พนักงานตรวจสอบสินค้า / คลังสินค้า

 • ระนอง
 • Posted on: Sat, 22 Jul 2017 09:17:02 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

พนักงานฝ่ายบุคคล (สาขาระนอง)

 • ระนอง
 • Posted on: Sat, 22 Jul 2017 09:13:09 GMT
P.SPP Ranong Co., Ltd. P.SPP Ranong Co., Ltd.เป็นผู้เเทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ExxonMobil อย่างเป็นทางการ (Authorized ExxonMobil Distributor) ในการจัดจำหน่ายน
Job Details
P.SPP Ranong Co., Ltd.

หัวหน้าแผนกวางแผนจัดส่งสินค้า

 • ระนอง
 • Posted on: Sat, 22 Jul 2017 09:13:40 GMT
P.SPP Ranong Co., Ltd. P.SPP Ranong Co., Ltd.เป็นผู้เเทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ExxonMobil อย่างเป็นทางการ (Authorized ExxonMobil Distributor) ในการจัดจำหน่ายน
Job Details
P.SPP Ranong Co., Ltd.

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 • ระนอง
 • Posted on: Sat, 22 Jul 2017 09:13:15 GMT
P.SPP Ranong Co., Ltd. P.SPP Ranong Co., Ltd.เป็นผู้เเทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ExxonMobil อย่างเป็นทางการ (Authorized ExxonMobil Distributor) ในการจัดจำหน่ายน
Job Details
P.SPP Ranong Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

 • ระนอง
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 09:31:56 GMT
บริษัท เฮอริเทจ โกรวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลิต นำเข้า และส่งออกสินค้า ประเภทถั่วทุกชนิด เช่น ถั่ว มะม่วงหิมพานต์ มะพร้าวอบแห้ง ผลไม้ เช่น สับปะรดอบแห้ง
Job Details
บริษัท เฮอริเทจ โกรวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดระนอง ชุมพร

 • ระนอง
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 09:33:54 GMT
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพ
Job Details
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 • ระนอง
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 09:44:35 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

พนักงานจัดเรียงสินค้า

 • ระนอง
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 09:47:51 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

พนักงานขับรถ

 • ระนอง
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 09:47:46 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

พนักงานฝ่ายผลิต

 • ระนอง
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 09:44:40 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

พนักงานฝ่ายบุคคล

 • ระนอง
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 09:44:07 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

พนักงานบัญชี

 • ระนอง
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 09:43:56 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

พนักงานการตลาด

 • ระนอง
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 09:43:23 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

พนักงานขาย

 • ระนอง
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 09:42:40 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

พนักงานบัญชี

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 11 Jul 2017 10:02:04 GMT
บริษัท เซฟตี้ ไลฟ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งในและนอกสถานที่ พนักงานบัญชี สาขาระนอง ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายสินค้า อัตรา
Job Details
บริษัท เซฟตี้ ไลฟ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

พนักงานตำแหน่งช่างยนต์ 2 อัตรา

 • เมืองระนอง, ระนอง
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 12:58:22 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ระนอง (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที
Job Details
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด

รองหัวหน้างานฝ่ายผลิต

 • เมืองระนอง, ระนอง
 • Posted on: Thu, 13 Jul 2017 00:26:14 GMT
1. วางแผนการผลิตสินค้าที่ได้รับมอบหมาย และควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิพล 2. ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบและถูกต้องตาม ระบบ GMP และ HACCP 3.
Job Details
Ranong Frozen Foods Co., Ltd.

หัวหน้าฝ่ายสโตร์

 • เมืองระนอง, ระนอง
 • Posted on: Thu, 13 Jul 2017 00:26:13 GMT
1. ตรวจรับ ตรวจเช็ควัสดุของใช้ต่าง ๆ ให้ตรงกับ PO และใบส่งของ 2. ทำรายการการเบิกจ่ายเครื่องมือและวัสดุในสโตร์ 3. ทำบัญชีรายการวัสดุคงเหลือและเช็คสต็อก 4. จ
Job Details
Ranong Frozen Foods Co., Ltd.

ช่างเชื่อม / ช่างก่อสร้าง / ช่างซ่อมบำรุง

 • ระนอง
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 09:48:07 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป

หัวหน้าฝ่ายผลิต

 • ระนอง
 • Posted on: Fri, 14 Jul 2017 09:44:49 GMT
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก ค้าส่งสินค้าเกษตร บริโภคและอื่นๆ โดยมีการตกแต
Job Details
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements