ผู้ช่วยผู้จัดการ (จีน)

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Fri, 26 May 2017 04:48:31 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต ยะลา
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

พนักงานขับรถส่งไก่

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Wed, 24 May 2017 10:47:12 GMT
เงินเดือน : 15,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส คุณสมบัติ 1. อายุ 22 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

พนักงานเช็คเกอร์

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Wed, 24 May 2017 10:47:00 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต ยะลา
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

ธุรการ/บัญชี

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Tue, 23 May 2017 04:44:10 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต ยะลา
Job Details
บ.ไทย ออปโป้ จำกัด

ฝ่ายขาย (Sales)

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Tue, 23 May 2017 04:44:00 GMT
เงินเดือน : 15,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส คุณสมบัติ 1. อายุ 22 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

เจ้าหน้าที่ Web Content Editor

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 22 May 2017 04:43:46 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต ยะลา
Job Details
บ.ไทย ออปโป้ จำกัด

Telemarketing-ปัตตานี

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 22 May 2017 08:53:33 GMT
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญา.ตรี ขึ้นไป มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร, น้ำเสียงน่าฟัง สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ทำงาน วันจันทร์ ศุกร์ หย
Job Details
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานบัญชี

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 22 May 2017 10:43:06 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี ผู้ช่วยพยาบาลหรือบริบาลดูแลทำแผลจัดยา. ช่วยเหลือแพทย
Job Details
ศิรารักษ์คลินิกแพทย์

พนักงานขายทีวี ประจำ ปัตตานี อินโฟกัส รายได้ 9,300-30,000 บาท /มีประสบการณ์ รับทันที

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 22 May 2017 08:52:50 GMT
รับสมัครพนักงานขายทีวี ประจำ ปัตตานี อินโฟกัส หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.แนะนำและเสนอขายทีวี คุณสมบัติ 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 20 -35 ปี จบวุฒิ ม.3 ขึ
Job Details
ISS Support Services Co.,Ltd.

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • เมืองปัตตานี, ปัตตานี
 • Posted on: Sun, 21 May 2017 06:05:28 GMT
1. ดำเนินการและปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือจากนโยบายของบริษัทฯ 2. ทำหน้าที่รวมรวมเอกสารและบัญชีต่าง ๆ 3. ทำหน้าที่ตรวจสอบและบันท
Job Details
บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด สาขาปัตตานี

หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ

 • เมืองปัตตานี, ปัตตานี
 • Posted on: Sun, 21 May 2017 06:05:29 GMT
- ดูแล กำกับ บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ - มีอำนาจการตัดสินใจในเบื้องต้น ทางด้านมาตรฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับคุณภาพวัตถุดิบ
Job Details
บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด สาขาปัตตานี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 15 May 2017 11:23:05 GMT
เงินเดือน : 15,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส คุณสมบัติ 1. อายุ 22 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales)

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Thu, 18 May 2017 11:29:00 GMT
เงินเดือน : 10000-15000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด เปิดรับสมัครพน
Job Details
บ.ไทย ออปโป้ จำกัด

Sale Event หาดใหญ่/สงขลา

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Thu, 18 May 2017 11:28:57 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต ยะลา
Job Details
บ.ไทย ออปโป้ จำกัด

Sale event นราธิวาส

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Tue, 16 May 2017 11:24:21 GMT
เงินเดือน : 10000-15000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด เปิดรับสมัครพน
Job Details
บ.ไทย ออปโป้ จำกัด

Sale Area

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Thu, 18 May 2017 11:29:04 GMT
เงินเดือน : 15,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส คุณสมบัติ 1. อายุ 22 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Tue, 16 May 2017 11:24:42 GMT
เงินเดือน : 15,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส คุณสมบัติ 1. อายุ 22 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

Engineer / Technician

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Wed, 17 May 2017 05:27:13 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต ยะลา
Job Details
บ.ไทย ออปโป้ จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Fri, 12 May 2017 11:14:33 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต ยะลา
Job Details
บ.ไทย ออปโป้ จำกัด

โฟเเมน

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Fri, 12 May 2017 11:14:27 GMT
เงินเดือน : 10000-15000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด เปิดรับสมัครพน
Job Details
บ.ไทย ออปโป้ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements