เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay

 • เมืองสกลนคร, สกลนคร
 • Posted on: Tue, 21 Nov 2017 09:12:03 GMT
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว...
Job Details
EASY BUY CO.,LTD.

ผู้จัดการทั่วไป

 • เมืองสกลนคร, สกลนคร
 • Posted on: Tue, 21 Nov 2017 09:12:45 GMT
- วางแผนงานของบริษัท โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท - บริหารจัดการต้นทุนดำเนินงานภายใต้งบประมาณประจำปีของบริษัท - ร่วมกำหนดทิศทาง...
Job Details
บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด

พนักงานขายเครื่องซักผ้า

 • สกลนคร
 • Posted on: Tue, 21 Nov 2017 03:31:41 GMT
ระดับเงินเดือน 9150 ลักษณะการทำงาน ขายเครื่องซักผ้า ตูเย็น แอร์พานาโซนิค คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน35ปี 3. วุฒิม.3ขึ้นไป 4. มีความรู้ต...
Job Details
บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด

พนักงานขายเครื่องซักผ้า ตูเย็น แอร์พานาโซนิค

 • สกลนคร
 • Posted on: Tue, 21 Nov 2017 03:34:24 GMT
พนักงานประจำ ประเภทงาน : ขาย sales สถานที่ปฏิบัติงาน : สกลนคร เงินเดือน(บาท) : 9150 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ขายเครื่อวซักผ้า ตูเย็น แอร์พานาโซนิค คุณสมบัติ ...
Job Details
บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด

พนักงานขายสาขา

 • สว่างแดนดิน, สกลนคร
 • Posted on: Mon, 20 Nov 2017 15:12:37 GMT
ประสานงานขาย สามารถขายรถได้ รักงานบริการ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัด สกลนคร ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร อัตรา เงินเด...
Job Details
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด

ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

 • สกลนคร
 • Posted on: Mon, 20 Nov 2017 09:12:13 GMT
1.บริหารยอดขาย สร้างยอดด ให้ได้ตามเป้าหมาย 2.บริหารสินค้ากลุ่มอุปโภค บริโภค ให้เพียวพอต่อการขายสินค้า 3.บริหารกำลังคน ให้ทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 4...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

Field Production Technician (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจำแปลงผลิต)

 • สกลนคร
 • Posted on: Sat, 18 Nov 2017 15:30:36 GMT
ระดับเงินเดือน 15,000 - 16,000 ลักษณะการทำงาน คัดเลือก พื้นที่เพาะปลูก จัดเตรียมสัญญาให้กับเกษตรคู่สัญญา ควบคุมให้เกษตรคู่สัญญาจัดทำแปลงเพาะปลูกตามวิธ...
Job Details
บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด

ูผู้จัดการสาขาผู้ช่วยผู้จัดการสาขา(Shop ManagerShop Supervisor) ประจำสาขาสกลนคร

 • สกลนคร
 • Posted on: Sun, 19 Nov 2017 03:31:30 GMT
ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน -บริหารจัดการงานหน้าาร้าน - รักษามาตรฐานร้าน - เพิ่มยอดขาย - ควบคุมยอดสูญเสีย - ความคุมดูแลพนักงาน - อื่น ๆที...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

Sales Promoter ประจำ จ.สกลนคร (สาขาบิ๊กซี)

 • สกลนคร
 • Posted on: Fri, 17 Nov 2017 05:56:37 GMT
เพศ : ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (กรณีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีประสบการณ์ 2-4 ปี) มีค่าตอบแทน Incentive, เบี้ยขยัน...
Job Details
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต สกลนคร

 • สว่างแดนดิน, สกลนคร
 • Posted on: Wed, 15 Nov 2017 09:34:50 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สกลนคร (สว่างแดนดิน),สกลนคร (พังโคน) เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 13,000 วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08...
Job Details
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

Warehouse Operation Staff Zone1

 • สกลนคร
 • Posted on: Wed, 15 Nov 2017 09:41:05 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ไทวัสดุ

พนักงานขาย Bath Ware & Bath Fitting

 • สกลนคร
 • Posted on: Wed, 15 Nov 2017 09:41:03 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ไทวัสดุ

พนักงานขาย Paint & Pump & Plumbing

 • สกลนคร
 • Posted on: Wed, 15 Nov 2017 09:41:00 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ไทวัสดุ

พนักงานขาย Tools & Auto

 • สกลนคร
 • Posted on: Wed, 15 Nov 2017 09:40:59 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ไทวัสดุ

พนักงานขาย Kitchen & Major Appliances

 • สกลนคร
 • Posted on: Wed, 15 Nov 2017 09:37:08 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ไทวัสดุ

IT Support Officer 1 (BSP - BSU)

 • สกลนคร
 • Posted on: Mon, 13 Nov 2017 09:38:28 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
อาร์ ไอ เอส

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจังหวัด สกลนคร - กาฬสินธุ์

 • สกลนคร
 • Posted on: Sat, 11 Nov 2017 09:34:42 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สกลนคร (ทุกอำเภอ),กาฬสินธุ์ (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00...
Job Details
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

Site Admin

 • กุสุมาลย์, สกลนคร
 • Posted on: Fri, 10 Nov 2017 09:07:09 GMT
- ประสานงานกับทางสำนักงานใหญ่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆในโครงการก่อสร้าง - ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงานทั้งรายเดือนและรายวันในโครงการ และตรวจสอบความถูกต้องของค...
Job Details
Syntec Construction Public Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์

 • สกลนคร
 • Posted on: Fri, 10 Nov 2017 03:06:23 GMT
- นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจ...
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

ช่างภาพ กราฟฟิก หรือช่างถ่ายVDO ประจำจังหวัดสกลนคร

 • สกลนคร
 • Posted on: Tue, 14 Nov 2017 09:28:44 GMT
ระดับเงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ลักษณะการทำงาน บริษัทเรียลไบร์ทนำเสนอสิ่งใหม่ให้สังคมธุรกิจไทย เปิดรับสมัครช่างภาพ กราฟฟิก หรือช่างถ่ายVDO ประจำจังหวัดทั...
Job Details
บริษัท เรียลไบร์ท จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements