ผู้ช่วยกรรมการ

Job Code : TJ19080018-0003

Oriental Fantasy is a comprehensive traveling service institution, which is use sports tourism, business inspection trip, and exclusive corporate custom travel as the main core. Service customer projects include: golf, marathon and other sports tourism. Currently, Oriental Fantasy has directly cooperative relationship with more than 200 golf courses as well as hundreds of star hotels, and also has chamber of commerce and associations in destination countries and cities. Oriental Fantasy provide personalized and differentiated travel service solution for customers and partners. It includes golf booking, membership service, business travel, and systematic customer communication platform. Under years of personal involvement and professional data analysis, we have a good understanding of the market trends and status of golf travel, so that we can further explore the core needs of different types of customers and institutional partners. We focus on customers, concentrate on service, try our best to make vast golf lovers to become a “private traveler

JOB Details :

  • Position : ผู้ช่วยกรรมการ
  • Number of Openings : 1 Openings
  • Job Type : Full Time
  • Job Category : Others
  • Job Location : Bangkok , Khet Wang Thonglang
  • Salary : 20000-25000
  • Experience : มีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี

Job Description :

จองสนามกีฬา โรงแรม รถยนต์ ฯลฯ

Qualifications :

1. มีประสบการณ์มากกว่า1 ปี
2.มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
3.มีทักษะการสื่อสารและการสื่อสารที่ดี

Benefits :

เงินเดือนขั้นพื้นฐาน 20000-25000บาท(โบนัสการขาย ประกันสังคม วันหยุด)
เวลาทำงาน: วันจันทร์ - วันศุกร์
Top