ธุรการการตลาดและขาย

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:52:17 GMT
คุณสมบัติ แผนก: การตลาดและขาย สังกัด: สำนักงาน อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ หญิง ปฎิบัติงาน: ขอนแก่น คุณสมบัติ: - ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือม
Job Details
หจก. สหชัยอลูมินั่ม อัลลอย

ธุรการทรัพยากรมนุษย์

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:51:46 GMT
คุณสมบัติ แผนก: ทรัพยากรมนุษย์ สังกัด: สำนักงาน อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ หญิง ปฎิบัติงาน: ขอนแก่น คุณสมบัติ: - ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา - มีประสบการณ์ด
Job Details
หจก. สหชัยอลูมินั่ม อัลลอย

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-เร่งรัดหนี้สิน

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:48:30 GMT
- ให้บริการลูกค้าในความรับผิดชอบ ชี้แจงข้อมูล ระเบียบการชำระ การค้างชำระ การเสียค่าปรับกรณีชำระล่าช้า - ติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างทุกประเภท เช่นค่างวดผ่อนรถยนต์ ค
Job Details
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:48:01 GMT
• จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ • วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น • จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ • สร้างความสัมพันธ์การให้บริการที่ดีกับต
Job Details
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ส่วนงานการขาย ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:44:51 GMT
คุณสมบัติ - เพศหญิง - วุฒิปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ การตลาด และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) - มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2-3 ปี - ประสบการณ์ทำงานด
Job Details
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พนักงานกราฟฟิก

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:52:35 GMT
คุณสมบัติ แผนก: ออกแบบและประมาณการ สังกัด: สำนักงาน อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ ชาย / หญิง ปฎิบัติงาน: ขอนแก่น คุณสมบัติ - ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพ
Job Details
หจก. สหชัยอลูมินั่ม อัลลอย

พนักงานขาย

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:47:36 GMT
คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง - อายุ 20-32 ปี - วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา - มีประสบการณ์ด้านแนะนำสินค้า 1 ปีขึ้นไป -บุคลิกภาพดี เป
Job Details
หจก.อินเทร็นด์ลิฟวิ่งมอลล์

ผู้จ้ดการฝ่าย POOLS PRO

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:53:00 GMT
คุณสมบัติ แผนก: POOLS PRO สังกัด: สำนักงาน อายุ 30 ปีขึ้นไป เพศ ชาย/หญิง ปฎิบัติงาน: ขอนแก่น คุณสมบัติ: - มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้/ม
Job Details
หจก. สหชัยอลูมินั่ม อัลลอย

หัวหน้าแผนกผลิต

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:52:48 GMT
คุณสมบัติ แผนก: โรงหล่อ สังกัด: สำนักงาน อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ ชาย ปฎิบัติงาน: ขอนแก่น คุณสมบัติ: - ระดับการศึกษา ปวส. -ป.ตรี สาขาการผลิต/โยธา หรือสาขาที
Job Details
หจก. สหชัยอลูมินั่ม อัลลอย

ผช.วิศวกร

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:52:39 GMT
คุณสมบัติ แผนก: สระว่ายน้ำ สังกัด: สำนักงาน อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ ชาย ปฎิบัติงาน: ขอนแก่น คุณสมบัติ: - ปวส - ป.ตรี สาขาก่อสร้าง - สามารถเดินทางออกต่างจังหว
Job Details
หจก. สหชัยอลูมินั่ม อัลลอย

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และระบบคุณภาพ QMR

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:51:45 GMT
คุณสมบัติ แผนก: ทรัพยากรมนุษย์ สังกัด: สำนักงาน อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศ หญิง ปฎิบัติงาน: ขอนแก่น คุณสมบัติ: - ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา - มีประสบการณ์ด
Job Details
หจก. สหชัยอลูมินั่ม อัลลอย

ฝ่ายขายโรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:48:31 GMT
1. ติดต่อประสานงาน หาลูกค้ารายใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า 2. วางแผนการทำงานรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน และปฏิบัติให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 3. สร
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหามิตรภาพ ซัพพลาย

Credit Analyst - ขอนแก่น

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:48:30 GMT
• Strong analytical Skills, able to propose opinion and achieve the credit analysis’s results. • Assess credit proposals and clearly identify all the key risks
Job Details
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

แม่บ้าน

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 07:51:42 GMT
คุณสมบัติ - เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป - ทำอาหาร 2 มื้อ คือเช้าและเย็น - รักความสะอาด - ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน - ซักผ้า/รีดผ้า เดินทางไป-กลับ อัตราค่าจ้าง:
Job Details
หจก. สหชัยอลูมินั่ม อัลลอย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 19:43:50 GMT
1. ประเมินสินเชื่อผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันในพื้นที่รับผิดชอบ 2. พิจารณาเบื้องต้นและทำความเข้าใจกับลูกค้าที่มีคำขอเช่าซื้อ 3. นำเสนอ/ให้คำปรึกษาในรายละเอ
Job Details
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เจ้าหน้าที่ติดตามค่างวดรถภาคสนาม จ.ขอนแก่น

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:01:53 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30 เวลาทำงานอื่น ไม
Job Details
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ/Credit Checker จ.ขอนแก่น

 • เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:01:31 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30 เวลาทำงานอื่น ส-อ
Job Details
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:51:10 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

ธุรการ - บุคคล

 • น้ำพอง, ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 03:23:38 GMT
ประเภทอุตสาหกรรม :: ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม หน้าที่การทำงาน :: Responsibilities มีหน้าที่จัดทำเอกสารต่างๆ ของงานบุคคล มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
Job Details
ทรงศักดิ์ ทองไทย

พนักงานธุรการ

 • ขอนแก่น
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 10:15:46 GMT
คุณสมบัติ : 1. เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป 3. สามารถอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ 4. ต้องการ บุคคลากรที่ซื่อสัตย์ สุจริต มีความมุ
Job Details
บริษัท พี.คิว. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements