หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนพิมพ์เขียว

 • เลย
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 05:58:39 GMT
- จัดระบบงานแบบแปลนพิมพ์เขียวให้ส่งเซ็นต์ทันตามสัญญา - ตรวจสอบแบบแปลนพิมพ์เขียว ให้ถูกต้อง ก่อนส่งถึงมือสาขาและลูกค้า - ติดตามและตรวจสอบงานแบบพิมพ์เขียว -...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

พนักงานขับรถส่งสินค้า

 • เลย
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 23:37:40 GMT
ระดับเงินเดือน 15,000 - 17,000 ลักษณะการทำงาน - ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี 2....
Job Details
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)

นักวิทยาศาสตร์

 • เลย
 • Posted on: Wed, 16 May 2018 17:22:14 GMT
ทดสอบคุณภาพฟ้าดบ ฟ้าประปาในตำนกายภาพ เคนี จุลชีววิทยา และดัชนีมลภาวะ ประเมินคุณภาพป้า เที่อเปรยบเทียบกับมาตรฐาน และใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมคุณภาพฟ้าให้เป...
Job Details
การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.เลย)(KM)

 • เลย
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 03:15:05 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย

 • เลย
 • Posted on: Wed, 09 May 2018 05:58:32 GMT
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ - มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี...
Job Details
บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง(1992) จำกัด

วิศวกรประจำสำนักงาน

 • เลย
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 11:58:50 GMT
-ออกแบบงานโครงสร้าง -ถอดBOQ -ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

วิศวกรหน้างาน

 • เลย
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 11:58:50 GMT
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย -จัดการตอบข้อซ...
Job Details
Modern Tage House&Design Co., Ltd.

นักบัญชี

 • นาด้วง, เลย
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 06:00:15 GMT
1. ดูแลเกี่ยวกับบัญชีทุกชนิดของบริษัท 2. ตรวจสอบการชำระเงินให้แก่องค์กรต่าง ๆ ของบริษัท 3. จัดการรายรับ รายจ่าย ต่าง ๆ ของบริษัท 4. สรุปบัญชีและควบคุมต้นทุน...
Job Details
CERIECO RUBBER (THAILAND) CO., LTD.

ผู้จัดการซ่อมบำรุง

 • เมืองเลย, เลย
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 07:11:24 GMT
-วางแผนงานซ่อมบำรุง ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/เครื่องยนต์/รถยนต์/รถบรรทุก -ควบคุมดูแลการรักษา และการซ่อมบำรุง(เครื่องจักร/เครื...
Job Details
บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ

 • วังสะพุง, เลย
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 06:00:02 GMT
• พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา โปรแกรมระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร • ดูแล และบำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Server ระบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกล

 • นาด้วง, เลย
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 06:00:10 GMT
1เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสายการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล 2รับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกลทั้งหมดในโรงงาน 3รับผิดชอบในการปรับปร...
Job Details
CERIECO RUBBER (THAILAND) CO., LTD.

วิศวกรบำรุงรักษาไฟฟ้า จ.เลย

 • วังสะพุง, เลย
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 23:58:29 GMT
• วางแผน และกำหนดแนวทางงานซ่อมบำรุงรักษา และงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า • สั่งการและควบคุมงานที่วางแผนไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย • ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ช่างคอมพิวเตอร์ วิ่งงาน Onsite จ.เลย (มีรถยนต์ส่วนตัว)

 • เลย
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 21:15:34 GMT
1.เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี 2.วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีความสามารถในการติดตั้ง บำรุงรักษา และแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ 4...
Job Details
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

 • เมืองเลย, เลย
 • Posted on: Wed, 25 Apr 2018 11:58:07 GMT
-ทำบันทึกบัญชี/ข้อมูลรับ-จ่าย (เจ้าหนี้-ลูกหนี้) -จัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ลูกค้าให้ตรงตามกำหนด -จัดทำรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย -ติดตามการชำระเงินของลูกค...
Job Details
บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด

สัตวบาลประจำฟาร์มโคนม

 • เอราวัณ, เลย
 • Posted on: Mon, 30 Apr 2018 16:51:03 GMT
1. รับผิดชอบการบริหารจัดการฝูงโคนมในฟาร์มทางด้านสัตวบาลทั้งระบบ 2. ควบคุมดูแล การรีดนมโคด้วยระบบการรีดนมอัตโนมัติ และการบำรุงรักษา 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติต่อฝ...
Job Details
บริษัท อาหารสัตว์ไทยสวนหลวง จำกัด

สัตวบาลประจำฟาร์มอาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์ม

 • เอราวัณ, เลย
 • Posted on: Mon, 30 Apr 2018 16:51:03 GMT
1. รับผิดชอบการบริหารจัดการฝูงโคนมในฟาร์มทางด้านสัตวบาลทั้งระบบ 2. ควบคุมดูแลการรีดนมโค ด้วยระบบการรีดนมอัตโนมัติ และการบำรุงรักษา 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติต่อฝ...
Job Details
บริษัท อาหารสัตว์ไทยสวนหลวง จำกัด

ช่างประจำฟาร์มโคนม

 • เอราวัณ, เลย
 • Posted on: Mon, 30 Apr 2018 16:50:58 GMT
1. บำรุงรักษาระบบการรีดนมอัตโนมัติ ระบบทำความเย็น และระบบขนถ่ายนม 2. บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหารโคนม (อาทิเช่น แทรกเตอร์ ฟอร์คลิฟท์ เครื...
Job Details
บริษัท อาหารสัตว์ไทยสวนหลวง จำกัด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ

 • วังสะพุง, เลย
 • Posted on: Mon, 30 Apr 2018 16:50:33 GMT
- เก็บตัวอย่าง และ วิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ - นำข้อมูลมาคำนวณ และ ออกใบรายงานผล - ดำเนินการทวนสอบเครื่องมือวัด Online กับ ค่าของห้องปฏิบัติการ / ทดลองและว...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

นักบัญชี

 • วังสะพุง, เลย
 • Posted on: Thu, 26 Apr 2018 05:57:45 GMT
- จัดทำ Feasibility การจ่ายเงินส่งเสริมชาวไร่ ,กระทบยอดลูกหนี้, ,บันทึกค่าใช้จ่าย ,เคลียร์เงินยืม ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ,ประมวลผลค่าอ้อย , คำนวณราคาสินค้า - จ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.เลย)

 • เลย
 • Posted on: Thu, 26 Apr 2018 09:15:39 GMT
ลักษณะงาน นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการส...
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements