sales shop

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 05:35:25 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 14,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัทไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

ฝ่ายประสานงาน(สาขาขอนแก่น)

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 23:37:49 GMT
ระดับเงินเดือน เฉลี่ย 14,000-18,000 ลักษณะการทำงาน 1.จัดทำและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ จากทางบริษัท 2.ดูแล และช่วยติดต่อประสานงาน กับฝ่ายต่างๆ ในบริษัท 3.ติดต...
Job Details
D.P.C. อินเตอร์ไลฟ์ คอมเพล็ค จำกัด

พนักงานรับโทรศัพท์ฝ่ายการตลาด

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 23:38:37 GMT
ระดับเงินเดือน เฉลี่ย 14,000 - 17,000 ลักษณะการทำงาน 1.ดูแล รับนัด ลงทะเบียนต่างๆ กับบุคคลที่ติดต่อทั่วไป 2.อำนวยความสะดวกการสื่อสารและการติดต่อทั่วไป 4.โทรให...
Job Details
บริษัท CLP Intergroup Comsubthai co.,ltd

Chief Steward (Thai nationality Only)

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 03:08:06 GMT
Job Description The Chief Steward’s role within our Resorts plays a significant part in delivering amazing stories to our guests. As Chief Steward you will...
Job Details
AVANI

ผู้จัดการศูนย์บริการยางและระบบช่วงล่างรถบรรทุก

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 17:35:10 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 35,000+ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์ จำกัด

ฝ่ายประสานงาน

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 16:38:35 GMT
*ต้องการรับ* - ฝ่ายประสานงาน - ฝ่ายโอเปอร์เรเตอร์ - ฝ่ายต้อนรับ - Part time/นักเรียน นักศึกษา นิสิต Full Time เฉลี่ย 14,000 - 17,000 /เดือน (รายได้ขึ...
Job Details
CLP INTERGROUP

พนักงานงานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 05:22:14 GMT
หน้าที่รับผิดขอบดำเนินงาน บริหารจัดการ ด้านการพัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าไม้เศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนครบวงจร การปลูกสร้างสวบป่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตท...
Job Details
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พนักงานงานสวนป่า

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 05:22:04 GMT
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการแปรรูบไม้ บริการอบไม้ไสไม้ อัดนํ้ายาไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ การรับจ้างต่างๆ จัดทำผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้จากสวนป่าเศรษฐกิจและไม...
Job Details
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม

 • น้ำพอง, ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:05:00 GMT
- ปฏิบัติงานด้านการสรรหาพนักงาน - ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อัตรา เงินเดือน 1 ตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู...
Job Details
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบสินเชื่อ ขอนแก่น

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:05:31 GMT
มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน รวมถึงการให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P...
Job Details
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายผลิตในโรงงาน (กะบ่าย 13.00 น. - 21.00 น.)

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Sun, 20 May 2018 11:39:36 GMT
ระดับเงินเดือน 320 / วัน ลักษณะการทำงาน สามารถผลิตงานในโรงงานได้เป็นวัตถุดิบอาหารและขนม คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ไม่จำกัดวุฒิ 2. ไม่จำกัดอายุ 3. ไม่จำกัดเพศ จ...
Job Details
บริษัท กนกไทย กรุ๊ป จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ จ.ขอนแก่น

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:05:45 GMT
- รับผิดชอบในการบริหารทีมงานแทนผู้บังคับบัญชา (ในบางครั้ง) - ออกสำรวจพื้นที่ขายในจังหวัดอื่นๆที่ดูแล - ออกตรวจความเรียบร้อยการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Area...
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

Driver ประจำ : จ.ขอนแก่น

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:05:25 GMT
ตำแหน่ง : Driver (พนักงานขับรถ) ประจำ : จ.ขอนแก่น สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดขอนแก่น อัตรา เงินเดือน 2 11,000 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ : ชาย / อายุไม่เกิน 30 ปี...
Job Details
AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:05:53 GMT
- ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า - รับเรื่องตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท - ให้บริการด้านการเปิดใช้บัตรเครดิตและบัตรสมาชิก ให...
Job Details
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.

Special Serveice

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:06:01 GMT
1.ประสานงาน ดูแล แนะนำและแก้ไขปัญหาระบบโครงข่าย FTTx,Networkและ Fiber Optic 2.ออกแบบ พัฒนา และวิเคราะห์ การวางระบบโครงข่าย 3.บริหารจัดการอุปกรณ์ OLT,Access...
Job Details
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ

พนักงานขายโมเดิร์นเทรด ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Sun, 20 May 2018 17:35:49 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

พร้อม Sale Manager ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:05:00 GMT
1. Planing - วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับเป้าหมายการขาย, การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย, อัตรากำลังคน, การอบรมพัฒนาบุคลากร, และงบประมาณ เพื...
Job Details
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited

ช่างเทคนิค

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:05:31 GMT
• ทำการซ่อมบริการตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซ่อมให้ได้คุณภาพและผ่านการตรวจสอบหรือขับทดสอบในครั้งแรก • เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่กำหนดให้ ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น ...
Job Details
บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด

วิศวกร

 • น้ำพอง, ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:05:07 GMT
วิศวกรไฟฟ้า(เครื่องมือวัด) - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ด้านวิศวกรรม,ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด...
Job Details
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

Sales ( ประจำศูนย์ขอนแก่น )

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Sat, 19 May 2018 23:38:44 GMT
ระดับเงินเดือน 11,000-14,000 ลักษณะการทำงาน 1.นำเสนอขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าเก่า และ หาลูกค้าใหม่ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง/เพศชาย อายุ 23-45 ปี 2. วุฒิ ม...
Job Details
บริษัท ศิริวัฒน์คอร์ปอเรชั่น(1976) จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements