ธุรการ

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 13:51:45 GMT
-ดูแลการรับ เบิก จ่าย สินค้าคงคลัง (Store) -Key PR# สั่งซื้อสินค้าโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป -กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรายวันในแผนก -งานธุรการทั่วไปตามที
Job Details
Nteq Polymer Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 04:18:50 GMT
-สรรหาว่าจ้าง -Training (OJT, Training need, Follow up competency) -งานธุรการทั่วไป (งานประกันสังคม ฯ) -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -กฏหมายที่เกี่ยวข้องก
Job Details
Nteq Polymer Co., Ltd.

วิศวกรไฟฟ้าหน้างาน

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:35:52 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : มุกดาหาร (ทุกอำเภอ),อุบลราชธานี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
Job Details
KINDEN (THAILAND) CO., LTD.

ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ สาขามุกดาหาร

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 07:58:13 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : มุกดาหาร (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง - สาขามุกดาหาร

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 07:57:58 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : มุกดาหาร (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ประจำพื้นที่ จ.มุกดาหาร

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Fri, 21 Apr 2017 13:49:22 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : มุกดาหาร (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 12,000+ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ
Job Details
Garena Online (Thailand) Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Fri, 21 Apr 2017 07:36:06 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการควบคุมระบบเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพทุกระบบของบริษัทในส่วนงานฝ่ายวิศวกรรม ให้ถูกต้อง รวมถึงดำเนินการติดตาม การแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม
Job Details
บริษัท พรี เมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกร

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Fri, 21 Apr 2017 07:34:29 GMT
1. รับผิดชอบแปลงสาธิตปลูกมันสัมปหลังของบริษัท 2. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกมันสัมปะหลัง 3. ช่วยงาน CSR คุณสมบัติ * เพศ ชาย/หญิง * วุฒิ ปวส. ขึ้นไปในสาขาเกษตรหร
Job Details
บริษัท พรี เมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด

เจ้าหน้าที่บุคคลค่าแรง

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Fri, 21 Apr 2017 07:34:28 GMT
1. รับผิดชอบงานจัดทำและบันทึกระบบเงินเดือน , ค่าแรงของพนักงานและงานประกันสังคม 2. จัดทำรายงาน นำส่งเงินสมทบประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. จัดทำภาษีเง
Job Details
บริษัท พรี เมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด

หัวหน้าแผนกบัญชี

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Fri, 21 Apr 2017 07:36:41 GMT
1. รับผิดชอบงานด้านการจัดทำ ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงิน 2. ตรวจสอบบัญชีประจำปี 3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกบัญชี ตลอดจนรับทราบแก้ไขปัญหาในงานท
Job Details
บริษัท พรี เมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด

ช่างเทคนิคผลิตไฟฟ้า

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Fri, 21 Apr 2017 07:35:21 GMT
1. ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊ส 2. บำรุงรักษา เครื่องจักรในระบบผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ให้ได้ตามแผนบำรุงรักษา 3. ควบคุมดูแลการจ่ายแก๊สชีวภาพให้กับทางแผนก Boiler เพื
Job Details
บริษัท พรี เมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด

ช่างสำรวจ

 • หว้านใหญ่, มุกดาหาร
 • Posted on: Thu, 20 Apr 2017 07:42:06 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : มุกดาหาร (หว้านใหญ่) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที
Job Details
บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด

พนักงานคลังสินค้า

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Thu, 20 Apr 2017 16:04:35 GMT
บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร จำกัด เป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า(Modern Trade) และอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านครบวงจร (One Stop Shopping Center) ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง
Job Details
บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร จำกัด

รถร่วมบริการส่งสินค้า

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Thu, 20 Apr 2017 16:10:58 GMT
บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร จำกัด เป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า(Modern Trade) และอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านครบวงจร (One Stop Shopping Center) ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง
Job Details
บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร จำกัด

หัวหน้าแผนกจัดส่ง

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Thu, 20 Apr 2017 16:04:19 GMT
บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร จำกัด เป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า(Modern Trade) และอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านครบวงจร (One Stop Shopping Center) ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง
Job Details
บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร จำกัด

พนักงานขายหน่วยรถ (หน่วยขายเงินสด) ประจำจังหวัดมุกดาหาร

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Fri, 14 Apr 2017 16:47:38 GMT
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหมากฝรั่ง ตรา "LOTTE" พนักงานขายหน่วยรถ (หน่วยขายเงินสด) ประจำจังหวัดมุกดาหาร รับผิดชอบการกระจายสินค
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

ธุรการ

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Thu, 13 Apr 2017 09:46:14 GMT
บริษัท ฟูอิน ลอจิสติคส์ จำกัด ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ธุรการ 1.จัดทำเอกสารต่างๆ 2.ติดต่อประสานงาน อัตรา : 2 เงินเดือน : 10,000 สวัสดิการ : โบนัส เมื่อครบ ป
Job Details
บริษัท ฟูอิน ลอจิสติคส์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Fri, 14 Apr 2017 17:05:27 GMT
บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร จำกัด เป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า(Modern Trade) และอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านครบวงจร (One Stop Shopping Center) ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง
Job Details
บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร จำกัด

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์(Rider) ประจำพื้นที่ จ.มุกดาหาร(อ.เมืองมุกดาหาร)

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Tue, 18 Apr 2017 16:16:28 GMT
บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด Garena Online (Thailand) เป็นบริษัทเกมออนไลน์ที่มีผู้เล่นเป็นอันดับ 1 ในขณะนี้ ให้บริการเกม Heroes of Newerth, League
Job Details
บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพ ประจำ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Thu, 13 Apr 2017 17:14:12 GMT
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจรระดับโลก ทำการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพารา และยางสังเคราะห์ อาทิเช่น น
Job Details
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements