ครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ

 • สตูล
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 13:22:27 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล ครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา (รับเฉพาะ Full Time หมายถึงทำงานเต...
Job Details
คณิตครูพี่เอ๊ะ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์

 • สตูล
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 06:00:18 GMT
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจ...
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

ขาย-สินเชื่อ(สาขา มะนัง จสตูล)

 • สตูล
 • Posted on: Wed, 16 May 2018 13:22:38 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ชาย วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : สตูล ตำแหน่ง พนักงานขาย-สินเชื่อ (ฝ่ายรถจักรยานยนต์) ประจำสาขา มะนัง จ.สตูล 1 อ...
Job Details
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำก้ด ฝ่ายรถจักรยานยนต์

ครูพี่เลี้ยง

 • มะนัง, สตูล
 • Posted on: Wed, 16 May 2018 07:22:27 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ที่ปฏิบัติงาน : สตูล รับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก คุณสมบัติ 1.มีใจรักเด็ก 2.ขยันในการทำงาน 3.ทำงานได้เต...
Job Details
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์

ผู้ช่วยตรวจการบ้าน

 • เมืองสตูล, สตูล
 • Posted on: Tue, 15 May 2018 13:23:13 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล รับผู้ช่วยตรวจการบ้านคณิตศาสตร์ 1 อัตรา 4 ชั่วโมง 200 บาท สนใจ.08-9465-9579,08...
Job Details
ศูนย์คุมองสตูล

Sale Area

 • ละงู, สตูล
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 12:00:29 GMT
1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและป...
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

กุ๊กอาหารญี่ปุ่น

 • เมืองสตูล, สตูล
 • Posted on: Sat, 12 May 2018 13:21:55 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : เกาะหลีเป๊ะ Job Description : - ดูแลการทำงานของ ผช.กุ๊ก - คิดค้นสูตรอาหารให้ตรงความต...
Job Details
Sugoi Teppanyaki Japanese Restaurant Koh Lipe Thailand

ครูผู้สอน

 • มะนัง, สตูล
 • Posted on: Fri, 11 May 2018 13:21:56 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล รับสมัครครูผู้สอนเพิ่มเติมดังนี้ คุณสมบัติ เพศชายหรือหญิง วุฒิปริญญาตรีคร...
Job Details
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.สตูล)

 • สตูล
 • Posted on: Sun, 06 May 2018 11:38:15 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน 1. นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร 2....
Job Details
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

ธุรการ

 • เมืองสตูล, สตูล
 • Posted on: Fri, 04 May 2018 07:23:47 GMT
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : สตูล บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด รถยนต์โตโยต้า สาขาสตูล ตำแหน...
Job Details
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด รถยนต์โตโยต้า สาขาสตูล

ช่างซ่อมบำรุง

 • สตูล
 • Posted on: Fri, 04 May 2018 05:34:40 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สตูล (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 10,000+ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ...
Job Details
บริษัท ออฟชอร์ ดีไซนส์ จำกัด

Chef อาหารไทย

 • ละงู, สตูล
 • Posted on: Fri, 04 May 2018 05:35:19 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สตูล (ละงู) เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร...
Job Details
บริษัท ออฟชอร์ ดีไซนส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดสตูลหรือจังหวัดใกล้เคียง)

 • สตูล
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 09:18:54 GMT
-เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป -มีทักษะการเจรจาต่อรองมีทักษะการวางแผนมีความคิดและการวิเคราะห์ -มีใจรักงานบริการ -มีความรู้ด...
Job Details
บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • สตูล
 • Posted on: Mon, 30 Apr 2018 18:27:04 GMT
ด้วยส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จ านวน 21 อัตรา ปฏ...
Job Details
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

 • สตูล
 • Posted on: Mon, 30 Apr 2018 18:27:02 GMT
ด้วยส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จ านวน 21 อัตรา ปฏ...
Job Details
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ธุรการ

 • สตูล
 • Posted on: Sat, 28 Apr 2018 07:26:56 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : สตูล ธุรการ ประจำสาขาจังหวัดสตูล (รับเฉพาะ Full Time หมายถึงทำงานเต็มเวลา ไม่ร...
Job Details
คณิตครูพี่เอ๊ะ

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า CDM (Customer Development Manager ) สาขาสตูล

 • สตูล
 • Posted on: Thu, 26 Apr 2018 05:37:59 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสมาชิก มีหน้าที่วางแผน จัดการ และพัฒนาสถานะของลูกค้าโดยทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการ ASGM (Assistant Store General Manager ) สาขาสตูล

 • สตูล
 • Posted on: Thu, 26 Apr 2018 05:38:28 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน จัดการและควบคุมเกี่ยวกับสินค้าของสาขา และทำให้บรรลุเป้าหมายในงานด้านปฏิบัติการ ยอดขายและผลกำไร ภายใต้ต้นทุนและยอดสูญเส...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR) สาขาสตูล

 • สตูล
 • Posted on: Thu, 26 Apr 2018 05:37:58 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์ - มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงงานในระดับปฏิบัติการให้ก...
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ครูสอนคณิตศาสตร์

 • สตูล
 • Posted on: Sat, 28 Apr 2018 07:26:53 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล ครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำสาขาจังหวัดสตูล (รับเฉพาะ Full Time...
Job Details
คณิตครูพี่เอ๊ะ


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements