เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 05:32:59 GMT
เงินเดือน : 15,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี คุณสมบัติ 1. อายุ 22 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน หร
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

พนักงานขาย

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 05:32:59 GMT
เงินเดือน : 9000+ค่าคอม เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี ***********ด่วน********** บริษัท ไทย ออปโป้ (oppo) เปิดรับสมัครพน
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

Sale Area

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 05:32:59 GMT
เงินเดือน : 1x,xxx ขึ้นไป เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

แม่บ้าน (Room Boy)

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 05:33:29 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : ปัตานนี นราธิวาส ยะลา *****ด่วน***** บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด เปิดรับสมัครพน
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

 • ปัตตานี
 • Posted on: Thu, 20 Jul 2017 09:26:09 GMT
P.SPP Ranong Co., Ltd. P.SPP Ranong Co., Ltd.เป็นผู้เเทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ExxonMobil อย่างเป็นทางการ (Authorized ExxonMobil Distributor) ในการจัดจำหน่ายน
Job Details
P.SPP Ranong Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales)

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Wed, 19 Jul 2017 05:26:33 GMT
เงินเดือน : 10000-15000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด เปิดรับสมัครพน
Job Details
บ.ไทย ออปโป้ จำกัด

Sale Event หาดใหญ่/สงขลา

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Wed, 19 Jul 2017 05:26:33 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต ยะลา
Job Details
บ.ไทย ออปโป้ จำกัด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • ปัตตานี
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 02:47:44 GMT
หางานราชการ.net ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
Job Details
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

พนักงานควบคุม

 • หนองจิก, ปัตตานี
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 02:47:43 GMT
ประกาศศูนย์ฟ้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปีตตาปี เรื่อง รับสม'ครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป ด้วยศูนย์ฟ้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปีตตาปี ประสงค์จะร
Job Details
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด

 • หนองจิก, ปัตตานี
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 02:47:43 GMT
ประกาศศูนย์ฟ้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปีตตาปี เรื่อง รับสม'ครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป ด้วยศูนย์ฟ้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปีตตาปี ประสงค์จะร
Job Details
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

นักจิตวิทยา

 • หนองจิก, ปัตตานี
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 02:47:43 GMT
ประกาศศูนย์ฟ้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปีตตาปี เรื่อง รับสม'ครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป ด้วยศูนย์ฟ้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปีตตาปี ประสงค์จะร
Job Details
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 05:20:55 GMT
เงินเดือน : 1x,xxx ขึ้นไป เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

พนักงานประจำฝ่ายขาย

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 05:21:01 GMT
เงินเดือน : 15,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส คุณสมบัติ 1. อายุ 22 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

Engineer / Technician

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Tue, 18 Jul 2017 05:30:10 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต ยะลา
Job Details
บ.ไทย ออปโป้ จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 05:31:17 GMT
เงินเดือน : 15,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส คุณสมบัติ 1. อายุ 22 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

ช่างประปา

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 05:20:55 GMT
เงินเดือน : 1x,xxx ขึ้นไป เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง Sale Event ประจำเขต
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

ช่างไม้และเฟอร์นิเจอร์

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 05:20:55 GMT
เงินเดือน : 9000+ค่าคอม เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี ***********ด่วน********** บริษัท ไทย ออปโป้ (oppo) เปิดรับสมัครพน
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

Sale event นราธิวาส

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 05:31:14 GMT
เงินเดือน : 10000-15000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด เปิดรับสมัครพน
Job Details
บ.ไทย ออปโป้ จำกัด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Sun, 16 Jul 2017 05:29:52 GMT
เงินเดือน : 15,000 เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส คุณสมบัติ 1. อายุ 22 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)

Overseas Purchasing Staff

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Sun, 16 Jul 2017 05:19:12 GMT
เงินเดือน : 9000+ค่าคอม เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี ***********ด่วน********** บริษัท ไทย ออปโป้ (oppo) เปิดรับสมัครพน
Job Details
บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด (ภาคใต้ล่าง)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements