พนักงานขับรถจัดส่ง...ประจำสาขา อ.วังสะพุง จ.เลย

 • เลย
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 13:25:32 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989 ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า 28 สาขา ได้แก่ 1. จ.หนองบัวลำภู มีสาขา อ.เมืองหนองบัวลำภู,อ
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)

Telemarketing-ประจำกรุงเทพฯ

 • เลย
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 02:56:16 GMT
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญา.ตรี ขึ้นไป มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร, น้ำเสียงน่าฟัง สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ทำงาน วันจันทร์ ศุกร์ หย
Job Details
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

sales-เลย

 • เลย
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 02:56:16 GMT
คุณสมบัติ -ชาย/หญิง และเพศที่ 3 -วุฒิ ม.3ขึ้นไป -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมือถือสมาร์ทโฟน -มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาติขับขี่ -มีความกระตือรือร้น รักการขาย
Job Details
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานขาย จังหวัดเลย (หน่วยรถ/เงินสด)

 • เลย
 • Posted on: Tue, 23 May 2017 13:33:47 GMT
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มตรา"ครัวนภัส" อาทิ น้ำจิ้มสุกี้-ย่างเกาหลี น้ำยำ น้ำจิ้มลูกชิ้น เป็นต้น
Job Details
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

6 ตำแหน่ง 26 / 05 / 2017 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาเลย

 • เลย
 • Posted on: Tue, 23 May 2017 03:41:01 GMT
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย รายได้ (บาท) : 20,000 - 25,000 Requirements : - เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปร
Job Details
Dutch Mill Group

พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

 • วังสะพุง, เลย
 • Posted on: Mon, 22 May 2017 06:09:46 GMT
1.ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อย 2.ติดตามอ้อยเข้าหีบ 3.ติดตามสินเชื่อและปัจจัยส่งเสริม สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อัตรา เงินเดือน 60
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

telemarketing-เลย

 • เลย
 • Posted on: Mon, 22 May 2017 08:53:59 GMT
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญา.ตรี ขึ้นไป มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร, น้ำเสียงน่าฟัง สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ทำงาน วันจันทร์ ศุกร์ หย
Job Details
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

Draft man

 • วังสะพุง, เลย
 • Posted on: Mon, 22 May 2017 06:10:08 GMT
- เขียนแบบงานโครงสร้างเหล็ก ไฟฟ้า ด้วย Auto Cad - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สามารถปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ 6 วัน/สัปดาห์ได้ สถานที่ปฏิบัต
Job Details
บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

หัวหน้างานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 • วังสะพุง, เลย
 • Posted on: Mon, 22 May 2017 06:10:08 GMT
1. กํากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซึ่งอยูในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 2. เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภ
Job Details
บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

Safety

 • วังสะพุง, เลย
 • Posted on: Mon, 22 May 2017 06:09:49 GMT
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะ เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป
Job Details
บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

 • วังสะพุง, เลย
 • Posted on: Mon, 22 May 2017 06:13:16 GMT
1. ประเมินราคางานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงาน 2. เขียนแบบ ออกแบบต่างๆ ภายในโรงงาน 3. ควบคุมงานของผู้รับเหมาให้แล้วเสร็จตามแผน 4. ควบคุมงบประมาณให
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

นักบัญชี

 • วังสะพุง, เลย
 • Posted on: Mon, 22 May 2017 06:12:43 GMT
- ตรวจสอบการ์ดลูกหนี้ชาวไร่ - กระทบยอดลูกหนี้ชาวไร่ กับ GL - ดำเนินการจัดทำค่าใช้จ่ายต่างๆ จากหน่วยงานอื่นๆ - จัดทำรายงานและตั้งหนี้รายการระหว่างกัน - จ
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

วิศวกรเครื่องกล

 • เลย
 • Posted on: Mon, 22 May 2017 12:19:27 GMT
ทำงานตามแผนของแผนก ของฝ่ายผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดูแล แก้ไขปัญหา จุดบกพร่อง ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ควบคุม ดูแล พัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธ
Job Details
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วิศวกร

 • เลย
 • Posted on: Mon, 22 May 2017 12:19:23 GMT
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตน้ำตาล -กระบวนการเคี่ยว -กระบวนการปั่น -กระบวนการรีไฟน์ คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เคมี/อุตสาหการ
Job Details
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

สถาปนิก

 • เลย
 • Posted on: Mon, 22 May 2017 13:57:40 GMT
Modern Tage House&Design Co.,Ltd รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ เขียนแปลน ที่ปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านอาคารทุกชนิด,ประเมินราคาก่อสร้างและบริษัทมีโครงการบ้านจัดสรร บริษ
Job Details
Modern Tage House&Design Co.,Ltd

จป.วิชาชีพ

 • เลย
 • Posted on: Sat, 20 May 2017 13:59:15 GMT
บริษัท ที เอ็น เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทฯ ให้บริการสำรวจ ออกแบบและก่อสร้างอาคารทุกประเภทพร้อมทั้งติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร ปร
Job Details
บริษัท ที เอ็น เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พนักงานบัญชี

 • เลย
 • Posted on: Fri, 12 May 2017 18:58:32 GMT
1.เก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย บัญชีทรัพย์สินของบริษัท 2.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ สต็อคสารเคมี น้ำมัน ตรวจสอบสต็อกอะไหล่และอุปกรณ์ 3.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี
Job Details
บริษัท จ.เจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

วิศวกรโยธา

 • เลย
 • Posted on: Mon, 15 May 2017 14:34:48 GMT
บริษัท แสงภูมิ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต อาทิ เสาเข็ม ,แผ่นพื้นสะพาน ท่อคอนกรีต(มอก.) ,คอนกรีตผสมเสร็จ และประกอบและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกับหน
Job Details
บริษัท แสงภูมิ จำกัด

โฟร์แมน

 • เลย
 • Posted on: Mon, 15 May 2017 14:33:25 GMT
บริษัท แสงภูมิ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต อาทิ เสาเข็ม ,แผ่นพื้นสะพาน ท่อคอนกรีต(มอก.) ,คอนกรีตผสมเสร็จ และประกอบและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกับหน
Job Details
บริษัท แสงภูมิ จำกัด

ช่างสำรวจ

 • เลย
 • Posted on: Mon, 15 May 2017 14:32:59 GMT
บริษัท แสงภูมิ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต อาทิ เสาเข็ม ,แผ่นพื้นสะพาน ท่อคอนกรีต(มอก.) ,คอนกรีตผสมเสร็จ และประกอบและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกับหน
Job Details
บริษัท แสงภูมิ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements