คอนเฟิร์มออเดอร์ จ.มหาสารคาม

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 08:36:03 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน #คุณสมบัติ 1.อายุ 20 - 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 3.มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน 4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอแค่ม
Job Details

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน & เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

 • เมืองมหาสารคาม, มหาสารคาม
 • Posted on: Fri, 21 Jul 2017 00:32:40 GMT
1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน -กำหนดแผนการเงินและจัดทำงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท -จัดทำงบประมาณเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าว
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีดเดอร์ 99

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจ.มหาสารคาม

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 18:49:14 GMT
1. จัดซื้อ / จัดจ้าง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2. จัดการคลังสินค้า ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. บันทึกข้อมูล รับ - จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ในโปรแกรมที่กำหนด 4. ควบคุม /
Job Details
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด

ผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำต่างจังหวัด อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 12:52:09 GMT
ระดับเงินเดือน 12,000-15,000 ลักษณะการทำงาน 1.ดูแลลูกค้า และ พนักงาน 2.อบรมพนักงานให้ทำงานได้ตามมาตราฐาน 3.ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายร้าน 4.บริหารยอดขายและกำไร
Job Details
บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา

 • เชียงยืน, มหาสารคาม
 • Posted on: Wed, 19 Jul 2017 12:31:32 GMT
1.พัฒนาสูตรตำรับยา 2.ตรวจสอบควบคุมการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ 3.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา 4.สืบค้นข้อมูลสำหรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองซอน
Job Details
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ

 • เชียงยืน, มหาสารคาม
 • Posted on: Wed, 19 Jul 2017 12:31:32 GMT
1.จัดทำ/จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Validation ทั้งหมด เช่น Process Validation, Method Validation,Cleaning Validation รวมถึงการติดต่อประสานงานกับฝ
Job Details
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

เภสัชกรฝ่ายผลิต

 • เชียงยืน, มหาสารคาม
 • Posted on: Wed, 19 Jul 2017 12:31:30 GMT
1.ควบคุมดูแลการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน PIC/S GMP และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 3.ตรวจสอบรายงานการผลิตและบันทึกคุณภาพในท
Job Details
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 • เชียงยืน, มหาสารคาม
 • Posted on: Wed, 19 Jul 2017 12:31:29 GMT
1.ควบคุมดูแล งานสรรหาว่าจ้าง/งานฝึกอบรม/งานสถานที่/งานสวัสดิการ/งานข้อมูลเวลาให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ 2.ควบคุมดูแลพนักงานในสาขาให้ปฏิบัต
Job Details
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด

พนักงานขาย

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Sun, 09 Jul 2017 06:55:10 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว
Job Details
บีทูเอส

พนักงานธุรการหญิงสาขาสารคาม ต้องการฝึกงานที่กทม.ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Tue, 11 Jul 2017 10:00:05 GMT
IDEAL PHYSICS สถาบันกวดวิชา วิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีประมาณ 25 สาขาทั่วประเทศ พนักงานธุรการหญิงสาขาสารคาม ต้องการด่วนมากฝึกงานที่กทม.ได
Job Details
IDEAL PHYSICS

คอนเฟิร์มออเดอร์ จ.มหาสารคาม

 • เมืองมหาสารคาม, มหาสารคาม
 • Posted on: Tue, 11 Jul 2017 06:46:39 GMT
พนักงานประจำ ประเภทงาน : บริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ พนักงานต้อนรับ สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาสารคาม , เมืองมหาสารคาม เงินเดือน(บาท) : 15,000 หน้าที
Job Details
ShootADS จำกัด(มหาชน)

พนักงานขายหน่วยรถ งานทันที

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Wed, 12 Jul 2017 06:26:02 GMT
- ขายสินค้าอุปโภคบริโภค สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดมหาสารคาม อัตรา เงินเดือน 7 15,000 - 25,000 ( มีเงินเดือน + เบี้ยเลี้ยงรายวัน + ค่าคอม+ที่พัก ) คุณสมบัต
Job Details
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒนฯ)

กุ๊ก อาหารญี่ปุ่น

 • เมืองมหาสารคาม, มหาสารคาม
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 06:27:41 GMT
1. ทำอาหารญี่ปุ่น ตามออเดอร์ของลูกค้า 2. ตรวจสอบยอดคงเหลือ เช็คสต๊อกอุปกรณ์การทำอาหาร 3. ดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ตามระบบของบริษัท 4. ควบคุม ดูแล พนักงานที่ปฏิบ
Job Details
บริษัท อาจิเซน ( ประเทศไทย ) จำกัด

Sale Representative ประจำ จ.มหาสารคาม

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Sat, 08 Jul 2017 09:02:54 GMT
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ ชาย/หญิง 2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 - 30 ปี 3. มีประสบการณ์ด้านงานประกันภัย หรือ งานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. บุคลิกดี สามารถปฏิบัต
Job Details
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

พนักงานแคชเชียร์

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Sun, 02 Jul 2017 06:52:09 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว
Job Details
บีทูเอส

เจ้าหน้าที่บัญชี / ธุรการบัญชี

 • พยัคฆภูมิพิสัย, มหาสารคาม
 • Posted on: Wed, 05 Jul 2017 00:13:10 GMT
หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1. เกี่ยวกับภาษี 1.1 ออกใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย 1.2 ปิดงบดุลบัญชีได้ 1.3 ลงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด เป
Job Details
บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด

พนักงานขาย ประจำร้าน BKE Tablet│Smartphone

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Wed, 05 Jul 2017 10:22:29 GMT
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอันดับ 1 ในด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ในระยะเวลา 20 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษ
Job Details
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

พนักงานขายทองรูปประพรรณประจำ

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Fri, 30 Jun 2017 10:44:46 GMT
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ประกอบกิจการจำหน่ายทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง มีสาขามากกว่า 180 สาขา ทั่วประเทศ ในห้างบิ๊กซี โลตัส และเซ็นทรัล ทางองค
Job Details
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ

ผู้จัดการร้าน Studio7

 • เมืองมหาสารคาม, มหาสารคาม
 • Posted on: Thu, 06 Jul 2017 06:16:17 GMT
1.บริหารพนักงานภายในร้าน(กะตารางงาน,สอนงาน) 2.ดูแลยอดขายของร้าน 3.สรุปรายงานประจำเดือน 4.ดูแลสินค้าภายในร้าน สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาเสริมไทย เสริมไทยคอมเพล็กซ
Job Details
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

Sales @ มหาสารคาม

 • มหาสารคาม
 • Posted on: Sun, 02 Jul 2017 08:53:49 GMT
คุณสมบัติ -ชาย/หญิง และเพศที่ 3 -วุฒิ ม.3ขึ้นไป -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมือถือสมาร์ทโฟน -มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาติขับขี่ -มีความกระตือรือร้น รักการขาย
Job Details
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements