ช่างไฟฟ้า

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 09:16:14 GMT
1.สนใจทำงาน ในงานช่างไฟฟ้า 2.สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 4.มีความรับผิดชอบ Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : ติดตั...
Job Details
บริษัทนิวไลน์ 2017

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำ สุราษฎร์ธานี

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:11:46 GMT
- รับผิดชอบในการบริหารทีมงานแทนผู้บังคับบัญชา (ในบางครั้ง) - ออกสำรวจพื้นที่ขาย - ออกตรวจความเรียบร้อยการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Area Sale / PC) - ติดตาม...
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

สถาปนิก

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Sun, 20 May 2018 03:14:50 GMT
วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สามารถใช้กล้องระดับ, โปรแกรม Microsoft office, Auto Cad Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง,...
Job Details
หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง(1998)

นักจิตวิทยา

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 17:22:00 GMT
1. รับผิดขอบการพื่บฟูสมรรกภาพทางจิตใจของ ผู้รับบริการโดยร่วมกับนักลังคมสงเคราะห์ในการ แก้ไขปิญหาและพฤติกรรมต่าง ๆ 2. ดำเนินการทดสอบเขาว่ปึญญาฃองผู้รับบริการ...
Job Details
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้ช่วยผุ้จัดการร้านฝึกหัด มิสเตอร์โดนัท สาขาโลตัสชัยภูมิ

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Fri, 18 May 2018 05:37:16 GMT
ระดับเงินเดือน 15,000 ลักษณะการทำงาน 1. ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา 2. ควบคุมต้นทุนสาขา 3. ดูแลบริหารสต๊อก สอบถามเพิ่มเติมโทร/ Line : 088-1859452 คุณนุช (ฝ...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

นักบัญชี

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Wed, 16 May 2018 17:21:56 GMT
ควบคุมงบประมาณจัดทำรายงานบัญชีและการเงิน รับคำร้อง การขอติดทั้งประปา รับช้าระเงินค่าติดทั้งประปาจัดทำเอกสาร สัญญากับผู้ใช้ป้าประสานงานกับงานบริการเหอเร่งร...
Job Details
การประปาส่วนภูมิภาค

ช่างโยธา

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Wed, 16 May 2018 17:22:15 GMT
สำรวจประมาณราคาและติดทั้งประปาให้กับผูใช้ป้า ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการข่อมหริอเปลยน ท่ออุปกรณ์และมาตรวัดป้า รวมทั้งการดัดมาตร ประสานมาตร และตรวจสอบความเท...
Job Details
การประปาส่วนภูมิภาค

โฟร์แมน

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Tue, 15 May 2018 15:15:06 GMT
วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สามารถใช้กล้องระดับ, โปรแกรม Microsoft office, Auto Cad Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง...
Job Details
หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง(1998)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

 • เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
 • Posted on: Thu, 10 May 2018 05:58:04 GMT
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน สถานที่ปฏิบัติงาน 238/10-11 ม.6 ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า (เลยแยกโนนไฮ...
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

 • ภูเขียว, ชัยภูมิ
 • Posted on: Thu, 10 May 2018 05:58:04 GMT
- จัดทำแผนงาน PM และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกล - ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแผนที่กำหนด - ดูแลความสะอาด การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผล...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำบิ๊กซี ชัยภูมิ

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Thu, 10 May 2018 03:29:51 GMT
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี โดยได้รับการ สนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส่งออกใน Brand ดังทั่วโลก...
Job Details
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด

พนักงานขาย ประจำสาขาชัยภูมิ

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 03:15:44 GMT
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีใจรักงานบริการ งานขาย - มีมนุษย์สัมพันธ์...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ประจำโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว (จังหวัดชัยภูมิ)

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 04:04:47 GMT
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด Since ISS Support Services establishment in Thailand in 1997. ISS Support Service is a leading recruitment companies...
Job Details
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด

พนักงานคลังสินค้า ประจำโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว (จังหวัดชัยภูมิ)

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 04:04:45 GMT
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด Since ISS Support Services establishment in Thailand in 1997. ISS Support Service is a leading recruitment companies...
Job Details
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการสาขา

 • แก้งคร้อ, ชัยภูมิ
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 06:01:24 GMT
-บริหารจัดการสาขาเพื่อรักษายอดขายและรายรับเดิมให้อยู่ในระดับที่ดี พร้อมทั้งคงไว้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสาขา - บริหารจัดการเรื่องงานขาย/จำหน่ายรถจักรยานยนต์ - บร...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989

Lead Technician

 • ชัยภูมิ
 • Posted on: Wed, 02 May 2018 12:16:46 GMT
[Put teaser text here (max. 250 characters)] [Insert BU name] [Department name] [Write description here] Responsibilities: [Write responsibilities here] ...
Job Details
Vestas

หัวหน้า /นักวิทยาศาสตร์ เคมี

 • จัตุรัส, ชัยภูมิ
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 05:58:50 GMT
1. ตรวจวิเคราะห์ น้ำยาง 2. ตรวจสอบถุงยางอนามัย 3. ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตถุงยางอนามัย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อัตรา เง...
Job Details
บริษัท ยูเมด้า จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายผลิตถุงยางอนามัย

 • จัตุรัส, ชัยภูมิ
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 05:58:50 GMT
1. ควบคุมดูแล การผลิตถุงยางอนามัย 2. ควบคุมการผลิตถุงยางอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP, ISO 13485 และ ISO 9000 3. วางแผนงาน จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม...
Job Details
บริษัท ยูเมด้า จำกัด

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

 • ภูเขียว, ชัยภูมิ
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 06:00:51 GMT
ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Web Base Application เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้งานในบริษัทและสนับสนุนข้อมูลจากระบบในรูปแบบต่าง ๆ สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

 • ภูเขียว, ชัยภูมิ
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 06:00:45 GMT
นำผลการทดลองจาก QA มาประมวลผล วิเคราะห์ผล สรุปผลการทดลอง และหาแนวทางแก้ไข ควบคุมคุณภาพของสินค้า ออกเอกสารรับรองก่อนส่งสินค้าให้ลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements