วิศวกรโยธา และวิศวกรโครงการ

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 24 Apr 2017 14:26:45 GMT
ควบคุมงานก่อสร้าง, ตรวจสอบ SHOP DRAWING, วัสดุ, ประสานงานในโครงการ ฯลฯ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดปัตตานี อัตรา หลายอ
Job Details
BANGKOK PLANNER AND CONSULTANTS CO.,LTD

พนักงานขายทีวี ประจำ ปัตตานี อินโฟกัส รายได้ 9,300-30,000 บาท /มีประสบการณ์ รับทันที

 • ปัตตานี
 • Posted on: Fri, 21 Apr 2017 10:06:00 GMT
รับสมัครพนักงานขายทีวี ประจำ ปัตตานี อินโฟกัส หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.แนะนำและเสนอขายทีวี คุณสมบัติ 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 20 -35 ปี จบวุฒิ ม.3 ขึ
Job Details
ISS Support Services Co.,Ltd.

หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ

 • เมืองปัตตานี, ปัตตานี
 • Posted on: Tue, 18 Apr 2017 10:03:14 GMT
- ดูแล กำกับ บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ - มีอำนาจการตัดสินใจในเบื้องต้น ทางด้านมาตรฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับคุณภาพวัตถุดิบ
Job Details
บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด สาขาปัตตานี

ผู้จัดการทั่วไป

 • ปัตตานี
 • Posted on: Thu, 13 Apr 2017 17:13:35 GMT
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด ธุรกิจในเครือพิธานกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้และอยู่ใน 100 อันดับแรกของประเทศไทย ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที
Job Details
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

SL_พนักงานส่งเสริมการตลาด ประจำบิ๊กซี ปัตตานี

 • ปัตตานี
 • Posted on: Thu, 13 Apr 2017 09:47:00 GMT
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียน ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 ก
Job Details
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • เมืองปัตตานี, ปัตตานี
 • Posted on: Sat, 15 Apr 2017 09:50:01 GMT
1. ดำเนินการและปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือจากนโยบายของบริษัทฯ 2. ทำหน้าที่รวมรวมเอกสารและบัญชีต่าง ๆ 3. ทำหน้าที่ตรวจสอบและบันท
Job Details
บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด สาขาปัตตานี

หัวหน้าแผนกผลิต ประจำ จ.ปัตตานี

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Fri, 07 Apr 2017 06:36:16 GMT
- ควบคุม ดูแล การปฏบัติงานของพนักงาน การตจัดสรรอัตรากำลังตามตำแหน่งงาน เพื่อให้กระบวนการผลิตไม่ติดขัด - ควบคุม ติดตามการปรับแต่ง การซ่อมแซ่ม รวมถึงการแก้ไขป
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

พนักงานขายทาโกะยากิ "ช่วงเย็น"

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 10 Apr 2017 05:26:28 GMT
เงินเดือน : 1x,xxx เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี คุณสมบัติ 1. ปวส./ป.ตรี การบัญชี/การจัดการ อายุไม่เกิน 30 ปี 2. ใช
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

Sale ขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

 • ปัตตานี
 • Posted on: Sat, 01 Apr 2017 15:43:46 GMT
P.SPP Ranong Co.,Ltd. P.SPP Ranong Co.,Ltd.เป็นผู้เเทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ExxonMobil อย่างเป็นทางการ (Authorized ExxonMobil Distributor) ในการจัดจำหน่ายน้ำม
Job Details
P.SPP Ranong Co.,Ltd.

ช่าง ผู้ช่วยช่าง เด็กฝึกงาน

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 03 Apr 2017 17:03:21 GMT
เงินเดือน : 10000 เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี 1. ปวส./ป.ตรี การบัญชี/การจัดการ อายุไม่เกิน 30 ปี 2. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ด
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

เสมียน

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 27 Mar 2017 19:21:53 GMT
- มีความรอบคอบในการจดบันทึกข้อมูล - จัดทำเอกสาร - ติดต่อประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ - เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี - วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 , ปวช. , ปวส. ขึ
Job Details
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • เมืองปัตตานี, ปัตตานี
 • Posted on: Sat, 25 Mar 2017 18:46:00 GMT
- สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ - พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนงานและงบประมาณภายในฝ่ายและควบคุมงบประมาณ -
Job Details
บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด สาขาปัตตานี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

 • เมืองปัตตานี, ปัตตานี
 • Posted on: Sat, 25 Mar 2017 18:46:00 GMT
1.กำหนดและจัดทำนโยบายการดำเนินงานภายในวิศวกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2.กำหนดนโยบายในเรื่องของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 3.ออกแบบ การปรับปรุงเครื่องจักรที
Job Details
บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด สาขาปัตตานี

ช่างซ่อมบำรุงคลังสินค้า

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 27 Mar 2017 19:22:59 GMT
- มีความชำนาญในการซ่อมบำรุงเครื่องปิดฉลากกระป๋อง (New Way) คุณสมบัติ - การศึกษา: ปวช. ขึ้นไป สาขา เครื่องกล คุณสมบัติพื้นฐาน ประเภทของงาน : งานประจำ จำนวน : 1
Job Details
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 27 Mar 2017 19:23:26 GMT
- ดูแลซื้อกล่องและฉลาก / ติดตาม Artwork กล่องและฉลาก คุณสมบัติ - สัญชาติไทย - เพศหญิง-ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป - สามารถทำงานร่วมกันเป
Job Details
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เจ้าหน้าที่ศึกษากระบวนการฆ่าเชื้อ

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 27 Mar 2017 19:23:15 GMT
- งานศึกษา F0 ของอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง คุณสมบัติ - การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติพื้นฐาน ประเภทของงาน :
Job Details
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 27 Mar 2017 19:21:56 GMT
- จัดทำเอกสารการจ่ายชำระหนี้ให้ลูกค้า - จ่ายเช็คให้ลูกค้าที่มารับ - ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ - เก็บรวบรวมเอกสารการเงิน - ออกติดต
Job Details
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรจุภัณฑ์

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 27 Mar 2017 19:21:53 GMT
- ควบคุมดูแลการทำ ARTWORK วางแผนกการสั่งซื้อและควบคุมดูแลการ Update stock , กล่อง , ฉลาก , TRAY และอื่นๆรวมทั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบ
Job Details
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เจ้าหน้าที่ไอที

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 27 Mar 2017 19:21:32 GMT
1. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง ซ่อม บำรุง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครื่อข่าย ระบบสื่อสาร ระบบกล้องวงจรปิด และระบบ PLC 2. จัดหาอุปกรณ์คอมพ
Job Details
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

พนักงานไลน์ผลิต

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 27 Mar 2017 19:23:07 GMT
- ประจำจุดสายพานบรรจุปลาลงกระป๋อง คุณสมบัติ - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป คุณสมบัติพื้นฐาน ประเภทของงาน : งานประจำ จำนวน : หลายอัตรา เพศ
Job Details
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements