เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:05:12 GMT
-สรรหาว่าจ้าง -Training (OJT, Training need, Follow up competency) -พัฒนาบุคคลากร -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน บร...
Job Details
Nteq Polymer Co., Ltd.

เลขานุการ

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:05:16 GMT
-Handling all secretarial functions e.g. correspondence. reports. filing and meetings. -Handling all office & factory administration tasks. -Managing...
Job Details
Nteq Polymer Co., Ltd.

พนักงานขาย

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Sun, 20 May 2018 11:37:05 GMT
ระดับเงินเดือน เริ่มต้นที่11,000-30,000 ลักษณะการทำงาน 1.ขายทองรูปพรรณ96.5 ทองคำแท่ง 99.99 และเพชร หรือ1สินค้าในสาขาให้ลูกค้า 2.ให้คำแนะนำลูกค้า 3.ดูแลสินค้าด...
Job Details
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Fri, 18 May 2018 05:59:14 GMT
- ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน - ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย, มลพิษทางอากาศ, กากอุตสาหกรรม - จัดทำข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมนำส่งหน่วยงานราชการตามกฏหมาย ...
Job Details
Nteq Polymer Co., Ltd.

ครูสอนศิลปะ ประจำศูนย์โกลเบิล อาร์ต มุกดาหาร

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 11:34:00 GMT
รูปแบบงาน : งานนอกเวลา สถานที่ปฏิบัติงาน : มุกดาหาร (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ประเทศไทย)

Raw Material Supervisor/ RM Purchase Supevisor

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Wed, 16 May 2018 05:57:45 GMT
- รับและประเมินคุณภาพเนื้อยาง - จัดการบริหารคลังวัตถุดิบ สถานที่ปฏิบัติงาน Nteq Polymer Co.,Ltd. ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร อัตรา เงินเด...
Job Details
Nteq Polymer Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่การเงิน

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Fri, 11 May 2018 17:57:35 GMT
1. มีหน้าที่วางแผนด้านการเงิน ทั้งรับและจ่ายชำระ 2. ควบคุมเงินสดย่อย 3. รับวางบิลจากผู้ขาย 4. จัดทำเช็คจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่ถึงกำหนดชำระ พร้อมทั้งติดตามใบเสร...
Job Details
Nteq Polymer Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Fri, 11 May 2018 17:57:35 GMT
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับเช็ค และวางบิล - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหนี้เพื่อจ่ายเช็ค และรับวางบิล - จัดเตรีมเอกสารข้อมูลทางบัญชีด้านลูกหนี้-เจ้าหนี้...
Job Details
Nteq Polymer Co., Ltd.

QC/QA เจ้าหน้าที่ควบคุมและรับประกันคุณภาพ

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 05:59:37 GMT
- ยืนยันการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอน - ควบคุมเครื่องมือวัด - ตรวจสอบการเกิดของเสียและงานรอตัดสินใจประจำวัน - ควบคุมและปฏิบัติตามเอกสารที่ระบ...
Job Details
Nteq Polymer Co., Ltd.

ผู้จัดการเขต ประจำจังหวัดมุกดาหาร

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 17:37:38 GMT
ระดับเงินเดือน 18350 ลักษณะการทำงาน 1. สรรหาและรับสมัครสมาชิก 2. ติดตามการสั่งซื้อของสมาชิก 3. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการขายสินค้าแก่สมาชิก คุณสมบัติผู้สมัคร...
Job Details
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 05:59:36 GMT
-ตรวจสอบการบันทึกบัญชี AR, AP, GL -ตรวจสอบใบสำคัญรับ –ใบสำคัญจ่าย -ตรวจสอบรายการซื้อขาย -บันทึกรายการบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป ในระบบบัญชี -งานอื่นๆ ที่ได้ร...
Job Details
Nteq Polymer Co., Ltd.

ผู้จัดการสาขา (สาขามุกดาหาร)

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Sat, 05 May 2018 17:37:52 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน บริหารจัดการสาขาให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และแผนงานของบริษัทฯ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คุณสมบัต...
Job Details
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.มุกดาหาร)(KM)

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 09:19:32 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เสมียนดูแลร้าน

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 09:19:28 GMT
คุณสมบัติ 1. จบ ปวส. ชึ้นไป 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป 3.มีที่พักให้ฟรี Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : Not specify Salary : Not specify Need :...
Job Details
หจก.สมจิตเต็นท์

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (มุกดาหาร)

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 09:20:58 GMT
- เพศชาย/หญิง บุคลิกดี อายุไม่เกิน 28 ปี - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ อนุปริญญาขึ้นไป - มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ในด้านงานสินเชื่อส่วนบุคคล - มีใจร...
Job Details
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย ประจำสาขามุกดาหาร

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 09:19:31 GMT
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีใจรักงานบริการ งานขาย - มีมนุษย์สัมพันธ์...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

ทำทะเบียนรถใหม่ (จ.มุกดาหาร)

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Sun, 29 Apr 2018 04:26:08 GMT
ระดับเงินเดือน 9,000 ลักษณะการทำงาน ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ให้กับลูกค้าและคอยติดต่อกับลูกค้าเพื่อไปชั่งน้ำหนักรถที่ขนส่งและติดต่อว่าเมื่อการจดทะเบียนจะเสร็จส...
Job Details
บริษัท มิตรชัยไชโย จำกัด (จำหน่ายรถยนต์ Suzuki ซูซูกิ )

กราฟฟิกดีไซน์

 • เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
 • Posted on: Fri, 27 Apr 2018 05:58:38 GMT
ออกแบบ เรื่องของรูปภาพ ข้อความ ภาพและตัวอักษร สัญลักษณ์ โลโก้ และประเภทโลโก้ ตัดต่อภาพ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีห้องพักให้...
Job Details
Nteq Polymer Co., Ltd.

Asst.Shop Manager ประจำ สาขา Robinson มุกดาหาร

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Tue, 24 Apr 2018 23:38:21 GMT
ระดับเงินเดือน 10,000-12,000 ลักษณะการทำงาน 1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับล...
Job Details
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด

ที่ปรึกษาการขาย (เจริญชัยแทรกเตอร์

 • มุกดาหาร
 • Posted on: Thu, 26 Apr 2018 04:39:26 GMT
บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด และ บริษัท ซีซีซีออโต้ จำกัด ผู้จำหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้าและอะไหล่แท้ ผู้จำหน่ายและบริการรถยนต์ เชฟโรเลต ที่ใหญ่ที่ส...
Job Details
บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด และ บริษัท ซีซีซีออโต้ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements