พนักงานขาย ประจำ BaNANA สาขาโลตัส บึงกาฬ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Sat, 14 Jul 2018 09:14:37 GMT
-เพศชาย/หญิง อายุ 20-34 ปี -วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่าขึ้นไป -มีความรู้และทักษะสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี -มีบุคลิกภาพดี ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื...
Job Details
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย ประจำสาขาบึงกาฬ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Sat, 14 Jul 2018 09:14:00 GMT
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีใจรักงานบริการ งานขาย - มีมนุษย์สัมพันธ์...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

การตลาดเช่าซื้อรถยนต์

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Thu, 05 Jul 2018 11:57:13 GMT
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื...
Job Details
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.บึงกาฬ)(KM)

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Tue, 10 Jul 2018 09:18:47 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ Q.A.- Q.C.

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Mon, 02 Jul 2018 23:37:41 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน วางแผนและควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ถุกต้องตามขั้นตอนการทำงานเพื่อยืนยันสินค้าว่าได้คุณภาพถูกต้องตามกำหนดได...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC จ.บึงกาฬ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Thu, 28 Jun 2018 17:58:16 GMT
- รับนโยบายและนำมาจัดทำแผนการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - วางแผน ควบคุม และวิเคราะห์ข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - ควบคุม ติมตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ - ดูแลคุณภาพของยางม...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ BOI

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Mon, 02 Jul 2018 23:37:44 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - ดำเนินการด้านจัดการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ BOI - ยิ่นขอการอนุมัติ BOI ด้านการนำเข้าวัตถุดิบ - ส่งส...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

พนักงานบัญชี

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Mon, 02 Jul 2018 23:37:41 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ -จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1,...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

พนักงานขาย

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Mon, 02 Jul 2018 23:37:29 GMT
ระดับเงินเดือน 15000-40000 ลักษณะการทำงาน เสนอขายสินค้าประเภท นม โยเกิร์ต สู้ผู้บริโภค สร้างและรักษาฐานลูกค้าสมาชิก คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีใจรักในงานขาย...
Job Details
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)

พนักงานขับรถส่งสินค้า

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Mon, 02 Jul 2018 23:37:28 GMT
ระดับเงินเดือน 16,000 - 17,000 ลักษณะการทำงาน - ขับรถส่งสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี 2. วุฒิการศึกษาระด...
Job Details
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)

ล่ามแปลภาษาจีน

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Mon, 02 Jul 2018 23:37:41 GMT
ระดับเงินเดือน ตามตกลงกัน ลักษณะการทำงาน - แปลภาษา ภาษาจีน ในการสื่อสารติดต่องาน - แปลเอกสาร ภาษาจีน เกี่ยวกับงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีประสบการณ...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

QMR

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Mon, 02 Jul 2018 23:37:41 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน 1.รับผิดชอบกำกับดูแล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยของบริษัท 2.รับผิดชอบ กระบวนการประกันคุณภาพสินค้า ก่อนส่งมอบ 3.บริหารควบคุม...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ( Safety Officer )

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Mon, 02 Jul 2018 23:37:41 GMT
ระดับเงินเดือน ไม่ระบุ ลักษณะการทำงาน -ดูแลเกี่ยวกับกฏหมายเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / ควบคุมระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน -วางแผน จัดทำ ส่งฝ...
Job Details
บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

พนักงานขายประจำสาขา Tesco ฺBroker สาขาธาตุพนม บึงกาฬ

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Wed, 27 Jun 2018 09:15:49 GMT
รับเป็นพนักงานประจำ 1.ไม่จำกัดเพศ อายุ: 23 - 35 ปี 2.วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี 3.กล้านำเสนอ กล้าแสดงออก 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และ ทำงานในเวลาห้างได้ 5.มีท...
Job Details
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

หัวหน้าแผนกบอยเลอร์

 • บึงกาฬ
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 05:57:55 GMT
-วางแผนและควบคุมการทำงานส่วนต่างๆของระบบบอยเลอร์เพื่อให้ผลิตไอน้ำได้ตามที่กำหนด -วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของงานบอยเลอร์ -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements