เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

 • ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 04:04:52 GMT
ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรณีเป็น ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ.อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศ...
Job Details
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

 • ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 04:04:52 GMT
ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรณีเป็น ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ.อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศ...
Job Details
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

 • ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 04:04:52 GMT
ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรณีเป็น ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ.อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศ...
Job Details
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 04:04:52 GMT
ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรณีเป็น ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ.อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศ...
Job Details
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

 • เมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:57:44 GMT
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน 75/16-17 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 (ติดก...
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

Driver (พนักงานขับรถ)

 • สุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 06:21:33 GMT
Salary : เงินเดือน 0 - 10,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Suvarnabhumi สุวรรณภูมิ Education : การศึกษา...
Job Details
Grand Inncome Hotel

ช่างเทคนิค

 • เมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 05:36:25 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ร้อยเอ็ด (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 18:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบ...
Job Details
บริษัท เอไอที เซอร์วิส จำกัด (สนญ.)

แม่บ้าน ประจำศูนย์บริการ ร้อยเอ็ด

 • เมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Tue, 17 Jul 2018 05:36:20 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ร้อยเอ็ด (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 9,000+ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น เสาร์เว้นเสาร์...
Job Details
บริษัท เอไอที เซอร์วิส จำกัด (สนญ.)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์Telesales (ประจำศูนย์ จ.ร้อยเอ็ด)

 • ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 05:36:56 GMT
ระดับเงินเดือน 15,000-30,000 ลักษณะการทำงาน 1. แนะนำข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ให้ลูกค้าของบริษัทฯ(ทางโทรศัพท์) บริษัทฯ มีรายชื่อลูกค้าที่สนใจทำประกันรถให้ ไม่ต...
Job Details
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (Silkspan.,co.,Ltd)

พนักงานขาย

 • เมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 11:33:46 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ร้อยเอ็ด (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 13,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผุ้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและกฏหมาย

 • ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 05:59:24 GMT
- ออกแบบและปรับปรุงระบบการตรวจสอบสินเชื่อชาวไร่ (เงินเกี้ยวชาวไร่) - ให้คำปรึกษาและดำเนินงานด้านกฎหมายกับด้านโรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการว...
Job Details
บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด

สถาปนิก

 • เมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 05:59:59 GMT
- ออกแบบ/เขียนแบบงานสถาปัตย์ และงานตกแต่งภายใน - ถอดแบบ/เสนอราคา ประมาณการจำนวนสินค้า - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่ได้สั่งดำเนินการ สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสำน...
Job Details
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

วิศวกร

 • เมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 05:59:57 GMT
- บริหาร ควบคุม ดูแลระบบการกระจายสินค้า และคลังอัตโนมัติ - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ระบบการกระจายสินค้า และระบบการจัดเก็บสินค้าและเรียกคืนสินค้า(ASRS)...
Job Details
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

วิศวกรพัฒนาระบบ

 • เมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Mon, 16 Jul 2018 05:59:57 GMT
- ดูแลงาน Supply Chain - ดูแลงาน Operation สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ (ร้อยเอ็ด) และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ...
Job Details
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

พนักงานขายประจำ Tesco Broker ห้าง Lotus สาขาร้อยเอ็ด และ สตึก

 • ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Sun, 15 Jul 2018 11:33:03 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ร้อยเอ็ด (ทุกอำเภอ),บุรีรัมย์ (สตึก) เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 13,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอ...
Job Details
Ayudhya Capital Services Company Limited

พนักงานขาย (Sales Rep.) - สาขาสุวรรณภูมิ

 • สุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Sun, 15 Jul 2018 06:21:27 GMT
Salary : เงินเดือน 15,001 - 20,000 (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Suvarnabhumi สุวรรณภูมิ Education : การศ...
Job Details
The Thai Silk Co., Ltd.

มิสเตอร์ดดนัท สาขาเปิดใหม่ บิ๊กซี สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ( สมัครที่บิ๊กซี ยโส / บิ๊กซี ร้อยเอ็ด )

 • ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Sat, 14 Jul 2018 09:14:46 GMT
รับสมัครมิสเตอร์ดดนัท สาขาเปิดใหม่ บิ๊กซี สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ( สมัครที่บิ๊กซี ยโส / บิ๊กซี ร้อยเอ็ด ) อายุ 18-35 ปี เพศ ชาย / หญิง วุฒิ ม.3 - ป.ตรี สอบถามเพิ...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

แม่บ้าน/พ่อบ้าน

 • ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Sat, 14 Jul 2018 09:13:59 GMT
- รักษาสะอาด - มีความเป็นระเบียบ - รายวัน วันละ 305 บาท (1 เมย.61 ปรับตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ) Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : - ทำสะอาดบร...
Job Details
บริษัท บัวสมหมาย จำกัด

บัญชีธุรการ สาขาร้อยเอ็ด

 • ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Fri, 06 Jul 2018 05:37:57 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน - รับ ออเดอร์ลูกค้า,เตรียมข้อมูลสินค้า,เจรจาต่อรองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ปิดการขาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1...
Job Details
บริษัท มีไอเดีย เซ็นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ช่างอ๊อฟเซท

 • ร้อยเอ็ด
 • Posted on: Fri, 06 Jul 2018 05:37:55 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโฅรงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/20 ปีขึ้นไป 2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 3. มีประสบการณ์จะพ...
Job Details
บริษัท มีไอเดีย เซ็นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements