเตอร์ส จ.สุรินทร์ ศูนย์รถยนต์ เอ็มจี จ.สุรินทร์ ผู้จัดการฝ่ายเจ้าหนี้ 1.รับผิดชอบงานฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้,ฝ่ายจ
Job Details
บริษัท สุรินทร์อินสไปร์ จำกัด

พนักงานประจำสาขาสุรินทร์

 • สุรินทร์
 • Posted on: Mon, 11 Sep 2017 05:21:29 GMT
บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด ให้บริการด้านคลินิกความงามครบวงจร เริ่มเปิดให้บริการสาขาแรกที่จังหวัดมหาสารคาม เมื่อปี 2551 ปัจจุบันธารารินคลินิกได้มีลูกค
Job Details
บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด

BA พนักงานขายประจำ

 • สุรินทร์
 • Posted on: Mon, 11 Sep 2017 05:14:54 GMT
บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด ให้บริการด้านคลินิกความงามครบวงจร เริ่มเปิดให้บริการสาขาแรกที่จังหวัดมหาสารคาม เมื่อปี 2551 ปัจจุบันธารารินคลินิกได้มีลูกค
Job Details
บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด

Elephant Protection Volunteer, Thailand

 • สุรินทร์
 • Posted on: Fri, 15 Sep 2017 08:06:26 GMT
Volunteer with Asian elephants in Thailand.These wonderful animals are often exploited and forced to do manual labour (they are used in logging- carrying
Job Details
Twin Work and Volunteer

เทเลเซลขายโฆษณาเว็บไซต์ ประจำจังหวัดโคราช ( รายได้สูง ไม่จำกัดวุฒิ )

 • สุรินทร์
 • Posted on: Wed, 13 Sep 2017 07:00:15 GMT
ชาย-หญิง อายุ 20-40ปี ไม่จำกัดวุฒิ ขยัน กระตือรือร้น บุคคิกเป็นคนพูดจาไพเราะ มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเป็นของตนเอง Job Type : งานประจำ (Full Time) Job
Job Details
บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด

เทเลเซลขายโฆษณาเว็บไซต์ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ( รายได้สูง ไม่จำกัดวุฒิ )

 • สุรินทร์
 • Posted on: Wed, 13 Sep 2017 07:00:13 GMT
ชาย-หญิง อายุ 20-40ปี ไม่จำกัดวุฒิ ขยัน กระตือรือร้น บุคคิกเป็นคนพูดจาไพเราะ มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเป็นของตนเอง Job Type : งานประจำ (Full Time) Job
Job Details
บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด

หัวหน้าแผนกขาย Floor & Tiles

 • สุรินทร์
 • Posted on: Sun, 17 Sep 2017 10:46:48 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว
Job Details
ไทวัสดุ

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ประจำสาขาสุรินทร์

 • สุรินทร์
 • Posted on: Wed, 13 Sep 2017 07:00:00 GMT
- เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - วิ่งงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลาได้ - มีใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ - มีประสบการณ์ด้านยึดรถ และลงพ
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements