Network Support

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 05:35:42 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ระนอง (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 16,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที...
Job Details
บริษัทไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

วิศวโยธา วิศวไฟฟ้า วิศวจักรกล

 • เมืองระนอง, ระนอง
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 11:59:48 GMT
วิศวะโยธา : ควบคุมงานก่อสร้าง อ่านแบบ AutoCad ,ประสานงานระหว่างทีมวิศวะละทีมก่อสร้าง กำหนดระดับ ยิงกล้อง Survey วิศวะไฟฟ้า : ช่วยเดินไฟ และดูแลระบบไฟฟ...
Job Details
Global Beverage Co., Ltd.

ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน &หัวหน้าทีมขาย ( จ.ระนอง )

 • ระนอง
 • Posted on: Sat, 19 May 2018 23:37:52 GMT
ระดับเงินเดือน 30000 ลักษณะการทำงาน ให้คำแนะนำกับลูกค้า และเชิญลูกค้าให้ใช้บริการสินเชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีรถยนต์ 2. มีประสบการณ์ในงานด้านการขายสินเชื...
Job Details
มายมันนี่

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • ระนอง
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 17:22:00 GMT
1. ปฎิบิติงาบควบคุมดูแล และวิเคราะห์การเบิกจ่าย งบประมาณประจ่าปีให้เปีบตามเป๋าหมายและไตรมาส 2. ปฎิบิติงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามเป๋าหมาย 3....
Job Details
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ช่างไฟฟ้า

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 15 May 2018 17:22:23 GMT
ผลิตและควบคุมการส่งจ่ายนํ้าประปา ควบคุมค่าใช้จ่ายในการ ผลิตนํ้า และการใช้สารเคมี ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแขม ระบบไฟฟ้า เครื่องจักรกล ของทุกจุด ปฏิบัติงานผลิตให้ม...
Job Details
การประปาส่วนภูมิภาค

หัวหน้าฝ่ายการตลาด

 • เมืองระนอง, ระนอง
 • Posted on: Tue, 15 May 2018 12:03:26 GMT
-คิดต้นทุน ควบคุม และ ดูแลความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขาย -รวบรวม ข้อมูล เอกสารต่างๆ และบันทึกลงในระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อม...
Job Details
บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

ช่างโยธา

 • ระนอง
 • Posted on: Tue, 15 May 2018 17:22:23 GMT
สำรวจ ประมาณราคาและติดตั้งประปาใหักับผูใช้นํ้า ประสานงาน กับหน่วยงานภายนอก ในการจ่อมหรีอเปลี่ยนท่อ อุปกรณ์ และ มาดรวัคนํ้า รวมทั้งการตัดมาตร ประสานมาตร...
Job Details
การประปาส่วนภูมิภาค

ช่างเทคนิค

 • เมืองระนอง, ระนอง
 • Posted on: Tue, 15 May 2018 12:03:27 GMT
- รับผิดชอบตามงงานที่ได้รับมอบหมาย - ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบระบบไฟ เช็ครายละเอียดอุปกรณ์ไฟฟ้าสภาพต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง...
Job Details
บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

 • เมืองระนอง, ระนอง
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 12:00:58 GMT
- ประสานงานประจำหน้าท่า - คอยดูแลลูกค้า - เตรียมเอกสาร - มีประสบการณ์ทำทัวร์ พิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อ...
Job Details
บริษัท วิคตอเรียคลิฟฟ์ ทราเวล จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายคิวซี

 • เมืองระนอง, ระนอง
 • Posted on: Wed, 09 May 2018 06:02:27 GMT
1. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด 2. ตรวจทบทวนความต้องการของลูกค้า และจดบันทึกตั้งแต่เริ่มติดต่อก่อนที่จะม...
Job Details
บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

ไกด์ทะเล

 • เมืองระนอง, ระนอง
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 12:00:57 GMT
- ไกด์ทะเล จ.ระนอง มีบ้านพักให้ มีประสบการณ์ทำทัวร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อัตรา เงินเดือน จำนวนมาก 30,000+ คุณสมบัติผู...
Job Details
บริษัท วิคตอเรียคลิฟฟ์ ทราเวล จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • เมืองระนอง, ระนอง
 • Posted on: Tue, 01 May 2018 23:57:58 GMT
- จัดทำบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน - จัดทำรายงานการบัญชีประจำเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน...
Job Details
บริษัท วิคตอเรียคลิฟฟ์ ทราเวล จำกัด

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดระนองหรือจังหวัดใกล้เคียง)

 • ระนอง
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 09:17:29 GMT
-เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป -มีทักษะการเจรจาต่อรองมีทักษะการวางแผนมีความคิดและการวิเคราะห์ -มีใจรักงานบริการ -มีความรู้ด...
Job Details
บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ LG (HEA) ประจำ Lotus ระนอง

 • ระนอง
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 04:04:23 GMT
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการ Human Resource ให้บริการจัดส่งบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานขายสินค้า (PC) ให้กับบริษัทชั...
Job Details
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

หัวหน้างานฝ่ายผลิต

 • เมืองระนอง, ระนอง
 • Posted on: Fri, 04 May 2018 00:02:10 GMT
1.วางแผนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 2.จัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนให...
Job Details
บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านแมกมาร์ท / แคชเชียร์ร้านแมกมาร์ท (ประจำปั้มพีทีสาขาระนอง 2 ใกล้อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว)

 • ระนอง
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 09:18:54 GMT
1) ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 45 ปี 2) ไม่จำกัดวุฒิ 3) ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ 4) สามารถใช้เครื่องแคชเชียร์ได้ บริษัทฯสอนให้ 5) มีที่พักใกล้สาขาที่เปิด 6) คล...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย ( ภาคใต้ตอนล่าง และภาคเหนือตอนล่าง)

 • ระนอง
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 09:18:54 GMT
Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : - รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ในเขตพื้นที่ - ขายสินค้าและบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด...
Job Details
บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการแผนกสินค้า Dry Food2 ประจำสาขาระนอง

 • ระนอง
 • Posted on: Thu, 26 Apr 2018 05:37:48 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

แคชเชียร์ร้านแมกซ์มาร์ท (ประจำปั้มน้ำมันพีทีสุขสำราญ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง)

 • ระนอง
 • Posted on: Mon, 30 Apr 2018 09:20:25 GMT
1) ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 45 ปี 2) ไม่จำกัดวุฒิ 3) ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ 4) สามารถใช้เครื่องแคชเชียร์ได้ บริษัทฯสอนให้ 5) มีที่พักใกล้สาขาที่เปิด 6) คล...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

Section Manager - Fruit & Vegetable (SM-F&V) สาขาสระบุรี

 • ระนอง
 • Posted on: Thu, 26 Apr 2018 05:37:58 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ลักษณะการทำงาน มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements