ฝ่ายรับประกันภัย , ฝ่ายบัญชี

 • สตูล
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 18:16:49 GMT
เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : สตูล พนักงานมินิเคาร์เตอร์ ( ประจำสาขา บิ๊กซี สตูล) คุณสมบัต
Job Details
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สัตวบาล สาขาสตูล

 • สตูล
 • Posted on: Tue, 25 Apr 2017 19:59:03 GMT
1. รับผิดชอบการผลิตสัตว์ และ ส่งเสริมหาเกษตรกรรายใหม่ 2. ติดตามบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพ ด้านการผลิต 3. วางแผนการจัดอาหารเข้า-ออกขบวนการผลิต, ควบคุมการ ผลิต ให
Job Details
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด

Bar Boy บาร์บอย

 • ละงู, สตูล
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 15:10:10 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สตูล (ละงู) เงินเดือน(บาท) : 12,000+ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ทำงานตามกะ หน้าที่ความรับผ
Job Details
บริษัท ออฟชอร์ ดีไซนส์ จำกัด

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลประจำสาขา จังหวัดสตูล

 • สตูล
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 07:59:25 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สตูล (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผ
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

ช่างซ่อมบำรุง

 • สตูล
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 06:31:23 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล ครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (Full Time) ประจำสาขาสตูล คุณสมบัติ 1. เพศหญิง
Job Details
คณิตศาสตร์ ครูพี่เอ๊ะ

ครูผู้สอนภาษาไทย

 • มะนัง, สตูล
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 06:31:12 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล • ครูสอนประถมศึกษา คุณสมบัติ 1. เพศชายหรือหญิง 2. วุฒิครุศาสตร์บัณฑ
Job Details
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์

พนักงานทำความสะอาดรังนก

 • มะนัง, สตูล
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 06:31:00 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล • ครูสอนคอมพิวเตอร์ 1. เพศชายหรือหญิง 2. วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือปร
Job Details
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์

ครูสอนคอมพิวเตอร์

 • มะนัง, สตูล
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 06:31:02 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล • ครูสอนภาษาไทย 1. เพศชายหรือหญิง 2. วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือปริญญาตร
Job Details
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์

ช่างยนต์ (EM)

 • เมืองสตูล, สตูล
 • Posted on: Sun, 23 Apr 2017 06:15:56 GMT
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง เพศ : ชาย วุฒิการศึกษา : ม.3 ที่ปฏิบัติงาน : สตูล บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด รถยนต์โตโยต้า สาขาสตูล ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดรถยนต์
Job Details
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด รถยนต์โตโยต้า สาขาสตูล

พนักงานเดินเอกสาร

 • สตูล
 • Posted on: Sun, 23 Apr 2017 06:16:18 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล ครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (Full Time) ประจำสาขาสตูล คุณสมบัติ 1. เพศหญิง
Job Details
คณิตศาสตร์ ครูพี่เอ๊ะ

พนักงานธุรการ

 • มะนัง, สตูล
 • Posted on: Fri, 21 Apr 2017 12:01:57 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 39 หมู่ 3 ( ผัง 7 ) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสต
Job Details
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Rider) ประจำจังหวัดสตูล

 • สตูล
 • Posted on: Fri, 21 Apr 2017 16:11:41 GMT
บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด Garena Online (Thailand) เป็นบริษัทเกมออนไลน์ที่มีผู้เล่นเป็นอันดับ 1 ในขณะนี้ ให้บริการเกม Heroes of Newerth, League
Job Details
บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการแผนกบุคคลประจำ

 • สตูล
 • Posted on: Fri, 21 Apr 2017 04:09:02 GMT
• มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด • คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาท
Job Details
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

กุ๊ก,ผู้ช่วยกุ๊ก Thai fusion

 • มะนัง, สตูล
 • Posted on: Thu, 20 Apr 2017 05:57:31 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล ครูสอนประถมศึกษา เพศชายหรือหญิง วุฒิปริญญาตรีประถมศึกษาหรือปริญญาตรีอื่นๆที
Job Details
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์

ครูประถมศึกษา

 • มะนัง, สตูล
 • Posted on: Thu, 20 Apr 2017 05:57:27 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล ครูปฐมวัย คุณสมบัติ เพศชายหรือหญิง วุฒิครุศาสตร์บัณฑิตการศึกษาปฐมวัย หรือปร
Job Details
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์

ครูปฐมวัย

 • มะนัง, สตูล
 • Posted on: Thu, 20 Apr 2017 05:57:04 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สตูล ครูสอนคอมพิวเตอร์ เพศชายหรือหญิง วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือปริญญาตรีอื
Job Details
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์

พนักงานเสิร์ฟ

 • ละงู, สตูล
 • Posted on: Mon, 17 Apr 2017 13:37:25 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สตูล (ละงู) เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 14,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความร
Job Details
บริษัท ออฟชอร์ ดีไซนส์ จำกัด

Bartender

 • ละงู, สตูล
 • Posted on: Mon, 17 Apr 2017 13:37:25 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สตูล (ละงู) เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 20,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ทำงานอาทิตย์ละ 6 ว
Job Details
บริษัท ออฟชอร์ ดีไซนส์ จำกัด

ช่างซ่อม บำรุงทั่วไป ประจำรีสอร์ท

 • ละงู, สตูล
 • Posted on: Mon, 17 Apr 2017 13:36:20 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สตูล (ละงู) เงินเดือน(บาท) : 10,500+ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที
Job Details
บริษัท ออฟชอร์ ดีไซนส์ จำกัด

พนักงานต้อนรับ / Reception

 • สตูล
 • Posted on: Mon, 17 Apr 2017 13:37:21 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สตูล (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที
Job Details
บริษัท ออฟชอร์ ดีไซนส์ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements