เเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม

 • บ้านไผ่, ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 17:33:07 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (บ้านไผ่) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานคลังสินค้า

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:16:09 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: - วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 3 อายุระหว่าง: 22 - 30 ปี อัตราค่าจ้าง: 400 บาท / วัน เพศ: ชาย วุฒิการศึกษา: ม.6, ม.ศ...
Job Details
ขอนแก่น

พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:17:06 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: -รู้จักเส้นทางในพื้นที่ มีค่าน้ำมันและเงินรางวัล -สามารถทำงานล่วงเวลาได้ -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ...
Job Details
ขอนแก่น

พนักงานติดตามเก็บเงินเก็บค่างวดสินค้า

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:16:20 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ค่าน้ำมัน + เงินรางวัล รู้จักเส้นทางในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 3 อายุระหว่าง: 20 - 35 ป...
Job Details
ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:08:46 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: - วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 22 - 30 ปี อัตราค่าจ้าง: 15000 บาท / เดือน เพศ: ชาย วุฒิการศึกษา: ม.6, ม...
Job Details
ขอนแก่น

จนท.บัญชี

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 11:13:15 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: บัญชีเจ้าหนี้ วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 25 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 12000 บาท / เดือน เพศ:...
Job Details
ขอนแก่น

เลขานุการ

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:11:29 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: มีประสบการณ์จะรับพิจารณาพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 25 - 35 ปี อ...
Job Details
ขอนแก่น

ธุรการ,การบัญชี

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:16:47 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: งานด้านบัญชี วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 23 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 10000 บาท / เดือน เพศ: ไม่ระบุ วุฒ...
Job Details
ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ สาขา ขอนแก่น

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:57:25 GMT
- โทรติดตามยอดค้างชำระลูกค้าทางโทรศัพท์ - เจรจาเบื้องต้น ให้ความเข้าใจกับลูกค้าในการชำระค่างวด - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง...
Job Details
บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานยกกระเป๋า

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:19:16 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ยกกระเป๋า สามารถขับรถยนต์ได้ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 3 อายุระหว่าง: 25 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9600 บาท / เดือน เพศ...
Job Details
ขอนแก่น

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:18:31 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ต้อนรับลูกค้า สามารถทำงานเป็นกะได้ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 20 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 12000 บาท / เด...
Job Details
ขอนแก่น

พนักงานต้อนรับ/บริการลูกค้า

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:18:26 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: สื่อสารภาษาได้ มีประสบการณ์ทำงาน วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 5 อายุระหว่าง: 25 - 30 ปี อัตราค่าจ้าง: 9600 บาท / เด...
Job Details
ขอนแก่น

พนักงานจัดเรียงสินค้า

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:18:10 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: จัดเรียงสินค้า เช็คสต็อคสินค้า วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 20 อายุระหว่าง: 20 - 30 ปี อัตราค่าจ้าง: 9500 บาท / เดือน...
Job Details
ขอนแก่น

พนักงานการบัญชี/การเงิน

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:17:38 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: งานด้านบัญชี วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 20 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9600 บาท / เดือน เพศ: หญิง วุฒิการศ...
Job Details
ขอนแก่น

พนักงานแผนกผัก-ผลไม้

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:17:34 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ประจำแผนกผักและผลไม้ ประจำแผนกปลา วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 7 อายุระหว่าง: 23 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9500 บาท / เด...
Job Details
ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:10:30 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: สามารถเข้ากะได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 20 - 30 ปี อัตราค่าจ้าง:...
Job Details
ขอนแก่น

ลูกค้าสัมพันธ์

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:19:37 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ออกเยี่ยมลูกค้า วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 23 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 10000 บาท / เดือน เพศ...
Job Details
ขอนแก่น

ช่างไฟฟ้า

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:14:56 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: งานไฟฟ้า ซ่อมบำรุง วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 10 อายุระหว่าง: 21 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 14000 บาท / เดือน เพศ: ชาย ว...
Job Details
ขอนแก่น

กุ๊ก

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:12:34 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: สามารถทำงานเข้ากะได้ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 30 - 45 ปี อัตราค่าจ้าง: 12000 บาท / เดือน เพศ: ไม...
Job Details
ขอนแก่น

ผู้แทนฝ่ายขาย

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:59:01 GMT
ตำแหน่ง : ผู้แทนฝ่ายขาย ประจำเขตกทม. และปริมณฑล รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 3 ขึ้นอยู่กับความสามารถ และคุณสมบัติ (ม...
Job Details
บริษัท ไทย เมดิคอล นอร์ทอีสต์ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements