พนักงานเขียนแบบ

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 11:58:36 GMT
- แก้แบบ เคลียร์แบบงานก่อสร้าง โครงเหล็ก สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำไซต์งานก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้างบริษัทและความสามารถ ค...
Job Details
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการเพิ่มผลิต

 • ท่าคันโท, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 11:58:56 GMT
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน รวมถึงความไร้ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ออกแบบวิธีการทำงาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิต...
Job Details
Thai Wah Public Co., Ltd.

พนักงานขายประจำหน่วยรถเงินสด กาฬสินธุ์ อุบลฯ

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Fri, 18 May 2018 05:58:11 GMT
มีความรู้เรื่องการขาย รักในงานขาย ติดต่อประสานงานขายได้ ขับรถยนต์ได้ สถานที่ปฏิบัติงาน สามารถทำงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดกาฬสินธุ์ อ...
Job Details
บริษัท ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

พนักงานสื่อโซเซียลมีเดีย

 • เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 05:58:02 GMT
- ตอบคำถามลูกค้าผ่านสือโซเซียลมีเดีย - ผลิดสื่อเพื่อสื่อสารองค์กรกับกลุ่มลูกค้าและประชาสัมพันธ์ภายใน - บริหารสือและโฆษณา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลกาฬสินธุ์...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์

พนักงานคลังสินค้า

 • ห้วยเม็ก, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 11:59:40 GMT
คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี - วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา/ ปริญญาตรีทุกสาขา - มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า การเบิก-จ่าย...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำเจริญซีเมนต์

ผู้จัดการเขต ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 17:38:05 GMT
ระดับเงินเดือน 18350 ลักษณะการทำงาน 1. สรรหาและรับสมัครสมาชิก 2. ติดตามการสั่งซื้อของสมาชิก 3. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการขายสินค้าแก่สมาชิก คุณสมบัติผู้สมัคร...
Job Details
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานจัดซื้อ

 • ห้วยเม็ก, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 11:59:42 GMT
ตำแหน่ง : พนักงานจัดซื้อ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายหร...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำเจริญซีเมนต์

English maths and science Teacher needed – Kalasin Province

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Sat, 12 May 2018 15:29:57 GMT
NES & European English Teacher needed – Kalasin Province (Northern Thailand) We have a vacancy for and Maths & Science (in English) teacher at a school in...
Job Details
Thailand education services

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์หรือจังหวัดใกล้เคียง )

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 03:09:16 GMT
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชจำกัด เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือแบบเรียนโดยได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้จัดก...
Job Details
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

ครูภาษาอังกฤษ

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 10 May 2018 08:45:03 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 29-เมษายน-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : คุณสมบัติผู้สมัคร : • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิธีการรับสมัครงาน : • สมัครผ...
Job Details
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย

Foreign Teachers

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 10 May 2018 08:44:24 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 03-พฤษภาคม-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : 1. Bachelor Degree 2. Female 3.The teacher should focus mainly to...
Job Details
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย

พนักงานขาย

 • เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 05:59:40 GMT
-เชียร์ขายรถจักรยานยนต์ให้ได้ตามเป้าหมายทีกำหนดไว้ -รับชำระค่างวดรถจักรยายนต์ -ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านให้เป็นไปตามมาตรฐาน CSI -งานเอกสารต่างๆที่เกียวข้อง ...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์

ผู้จัดการขาย

 • เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Fri, 11 May 2018 05:58:50 GMT
- แทรคเตอร์ให้หน่วยงานเอกชน รัฐ ธกส สกต - เป็นผู้จัดการขายรถแทรคเตอร์คูโบต้า ยันมาร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ...
Job Details
ยันมาร์ กาฬสินธุ์เพชรยานยนต์

Teach in beautiful North Thailand

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 12:44:15 GMT
Love working with children?All NES and European English teachers are invited to apply for a teaching job in beautiful Northern Thailand. If you have the...
Job Details
Zandri

ครูผู้สอน

 • หนองกุงศรี, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 07:10:14 GMT
- งานด้านการสอน - งานเอกสาร และงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมธษพล ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ อัตรา เงินเดือน 1...
Job Details
โรงเรียนมัธยมธษพล

เลขาฯผู้บริหาร มิตรกาฬสินธุ์

 • กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 06:00:44 GMT
1. จัดทำรายงานนำเสนอสำหรับการประชุมต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา 2. รายงานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า

 • กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Sun, 06 May 2018 11:58:13 GMT
1. งานควบคุมการผลิตและขายไฟฟ้า 2. งานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร 3. งานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. จัดทำงบประมาณและคุมการก่อสร้างผู้รับเหมา...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

 • ห้วยเม็ก, กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 26 Apr 2018 05:58:12 GMT
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามเกณฑ์บริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร...
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำเจริญซีเมนต์

ผู้จัดการฝ่ายเนื้อสัตว์ (Section Manager -Butchery) ประจำสาขากาฬสินธุ์

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Thu, 26 Apr 2018 05:38:20 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบคุณภาพสนค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธ...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ครูพละ

 • กาฬสินธุ์
 • Posted on: Mon, 30 Apr 2018 14:24:37 GMT
เงินเดือน : ตามตกลง วันที่ประกาศ : 29-เมษายน-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : 1.สอนในระดับประถมศึกษา 2.ครูผู้ชาย (ตะกร้อ +ฟุตบอล) คุณสมบัติผู้สม...
Job Details
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements