บริการลูกค้า ประจำออฟฟิศ (อุดรธานี)

 • อุดรธานี
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 09:31:32 GMT
-อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีความรับผิดชอบ ต่องานที่รับมอบหมาย -มุ่งมั่นตั้งใจ -ตรงต่อเวลา -ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำได้ สมัครงานโดยตรง 097-9230685 / 062-9536285 หร...
Job Details
ESC ( JEJU SERUM THAILAND )

Sales Promoter ประจำ : เทสโก้ โลตัส อ.นาดี จ.อุดรธานี

 • อุดรธานี
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 09:17:06 GMT
1. เพศ : ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (กรณีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีประสบการณ์ 2-4 ปี) 3. มีค่าตอบแทน Incentive, เบี...
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

 • บ้านดุง, อุดรธานี
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 05:57:33 GMT
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี - ติดต่อประสานงานกับทางกรมบังคับคดี และแผนกที่เกี...
Job Details
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

พนักงานขับรถตู้ สายขอนแก่น - อ...

 • อุดรธานี
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 03:54:56 GMT
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน -เพศชายอายุ 24- 45 ปี -มีใบขับขี่ประเภท ท.2 -สนใจติดต่อคุณธงชัย โทร 085-8570640 19/7/2561 วันลงประกาศ 100% ชอบ 0% ไม่ชอบ 5 วิว...
Job Details

ผู้จัดการฝ่ายขายวัสดุก่อสร้าง

 • เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 05:58:07 GMT
บริหารทีมงานและการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ (ประจำสำนักงานจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี) สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
บริษัท โฮมฮับ จำกัด

Science/English Teacher for Elementary level in Udonthani (Udon Thani Province)

 • อุดรธานี
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 03:29:55 GMT
Need 1 teachers teach Science and English for elementary level . -Salary 35,000 baht -Free lunch -Teaching 20 hours per week -Contract starts August 1st -...
Job Details
Global Teachers Network

วิศวกรประจำโครงการ จ.อุดรธานี

 • อุดรธานี
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 05:58:31 GMT
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างหน้างาน - ดูแล ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้ทำงานเสร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามแบบของบริษัท - สามารถเคลียร์แบบหน้างาน ดูแลความเรียบร...
Job Details
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

Teach in Chonburi - 33,000 Baht (Chonburi)

 • อุดรธานี
 • Posted on: Thu, 19 Jul 2018 03:29:54 GMT
Please only candidates with Bachelors degree or higher may apply Salary 33,000 baht Teaching 20 hours per week for Kindergarten to High school level Work hour...
Job Details
Global Teachers Network

Mall Manager ผู้จัดการศูนย์การค้า ประจำ อุดรธานี และ พิจิตร

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:36:56 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน **ผู้จัดการพื้นที่เช่า Mall Manager** - บริหารภายในศูนย์การค้าฯกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ปฎิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามท...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

พนักงานประจำสาขาแม่บัวแดงน้ำโสมสร้างก่อโนนหวายบ้านจีตกุดจับทับกุงเชียงเพ็ง

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:36:56 GMT
ระดับเงินเดือน 9000 ขึ้นไป ลักษณะการทำงาน แคชเชียร์ :คิดเงินที่จุดบริการรับจ่ายเงิน บริการลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำ พนักงานจัดเรียงสินค้า : จัดเรียงสินค้าตรวจสอบส...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

พนักงานประจำสาขาบ้านจีต

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:36:46 GMT
ระดับเงินเดือน 9,000 ลักษณะการทำงาน ซุเปอร์คุ้ม (บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด) รับสมัครพนักงานประจำสาขาในจังหวัดอุดรธานี -สาขาสร้างก่อ อ.กุดจับ - สาขาเช...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:40:17 GMT
ระดับเงินเดือน 17,000 ขึ้นไป ลักษณะการทำงาน - อาจารย์สอนวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบการศึกษาระดับตรี และปริญญาโทด้านกฎหมาย 2. รักงานสอน 3...
Job Details
วิทยาลัยสันตพล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:40:11 GMT
ระดับเงินเดือน 17,000 ขึ้นไป ลักษณะการทำงาน - สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คอมพิวเตอร์ การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างแอพพลิเคชั่น คุณสมบัต...
Job Details
วิทยาลัยสันตพล

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:40:18 GMT
ระดับเงินเดือน 15,000 ขึ้นไป ลักษณะการทำงาน - สอนภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบการศึกษาระดับตรี และปริญญาโทด้านภาษาอังกฤษ 2. ร...
Job Details
วิทยาลัยสันตพล

ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ ประจำอำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:37:45 GMT
ระดับเงินเดือน 15000 ลักษณะการทำงาน ประจำอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี - บริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในแผนก - บริหารทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ - ต่อยอดและเพิ่มช...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

ผู้จัดการผู้ช่วยฯ ประจำท็อปส์ ซูเปอร์คุ้ม จ.อุดรธานี

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:36:42 GMT
ระดับเงินเดือน 12,000-20,000 ลักษณะการทำงาน ดูแลบริหารสาขา/ควบคุมยอดสูญเสียและผลกำไร คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิ ม.ุ6 ขึ้นไป 3. ม...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

ผู้จัดการสาขา ประจำ จังหวัดอุดรธานี

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:36:42 GMT
ระดับเงินเดือน 13,000-18,000 ลักษณะการทำงาน บริหารยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ การเพิ่มยอดขาย ควมคุมยอดสูญเสีย ดูแลในส่วนของงานหน้าร้าน งานบริการ...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

ผู้จัดการสาขาและผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ประจำจังหวัดอุดร-ขอนแก่น-โคราช

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:36:38 GMT
ระดับเงินเดือน 12,000-18,000 ลักษณะการทำงาน ดูแลและควบคุม บริหารยอดขาย ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. มีประสบการณ...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

ผู้จัดการสาขาและผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ท๊อป ซุเปอร์คุ้ม จ.อุดร

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 23:36:40 GMT
ระดับเงินเดือน 12,000-18,000 ลักษณะการทำงาน ดูแลควบคุม การบริหารยอดขาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. มีประสบการณ...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

Foreman/Supervisor งานโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติค

 • อุดรธานี
 • Posted on: Wed, 18 Jul 2018 05:57:44 GMT
1) สำรวจหน้างาน และวางแผนงาน สอนงาน แนะนำ ช่างให้มีการทำงานที่ถูกต้อง ตรวจสอบปริมาณงาน และคุณภาพงาน ตามขอบเขคงานของ ผู้รับเหมา ทำรายงานความก้าวหน้า ประสานงานก...
Job Details
บริษัท อริสเทลคอนซัลติ้ง จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements